Chevrolet Lacetti: Chłodzenie

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Klimatyzacja –> Chłodzenie

Maksymalna intensywność chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Uchylić lekko szyby w celu wypuszczenia nagrzanego powietrza.
 2.  Włączyć klimatyzację (kontrolka zaświeci się).
 3.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 4.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD (
  ).
 5.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 6.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Normalne chłodzenie

 1.  Nacisnąć przycisk klimatyzacji (A/C) (kontrolka zaświeci się).
 2.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 3.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD ( )
  lub ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY ( ).

 4.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 5.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Przycisk A/C

PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodowa&# ...

Ogrzewanie

Maksymalna intensywność ogrzewania Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny. Nie należy go używać przez d ...

Zobacz tez:

Regulacja siedzeñ
OSTRZEŻENIE  Nie reguluj położenia siedzenia kierow cy podczas jazdy. Siedzenie może się gwałtownie przesunąć po wo du jąc utratę kontroli nad po jaz dem.  Po nastawieniu siedzenia porusz się w nim lekko, aby upewni&# ...

Foteliki dziecięce zalecane przez PEUGEOT
PEUGEOT proponuje gamę atestowanych fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa: Grupa 0+: od urodzenia do 13 kg L1 "RÖMER Baby-Safe Plus" Instaluje się tyłem do kierunku j ...

Automatyczna regulacja temperatury
Gdy układ FATC pracuje w trybie AUTO, wystarczy ustawić żądaną temperaturę wewnętrzną. Przycisk AUTO Po naciśnięciu przycisku AUTO temperatura wewnętrzna będzie regulowana automatycznie w taki sposób, aby zrównała s ...

Categorie