Chevrolet Lacetti: Zabezpieczenie antykorozyjne

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Pielęgnacja samochodu –> Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja samochodu zapewnia jego odporność na korozję. Specjalne materiały i powłoki ochronne użyte przy produkcji większości części ułatwiają utrzymanie dobrego wyglądu, wytrzymałości i niezawodności samochodu.

Rdza powierzchniowa może wystąpić na niektórych elementach podwozia lub w komorze silnika, jednak nie wpływa ona na ich niezawodność czy sprawność.

Uszkodzenia blach

Jeśli samochód wymaga naprawy lub wymiany elementów nadwozia, należy sprawdzić, czy warsztat naprawczy stosuje odpowiednie materiały antykorozyjne w celu utrzymania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Patrz "USZKODZENIA LAKIERU" w dalszej części niniejszego rozdziału.

Osady substancji obcych

Następujące substancje mogą uszkodzić powłokę lakierniczą:

Szkodliwe substancje należy jak najszybciej zmyć. Jeśli woda z mydłem nie wystarczy, można użyć odpowiedniego środka czyszczącego.

PRZESTROGA
  •  Używać wyłącznie środków czyszczących bezpiecznych dla powłoki lakierniczej.

Inne środki mogą trwale uszkodzić lakier.

Uszkodzenia lakieru

Uszkodzenia lakieru, takie jak odpryski po uderzeniach kamieni, pęknięcia czy głębokie zadrapania, należy bezzwłocznie usuwać.

Odkryty metal szybko ulega korozji.

Drobne odpryski i zadrapania można naprawiać za pomocą środków retuszujących (zaprawkowych).

Naprawę większych uszkodzeń można zlecić warsztatowi blacharsko-lakierniczemu.

Konserwacja podwozia

Na podwoziu samochodu mogą gromadzić się substancje żrące wykorzystywane do usuwania lodu i śniegu oraz innych osadów. Jeśli nie zostaną usunięte, mogą przyspieszać korozję i rdzewienie.

Należy je okresowo zmywać z podwozia przy użyciu zwykłej wody. Oczyszczane muszą być również miejsca, w których może gromadzić się błoto lub inne zanieczyszczenia. Przed spłukaniem wodą należy wzruszyć wszelkie osady nagromadzone w zakamarkach podwozia.

Usługę taką można zlecić autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

PORADA Podczas mycia komory silnika osady paliwa, smaru i oleju mogą przedostawać się do środowiska.

Silnik należy myć wautoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet lub winnej stacji obsługi wyposażonej woddzielacz oleju nastanowisku mycia samochodów.

Zużyty olej silnikowy, płyn hamulcowy, olej przekładniowy, płyn niskokrzepliwy, akumulator, baterie i opony należy utylizować w oficjalnych zakładach utylizacji odpadów lub za pośrednictwem punktu sprzedaży, który jest prawnie zobligowany do przyjęcia takich materiałów przy ich wymianie.

Nie wyrzucać takich potencjalnie niebezpiecznych materiałów wraz z odpadkami domowymi ani nie wylewać ich do zlewu.

Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może powodować trwałą szkodę dla środowiska naturalnego.

Pielęgnacja i czyszczenie nadwozia

Mycie samochodu Najlepszym sposobem utrzymania dobrego stanu powłoki lakierniczej jest częste mycie samochodu.  Zaparkować samochód w miejscu nie ...

Przeglądy okresowe

...

Zobacz tez:

Gdy wystąpią trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego
Przyczyny trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego mogą być różne. Stosownie do objawów należy wybrać odpowiedni sposób postępowania. Jeżeli mimo prawidłowego wykonania czynności procedury rozruchu hy ...

Olej silnikowy
Klasyfikacja olejów silnikowych według API Oleje silnikowe są klasyfikowane przez stowarzyszenie ILSAC (ang. International Lubricant Standardization and Approval Committee) oraz API (ang. American Petroleum Institute) i stowarzyszenie ACEA (ang. European Automobile Manufactur ...

Aktywacja/Dezaktywacja przednich poduszek powietrznych pasażera i poduszki powietrznej bocznej chroniącej klatkę piersiową/miednicę
(Bag pasażera) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia aktywację/dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera. Należy wykonać, co następuje: nacisnąć przycisk MENU ESC i, po pojawieniu się na wy& ...

Categorie