Chevrolet Lacetti: Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Automatyczne sterowanie ogrzewaniem, wentylacj´ i klimatyzacj –> Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

W celu wyświetlenia temperatury zewnętrznej należy wcisnąć pokrętło regulacji temperatury.

Zacznie świecić wskaźnik trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej. Ponowne wciśnięcie pokrętła spowoduje anulowanie trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej. Jeśli pokrętło nie zostanie wciśnięte, wyświetlanie ustawionej temperatury zostanie automatycznie przywrócone po ok. 5 sekundach.

Wyœwietlanie temperatury zewnêtrznej


Czujnik temperatury znajduje się w okolicy przedniego zderzaka.

Ze względu na umiejscowienie czujnika, podczas jazdy z niską prędkością lub przy pracy silnika na biegu jałowym na odczyt temperatury może mieć wpływ temperatura nawierzchni drogi lub ciepło silnika.

Dlatego też najdokładniejszy odczyt temperatury można uzyskać przy prędkości powyżej 40 km/h.

ZMIANA JEDNOSTKI TEMPERATURY

Aby zmienić jednostkę temperatury, ustawić temperaturę na 26C lub 79F, nacisnąć przycisk AUTO i przytrzymać go, naciskając trzy razy w ciągu 3 sekund przycisk MODE.

Odszranianie

W celu odszronienia przedniej szyby należy nacisnąć przycisk ODSZRANIANIA ( ). Tryb recyrkulacji zmieni się na tryb dopływu powietrza z zewnątrz, ...

Wskazówki dotycz´ce obsługi układu wentylacji

W przypadku zaparkowania samochodu na słońcu, przed włączeniem klimatyzacji należy uchylić szyby. W celu usunięcia zaparowania szyb przy de ...

Zobacz tez:

Filtr powietrza
Należy regularnie kontrolować i wymieniać wkład filtra zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. PRZESTROGA Czyste powietrze niezbędne jest do prawidłowej pracy silnika.  Nie jeździ& ...

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu
Poduszka powietrzna kierowcy Moduł poduszki powietrznej kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy. Poduszka powietrzna pasażera z przodu Moduł poduszki powietrznej pasażera z przodu znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem. ...

Ekran ustawień dświęku
Przejście do ekranu "Ustawienia audio": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Audio" Zmiana ustawień dświęku Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB Zmiana ustawień dotyczą ...

Categorie