Chevrolet Lacetti: Chłodzenie

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Klimatyzacja –> Chłodzenie

Maksymalna intensywność chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Uchylić lekko szyby w celu wypuszczenia nagrzanego powietrza.
 2.  Włączyć klimatyzację (kontrolka zaświeci się).
 3.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 4.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD (
  ).
 5.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 6.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Normalne chłodzenie

 1.  Nacisnąć przycisk klimatyzacji (A/C) (kontrolka zaświeci się).
 2.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 3.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD ( )
  lub ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY ( ).

 4.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 5.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Przycisk A/C

PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodowa&# ...

Ogrzewanie

Maksymalna intensywność ogrzewania Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny. Nie należy go używać przez d ...

Zobacz tez:

Programowanie
Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT": następuje wybór trybu ogranicznika, chyba że jest on już włączony (PAUSE). Nie trzeba włączać ogranicznika prędkości, aby ustawić prędkoś ...

Odblokowanie i zablokowanie drzwi od zewnątrz
System elektronicznego kluczyka (wersje z funkcją dostępu do samochodu) Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji, należy posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk. W celu odblokowania zamkni ętych drzwi należy uchwycić ich zewnętrzną ...

Reflektory
Wymiana żarówki (sedan/kombi)  Otworzyć pokrywę silnika.  Odkręcić 2 śruby (1) i jedną nakrętkę (2).  Odłączyć złącze wiązki przewodów z tyłu żarówki.  Zdją& ...

Categorie