Chevrolet Lacetti: Zabezpieczenie antykorozyjne

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Pielęgnacja samochodu –> Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja samochodu zapewnia jego odporność na korozję. Specjalne materiały i powłoki ochronne użyte przy produkcji większości części ułatwiają utrzymanie dobrego wyglądu, wytrzymałości i niezawodności samochodu.

Rdza powierzchniowa może wystąpić na niektórych elementach podwozia lub w komorze silnika, jednak nie wpływa ona na ich niezawodność czy sprawność.

Uszkodzenia blach

Jeśli samochód wymaga naprawy lub wymiany elementów nadwozia, należy sprawdzić, czy warsztat naprawczy stosuje odpowiednie materiały antykorozyjne w celu utrzymania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Patrz "USZKODZENIA LAKIERU" w dalszej części niniejszego rozdziału.

Osady substancji obcych

Następujące substancje mogą uszkodzić powłokę lakierniczą:

Szkodliwe substancje należy jak najszybciej zmyć. Jeśli woda z mydłem nie wystarczy, można użyć odpowiedniego środka czyszczącego.

PRZESTROGA
  •  Używać wyłącznie środków czyszczących bezpiecznych dla powłoki lakierniczej.

Inne środki mogą trwale uszkodzić lakier.

Uszkodzenia lakieru

Uszkodzenia lakieru, takie jak odpryski po uderzeniach kamieni, pęknięcia czy głębokie zadrapania, należy bezzwłocznie usuwać.

Odkryty metal szybko ulega korozji.

Drobne odpryski i zadrapania można naprawiać za pomocą środków retuszujących (zaprawkowych).

Naprawę większych uszkodzeń można zlecić warsztatowi blacharsko-lakierniczemu.

Konserwacja podwozia

Na podwoziu samochodu mogą gromadzić się substancje żrące wykorzystywane do usuwania lodu i śniegu oraz innych osadów. Jeśli nie zostaną usunięte, mogą przyspieszać korozję i rdzewienie.

Należy je okresowo zmywać z podwozia przy użyciu zwykłej wody. Oczyszczane muszą być również miejsca, w których może gromadzić się błoto lub inne zanieczyszczenia. Przed spłukaniem wodą należy wzruszyć wszelkie osady nagromadzone w zakamarkach podwozia.

Usługę taką można zlecić autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

PORADA Podczas mycia komory silnika osady paliwa, smaru i oleju mogą przedostawać się do środowiska.

Silnik należy myć wautoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet lub winnej stacji obsługi wyposażonej woddzielacz oleju nastanowisku mycia samochodów.

Zużyty olej silnikowy, płyn hamulcowy, olej przekładniowy, płyn niskokrzepliwy, akumulator, baterie i opony należy utylizować w oficjalnych zakładach utylizacji odpadów lub za pośrednictwem punktu sprzedaży, który jest prawnie zobligowany do przyjęcia takich materiałów przy ich wymianie.

Nie wyrzucać takich potencjalnie niebezpiecznych materiałów wraz z odpadkami domowymi ani nie wylewać ich do zlewu.

Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może powodować trwałą szkodę dla środowiska naturalnego.

Pielęgnacja i czyszczenie nadwozia

Mycie samochodu Najlepszym sposobem utrzymania dobrego stanu powłoki lakierniczej jest częste mycie samochodu.  Zaparkować samochód w miejscu nie ...

Przeglądy okresowe

...

Zobacz tez:

Działanie pasów bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa spełniają swoje zadanie tylko jeśli są prawidłowo zapięte. Osoby przebywające w samochodzie doznają obrażeń, jeśli siły działające na struktury ciała są większe niż tolerowane prz ...

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące hybrydowego układu napędowego
W przypadku wystąpienia usterki w hybrydowym układzie napędowym lub wykonania nieprawidłowej operacji pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy zapoznać si& ...

"Tyłem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego zainstalowanego na przednim siedzeniu pasażera w położeniu "tyłem do kierunku jazdy" ustawić fotel w położeniu środkowym w kierunku wzdłużnym, wyprostować oparcie. Należy obowią ...

Categorie