Chevrolet Lacetti: Regulacja intensywności oświetlenia tablicy przyrz´dów

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wł´czniki i elementy steruj´ce –> Regulacja intensywności oświetlenia tablicy przyrz´dów

Intensywność oświetlenia deski rozdzielczej można regulować za pomocą pokrętła regulacyjnego.

Aby zwiększyć poziom oświetlenia, należy obrócić pokrętło w górę.

W celu zmniejszenia intensywności oświetlenia tablicy przyrządów obrócić pokrętło do dołu.

Regulacja intensywnoœci oœwietlenia tablicy przyrz´dów


Ogrzewanie przedniej szyby

Samochód wyposażony jest w ogrzewanie przedniej szyby, które można wykorzystać do usunięcia jej oblodzenia. Ogrzewanie działa tylko przy w ...

Przeł´cznik poziomowania reflektorów

Poziomowanie reflektorów przeprowadza się w zależności od obciążenia pojazdu, przy włączonych światłach mijania. 0 = Zaję ...

Zobacz tez:

Odblokowanie i zablokowanie drzwi od wewnątrz
Przycisk centralnego zamka Zablokowanie wszystkich drzwi Odblokowanie wszystkich drzwi Wewnętrzna dśwignia blokady Drzwi zablokowane Drzwi odblokowane Wprzypadku przednich drzwi można je otworzyć, pociągając klamkę wewnętrzn ...

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu
Objawia się ciągłym świeceniem tej kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie komunikatu. Należy natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać nagłych ruchów kierownicą i gwa ...

Panel sterowania
Regulacja ustawienia temperatury Naciskając przycisk  , można podwyższyć nastawioną temperatur ę, zaś naciskając można obniżyć nastawioną temperaturę. Regulacja prędkości dmuchawy Naciskając przycisk , ...

Categorie