Chevrolet Lacetti: Chłodzenie

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Klimatyzacja –> Chłodzenie

Maksymalna intensywność chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Uchylić lekko szyby w celu wypuszczenia nagrzanego powietrza.
 2.  Włączyć klimatyzację (kontrolka zaświeci się).
 3.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 4.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD (
  ).
 5.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 6.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Normalne chłodzenie

 1.  Nacisnąć przycisk klimatyzacji (A/C) (kontrolka zaświeci się).
 2.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji (kontrolka zaświeci się).
 3.  Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD ( )
  lub ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY ( ).

 4.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 5.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Przycisk A/C

PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodowa&# ...

Ogrzewanie

Maksymalna intensywność ogrzewania Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny. Nie należy go używać przez d ...

Zobacz tez:

Szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth
Można potwierdzić i zmienić szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth. Sprawdzanie i zmiana szczegółowych ustawień komunikacji Bluetooth Przejść do ekranu "Konfiguracja Bluetooth*": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Bluetooth*" Pr ...

Zmiana odstępu od poprzedzającego pojazdu
Odstęp od poprzedzającego pojazdu można zmienić, naciskając przycisk w następujący sposób: Duży Średni Mały Odstęp od poprzedzającego pojazdu jest automatycznie ustawiany na duży po wybraniu przyciskiem rozruchu ...

Odblokowywanie drzwi z zewnątrz
Naciśnij krótko przycisk rys. 77, aby odblokować drzwi z dystansu, zaświecą się wówczas czasowo lampy sufitowe i dwa razy migną kierunkowskazy, lub włóż i obróć w lewo wkładkę metalową kluczyka w zamk ...

Categorie