Fiat Linea: Ogrzewanie i wentylacja

Fiat Linea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie i wentylacja


1. Nawiew stały górny - 2. Nawiewy środkowe regulowane - 3. Nawiewy stałe boczne - 4. Nawiewy boczne regulowane 5. Nawiewy dolne na miejsca przednie - 6. Nawiewy powietrza boczne na miejsca tylne - 7. Nawiew powietrza środkowy na miejsca tylne (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

REGULOWANE NAWIEWY POWIETRZA BOCZNE I ŚRODKOWE rys. 37-38

REGULOWANE NAWIEWY POWIETRZA BOCZNE I ŚRODKOWE rys. 37-38


A Nawiew stały na szyby boczne.

B Nawiewy boczne regulowane.

C Nawiewy środkowe regulowane.

Nawiewy A nie są regulowane.

W celu użycia nawiewów B i C należy poruszać uchwytami tak, aby ustawić je w żądanej pozycji.

ELEMENTY STEROWANIA rys. 39

ELEMENTY STEROWANIA rys. 39


Pokrętło A do regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego)

Zakres czerwony = powietrze ciepłe

Zakres niebieski = powietrze zimne

Pokrętło B do włączania/regulacji wentylatora

 
0 = wentylator wyłączony

1-2-3 = prędkość wentylatora


= maksymalna prędkość wentylatora

Pokrętło C do rozdziału powietrza

do
przesyłania powietrza do kratek środkowych i bocznych;

do
przesyłania powietrza o temperaturze nieco mniejszej, w przypadku temperatury pośredniej, na nogi i do kratek w desce rozdzielczej;


do ogrzewania przy niskiej temperaturze zewnętrznej: aby uzyskać maksymalny nawiew powietrza na nogi;


do ogrzewania nóg i równoczesnego odparowywania szyby przedniej;


do szybkiego odparowywania szyby przedniej.

Suwak D do włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza

Ustawiając suwak w pozycji
vzostanie włączona recyrkulacja wewnętrzna powietrza.

Ustawiając suwak w pozycji  
zostanie wyłączona recyrkulacja wewnętrzna powietrza.

WENTYLACJA KABINY

W celu uzyskania dobrej wentylacji kabiny należy:

OGRZEWANIE KABINY

Należy wykonać, co następuje:

OGRZEWANIE SZYBKIE KABINY

Aby uzyskać szybkie ogrzanie kabiny, należy:

Następnie należy posłużyć się przyciskami, aby ustawić żądane warunki komfortu i przesunąć suwak D w położenie ,
aby wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego i zapobiec zaparowaniu szyb.

OSTRZEŻENIE Przy zimnym silniku należy odczekać kilka minut, aby płyn chłodzący w układzie osiągnął optymalną temperaturę roboczą.

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Należy wykonać, co następuje:

Po odparowaniu/odmrożeniu należy ustawić pokrętła tak, aby przywrócić wymagane warunki komfortu.

Zapobieganie zaparowaniu szyb

W przypadku dużej wilgotności powietrza zewnętrznego i/lub deszczu i/lub dużej różnicy temperatur na zewnątrz i w kabinie, zaleca się wykonać następujące czynności zapobiegające zaparowaniu szyb:

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNĘTRZNYCH rys. 40

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNĘTRZNYCH rys. 40


(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Naciśnij przycisk A, aby uaktywnić tę funkcję: włączenie funkcji sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w przycisku.

Funkcja ta jest ograniczona czasowo i wyłącza się automatycznie po 20 minutach.

Aby wyłączyć wcześniej tę funkcję, należy nacisnąć ponownie przycisk A.

OSTRZEŻENIE Nie należy naklejać na wewnętrznej części szyby tylnej naklejek na przewodach grzejnych, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Ustaw suwak Dw położeniu ,
aby uaktywnić recyrkulację wewnętrzną powietrza.

Zaleca się włączać recyrkulację powietrza wewnętrznego podczas jazdy w kolumnie lub w tunelu, aby uniknąć dopływu zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Należy unikać dłuższego używania tej funkcji, szczególnie gdy w samochodzie znajduje się kilka osób, w ten sposób uniknie się możliwości zaparowania szyb.

OSTRZEŻENIE Recyrkulacja powietrza wewnętrznego umożliwia, w zależności od wybranego trybu funkcjonowania ("ogrzewanie" lub "chłodzenie"), szybsze osiągnięcie żądanych warunków.

Nie zaleca się jednak włączać recyrkulacji powietrza wewnętrznego w zimne/deszczowe dni, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

Lusterka zewnętrzne

Regulacja elektryczna rys. 33 Możliwa jest jedynie wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. W cel ...

Klimatyzacja manualna

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) ...

Zobacz tez:

Odł´czany panel przedni
Zabezpieczenie przed kradzieżą W celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą wyposażono je w odłączany panel przedni. Bez panelu urządzenie jest bezużyteczne dla złodzieja. Opuszczając pojazd należy zawsze zabierać pane ...

Klapa tylna (hatchback/kombi)
Aby odblokować klapę tylną, należy włożyć kluczyk do zamka i przekręcić w lewo. Przekręcenie kluczyka w prawo powoduje zablokowanie klapy tylnej. Klapę tylną można również zablokować i odblokować za po ...

Przyciski sterujące
+ Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w górę lub w celu zwiększenia wyświetlanej wartości. MENU ESC . Naciśnięcie krótkie, aby uzyskać dostęp do menu i/lub przejść do następnego ekranu lub potwierdzić ż ...

Categorie