Fiat Linea: Ogrzewanie i wentylacja

Fiat Linea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie i wentylacja


1. Nawiew stały górny - 2. Nawiewy środkowe regulowane - 3. Nawiewy stałe boczne - 4. Nawiewy boczne regulowane 5. Nawiewy dolne na miejsca przednie - 6. Nawiewy powietrza boczne na miejsca tylne - 7. Nawiew powietrza środkowy na miejsca tylne (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

REGULOWANE NAWIEWY POWIETRZA BOCZNE I ŚRODKOWE rys. 37-38

REGULOWANE NAWIEWY POWIETRZA BOCZNE I ŚRODKOWE rys. 37-38


A Nawiew stały na szyby boczne.

B Nawiewy boczne regulowane.

C Nawiewy środkowe regulowane.

Nawiewy A nie są regulowane.

W celu użycia nawiewów B i C należy poruszać uchwytami tak, aby ustawić je w żądanej pozycji.

ELEMENTY STEROWANIA rys. 39

ELEMENTY STEROWANIA rys. 39


Pokrętło A do regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego)

Zakres czerwony = powietrze ciepłe

Zakres niebieski = powietrze zimne

Pokrętło B do włączania/regulacji wentylatora

 
0 = wentylator wyłączony

1-2-3 = prędkość wentylatora


= maksymalna prędkość wentylatora

Pokrętło C do rozdziału powietrza

do
przesyłania powietrza do kratek środkowych i bocznych;

do
przesyłania powietrza o temperaturze nieco mniejszej, w przypadku temperatury pośredniej, na nogi i do kratek w desce rozdzielczej;


do ogrzewania przy niskiej temperaturze zewnętrznej: aby uzyskać maksymalny nawiew powietrza na nogi;


do ogrzewania nóg i równoczesnego odparowywania szyby przedniej;


do szybkiego odparowywania szyby przedniej.

Suwak D do włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza

Ustawiając suwak w pozycji
vzostanie włączona recyrkulacja wewnętrzna powietrza.

Ustawiając suwak w pozycji  
zostanie wyłączona recyrkulacja wewnętrzna powietrza.

WENTYLACJA KABINY

W celu uzyskania dobrej wentylacji kabiny należy:

OGRZEWANIE KABINY

Należy wykonać, co następuje:

OGRZEWANIE SZYBKIE KABINY

Aby uzyskać szybkie ogrzanie kabiny, należy:

Następnie należy posłużyć się przyciskami, aby ustawić żądane warunki komfortu i przesunąć suwak D w położenie ,
aby wyłączyć recyrkulację powietrza wewnętrznego i zapobiec zaparowaniu szyb.

OSTRZEŻENIE Przy zimnym silniku należy odczekać kilka minut, aby płyn chłodzący w układzie osiągnął optymalną temperaturę roboczą.

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE SZYBKIE SZYB PRZEDNICH (SZYBY PRZEDNIEJ I SZYB BOCZNYCH)

Należy wykonać, co następuje:

Po odparowaniu/odmrożeniu należy ustawić pokrętła tak, aby przywrócić wymagane warunki komfortu.

Zapobieganie zaparowaniu szyb

W przypadku dużej wilgotności powietrza zewnętrznego i/lub deszczu i/lub dużej różnicy temperatur na zewnątrz i w kabinie, zaleca się wykonać następujące czynności zapobiegające zaparowaniu szyb:

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNĘTRZNYCH rys. 40

ODPAROWYWANIE/ ODMRAŻANIE TYLNEJ SZYBY OGRZEWANEJ I LUSTEREK WSTECZNYCH ZEWNĘTRZNYCH rys. 40


(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Naciśnij przycisk A, aby uaktywnić tę funkcję: włączenie funkcji sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w przycisku.

Funkcja ta jest ograniczona czasowo i wyłącza się automatycznie po 20 minutach.

Aby wyłączyć wcześniej tę funkcję, należy nacisnąć ponownie przycisk A.

OSTRZEŻENIE Nie należy naklejać na wewnętrznej części szyby tylnej naklejek na przewodach grzejnych, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

AKTYWACJA RECYRKULACJI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Ustaw suwak Dw położeniu ,
aby uaktywnić recyrkulację wewnętrzną powietrza.

Zaleca się włączać recyrkulację powietrza wewnętrznego podczas jazdy w kolumnie lub w tunelu, aby uniknąć dopływu zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego.

Należy unikać dłuższego używania tej funkcji, szczególnie gdy w samochodzie znajduje się kilka osób, w ten sposób uniknie się możliwości zaparowania szyb.

OSTRZEŻENIE Recyrkulacja powietrza wewnętrznego umożliwia, w zależności od wybranego trybu funkcjonowania ("ogrzewanie" lub "chłodzenie"), szybsze osiągnięcie żądanych warunków.

Nie zaleca się jednak włączać recyrkulacji powietrza wewnętrznego w zimne/deszczowe dni, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb.

Lusterka zewnętrzne

Regulacja elektryczna rys. 33 Możliwa jest jedynie wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. W cel ...

Klimatyzacja manualna

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) ...

Zobacz tez:

Zalecenia dotyczące fotelików dziecięcych
Nieprawidłowa instalacja fotelika dziecięcego w samochodzie nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecka w przypadku kolizji. Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa ani zaczep pasa nie znajdują się pod fotelikiem, ponieważ w takiej sytuacji nie by ...

Zatrzymywanie samochodu
W przypadku automatycznej skrzyni biegów przy pracującym silniku dźwignia zmiany biegów może pozostawać w wybranym położeniu. W razie konieczności zatrzymania się na wzniesieniu należy zaciągnąć hamulec postojowy lub naci ...

Wyłączanie silnika
Zatrzymać samochód.  Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, obrócić klucz do położenia 1.  Wyjąć klucz ze stacyjki.  Aby zablokować kolumnę kierownicy, obrócić kierownicę aż do zablokowania. ...

Categorie