Chevrolet Lacetti: Chłodzenie

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Klimatyzacja –> Chłodzenie

Maksymalna intensywność chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Uchylić lekko szyby w celu wypuszczenia nagrzanego powietrza.
 2.  Włączyć klimatyzację (kontrolka zaświeci się).
 3.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 4.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD (
  ).
 5.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 6.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Normalne chłodzenie

 1.  Nacisnąć przycisk klimatyzacji (A/C) (kontrolka zaświeci się).
 2.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 3.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD ( )
  lub ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY ( ).

 4.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 5.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Przycisk A/C

PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodowa&# ...

Ogrzewanie

Maksymalna intensywność ogrzewania Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny. Nie należy go używać przez d ...

Zobacz tez:

Podłączanie telefonu komórkowego Bluetooth
Dostępne są dwie metody nawiązywania połączenia: automatyczna i ręczna. Połączenie automatyczne Po zarejestrowaniu telefonu zostanie aktywowana funkcja automatycznego nawiązywania połączenia. Należy zawsze ustawiać telefon Blueto ...

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów o czterech przełożeniach oferuje wybór między komfortem pełnej automatyki, wzbogaconej programami sport i śnieg, a ręczną zmianą biegów. Z tego względu można wybierać spośród c ...

Konserwacja układu
W czasie sezonu zimowego układ klimatyzacji powinien być włączony przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut. Przed rozpoczęciem lata należy sprawdzić skuteczność układu w ASO Fiata. W układzie zastosowano czynnik ch ...

Categorie