Chevrolet Lacetti: Przeł´cznik świateł

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wł´czniki i elementy steruj´ce –> Przeł´cznik świateł

W celu włączenia lub wyłączenia świateł przednich, tylnych i pozycyjnych należy przekręcić końcową część dźwigni przełącznika wielofunkcyjnego.

Przełącznik świateł ma trzy położenia, uaktywniające następujące funkcje:

Prze¼´cznik œwiate¼


Światła wyłączają się automatycznie po obróceniu kluczyka w położenie LOCK lub ACC.

Wł´czniki i elementy steruj´ce

...

Funkcja oszczędzania akumulatora

Funkcja ta zapobiega rozładowaniu akumulatora. W przypadku pozostawienia przełącznika świateł w położeniu " " lub " " światła w ...

Zobacz tez:

Sterowanie układem klimatyzacji
Praca automatyczna Nacisnąć przycisk "AUTO". Wyregulować ustawienie temperatury. Aby wyłączyć układ klimatyzacji, nacisnąć przycisk "OFF". Lampka kontrolna trybu pracy automatycznej W przypadku ręcznej zmiany ustawienia intensywności ...

Silnik QG
 Dźwignię regulacji nagrzewnicy lub klimatyzacji ustawić w położeniu najwyższej temperatury.  Poluzować zacisk dolnego przewodu chłodnicy i zdjąć przewód z króćca chłodnicy.  Odkręcić ko ...

Przycisk A/C
PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodować przegrzanie silnika (patrz hasło indeksu "PRZEGRZANIE SILNIKA").  Obserwować wskaźnik ...

Categorie