Chevrolet Lacetti: Chłodzenie

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Klimatyzacja –> Chłodzenie

Maksymalna intensywność chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Uchylić lekko szyby w celu wypuszczenia nagrzanego powietrza.
 2.  Włączyć klimatyzację (kontrolka zaświeci się).
 3.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 4.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD (
  ).
 5.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 6.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Normalne chłodzenie

 1.  Nacisnąć przycisk klimatyzacji (A/C) (kontrolka zaświeci się).
 2.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 3.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD ( )
  lub ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY ( ).

 4.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 5.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Przycisk A/C

PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodowa&# ...

Ogrzewanie

Maksymalna intensywność ogrzewania Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny. Nie należy go używać przez d ...

Zobacz tez:

Przednia lampa sufitowa z lampami punktowymi i z diodą światła rozproszonego
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Przełącznikiem A włącza się/wyłącza lampę sufitową. Gdy przełącznik A znajduje się w pozycji środkowej, lampy C i D zaświecają się/ gasną po otwarciu/zamknię ...

Regulacja ustawienia
Typ A Naciskając przycisk, wybrać lusterko które ma być regulowane. Lewe Prawe Naciskając przycisk, ustawić pozycję lusterka. Góra Prawo Dół Lewo Typ B Naciskając przycisk, wybrać lusterko ...

Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcja samochodu zapewnia jego odporność na korozję. Specjalne materiały i powłoki ochronne użyte przy produkcji większości części ułatwiają utrzymanie dobrego wyglądu, wytrzymałości i niezawodności samochodu. ...

Categorie