Chevrolet Lacetti: Filtr cz´stek stałych w silniku

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Filtr cz´stek stałych w silniku

Układ końcowy silnika wysokoprężnego zawiera katalizator wstępny (Precat) i katalizator (główny katalizator utleniający + filtr cząstek stałych) przeznaczone do obniżania emisji gazów wydechowych - takich jak węglowodory (HC), tlenek węgla (CO) cząsteczki stałe - w celu spełnienia wymogów dotyczących emisji spalin.

  1.  Główny katalizator utleniający
  2. Obudowany filtr cząstek stałych
  3.  Przewody ciśnieniowe
  4.  Katalizator wstępny (Precat)

Filtr cz´stek sta¼ych w silniku


Filtr cząstek stałych jest wykonany z węglika krzemu (SiC) i pokryty jest metalem szlachetnym.

Służy obniżaniu emisji węglowodorów (HC) i tlenku węgla (CO) oraz gromadzeniu cząstek stałych z gazów wydechowych silnika w celu zminimalizowania ich wpływu na atmosferę.

Cząstki sadzy gromadzą się w kanałach filtra i są wypalane w regularnych odstępach czasu (w procesie nazywanym "regeneracją"), co zapobiega zalepieniu filtra. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "WSKAŹNIK FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM (DPF)", w rozdziale 2.

Nadmiar sadzy w filtrze może spowodować spadek osiągów silnika i pękniecie filtra podczas regeneracji. Sygnalizator awarii (MIL) będzie świecił, wskazując, że w filtrze cząstek stałych (DPF) występuje usterka. Jeżeli tak się zdarzyło, natychmiast należy zwrócić się do warsztatu naprawczego celem dokonania naprawy. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet. Podczas regeneracji wielokrotnie wtryskiwane jest w końcowej fazie cyklu dodatkowe paliwo w celu zwiększenia temperatury gazów wydechowych.

W tym czasie temperatura filtra DPF wzrasta do około 600C, a zgromadzona sadza jest utleniania lub spalana i powstaje dwutlenek węgla (CO2).

OSTRZEŻENIE Należy zachować poniższe środki ostrożności, ponieważ podczas regeneracji filtra DPF części układu wydechowego nagrzewają się do wysokiej temperatury.
  •  Materiały, które mogłyby zetknąć się z gorącymi elementami układu wydechowego, mogłyby się zapalić.

    Nie stawiać pojazdu nad papierami, liśćmi, suchymi gałęziami i innymi rzeczami, które mogą się zapalić.

  •  Natychmiast po wjeździe do garażu wyłączać zapłon.
  •  Nie podchodzić do gorących części układu wydechowego, łącznie z końcówką rury wydechowej.

 

PRZESTROGA Gdy zbyt dużo sadzy zgromadzi się wfiltrze DPF, mogą obniżyć się osiągi silnika. Jeżeli tak się zdarzyło, natychmiast należy zwrócić się do warsztatu naprawczego celem dokonania naprawy. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Przewody ciśnieniowe, które są podłączone do różnych czujników ciśnienia, służą pomiarom poziomu sadzy zgromadzonej w filtrze cząstek stałych i chronią silnik przed uruchomieniem regeneracji, gdy zostanie wykryty krytyczny poziom sadzy na filtrze.

Katalizator wstępny (Precat) i katalizator zasadniczy pokryte są metalem szlachetnym i ich funkcją jest obniżanie emisji węglowodorów (HC) i tlenku węgla (CO).

Podczas regeneracji komponenty te również pomagają zwiększyć temperaturę gazu wydechowego przez spalanie wtryśniętego paliwa. Wtrysk dodatkowy do cylindra pozwala na regenerację w całym zakresie pracy silnika, jak również przy wszystkich temperaturach otoczenia i ciśnieniach.

Wycieraczki szyby przedniej

Sprawne działanie wycieraczek ma istotne znaczenie dla zapewnienia dobrej widoczności i bezpieczeństwa jazdy. Należy regularnie sprawdzać stan pió ...

Filtr powietrza

Należy regularnie kontrolować i wymieniać wkład filtra zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. ...

Zobacz tez:

Swiatla zewnetrzne
Dźwignia lewa rys. 44/a steruje większością świateł zewnętrznych. Oświetlenie zewnętrzne działa tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w pozycji MAR. Po włączeniu świateł zewnętrznych podświ ...

Po uaktywnieniu poduszki powietrznej
Gdy z poduszki ujdzie gaz, we wnętrzu kabiny może pojawić się swąd spalenizny, dym i biały proszek. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Swąd spalenizny jest skutkiem zapłonu gazu przy napełnianiu poduszki powietrznej. Biały proszek to s ...

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała w razie zderzenia lub wykonywania gwałtownych manewrów, samochód wyposażono w trzypunktowy system pasów bezpieczeństwa. W pasy takie wyposażone są oba fotele przednie, dwa skrajne fotele tylne i ...

Categorie