Chevrolet Lacetti: Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Automatyczne sterowanie ogrzewaniem, wentylacj´ i klimatyzacj –> Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

W celu wyświetlenia temperatury zewnętrznej należy wcisnąć pokrętło regulacji temperatury.

Zacznie świecić wskaźnik trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej. Ponowne wciśnięcie pokrętła spowoduje anulowanie trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej. Jeśli pokrętło nie zostanie wciśnięte, wyświetlanie ustawionej temperatury zostanie automatycznie przywrócone po ok. 5 sekundach.

Wyœwietlanie temperatury zewnêtrznej


Czujnik temperatury znajduje się w okolicy przedniego zderzaka.

Ze względu na umiejscowienie czujnika, podczas jazdy z niską prędkością lub przy pracy silnika na biegu jałowym na odczyt temperatury może mieć wpływ temperatura nawierzchni drogi lub ciepło silnika.

Dlatego też najdokładniejszy odczyt temperatury można uzyskać przy prędkości powyżej 40 km/h.

ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY

Aby zmienić jednostkę temperatury, ustawić temperaturę na 26C lub 79F, nacisnąć przycisk AUTO i przytrzymać go, naciskając trzy razy w ciągu 3 sekund przycisk MODE.

Odszranianie

W celu odszronienia przedniej szyby należy nacisnąć przycisk ODSZRANIANIA ( ). Tryb recyrkulacji zmieni się na tryb dopływu powietrza z zewnątrz, ...

Wskazówki dotycz´ce obsługi układu wentylacji

W przypadku zaparkowania samochodu na słońcu, przed włączeniem klimatyzacji należy uchylić szyby. W celu usunięcia zaparowania szyb przy de ...

Zobacz tez:

Lepkości zalecanych oleji (wg. SAE)
ZALECANE PALIWO Silniki benzynowe Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową o minimalnej liczbie oktanowej 95. UWAGA Nie wolno stosować benzyny ołowiowej. Jej użycie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie katalizatora. Silnik diesla Olej napędow ...

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej
Lampka ostrzegawcza informuje o działa niu całego systemu poduszek po wietrznych i napinaczy pasów bez pie czeń stwa. Przy poprawnie działającym sys te mie lamp ka się zapala kiedy klu czyk stacyjki jest w pozycji "ON" lub "START"; i po 7 se kundach ...

Przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa
Zamknąć wszystkie drzwi oraz okna i przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony. Potwierdzić właściwy rodzaj paliwa Rodzaj paliwa Otwór wlewowy zbiornika paliwa dla benzyny bezołowiowej Wcelu uniknięcia pomyłki podczas uzupe ...

Categorie