Fiat Linea: Ostrzeżenia ogólne

Fiat Linea –> Bezpieczenstwo –> Boczne poduszki powietrzne –> Ostrzeżenia ogólne

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna
 nie zaświeci się po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lub będzie się świecić podczas jazdy (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), możliwe jest, że wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w przypadku kolizji lub, w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO Fiata, aby natychmiast skontrolować system.

Nie należy zakładać pokrowców na oparcia siedzeń przednich i tylnych, jeżeli nie są przystosowane do użycia z Side-bag.

Nie należy podróżować z przedmiotami znajdującymi się na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, ołówkami, itp. w ustach.

W razie zderzenia z uruchomieniem się poduszki powietrznej mogą one spowodować poważne obrażenia.

Należy jechać trzymając zawsze ręce na kole kierownicy w taki sposób, aby rozkładająca się poduszka powietrzna mogła napełnić się bez przeszkód. Nie należy jechać z głową pochyloną do przodu, ale oprzeć się o oparcie w pozycji zapewniającej dobre przyleganie do oparcia.

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR i gdy wyłączony jest silnik, poduszki powietrzne mogą uruchomić się także, gdy zatrzymany samochód zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. Dlatego nawet w samochodzie na postoju nie należy absolutnie umieszczać dziecka na siedzeniu przednim. Z drugiej strony należy również pamiętać, że w momencie, kiedy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji STOP żadne urządzenie bezpieczeństwa (poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa), nie uaktywnią się w wyniku zderzenia; brak aktywacji tych urządzeń w tych przypadkach nie oznacza nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

Jeżeli samochód został skradziony lub narażony na kradzież, jeżeli był uszkodzony przez wandali, przez powódź lub zalany, należy sprawdzić poduszki powietrzne w ASO Fiata.

Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w pozycję MAR, lampka sygnalizacyjna
(z aktywną przednią poduszką powietrzną po stronie pasażera), zaświeci się i będzie migać przez kilka sekund, aby przypomnieć, że poduszka powietrzna po stronie pasażera uruchomi się w przypadku zderzenia, a następnie powinna zgasnąć.

Nie należy myć siedzeń wodą lub parą pod ciśnieniem (ręcznie lub w myjniach automatycznych siedzeń).

Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeń o energii większej niż dla napinaczy pasów bezpieczeństwa. W przypadku zderzenia o energii mieszczącej się w przedziale tych dwóch wartości progowych, uruchomią się tylko napinacze pasów bezpieczeństwa, co należy uważać za normalne.

Nie należy umieszczać sztywnych przedmiotów na zaczepach i uchwytach.

Poduszki powietrzne nie zastępują pasów bezpieczeństwa, ale zwiększają ich skuteczność.

Ponadto, ponieważ przednie poduszki powietrzne nie interweniują w przypadku zderzeń czołowych przy niskich prędkościach, zderzeniach bocznych, tylnych lub wywrotkach samochodu, w tych przypadkach pasażerowie chronieni są tylko pasami bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte.

Boczne przednie poduszki powietrzne chroniace glowe (window bag)  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Składają się z dwóch poduszek "kurtyn", umieszczonych za okładziną boczną dachu i osłoniętych odpowiednim wykończeniem, k ...

Uruchamianie i jazda

...

Zobacz tez:

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Za pomocą przycisku umieszczonego na panelu drzwi kierowcy można regulować lusterka zewnętrzne w górę i w dół oraz w lewo i w prawo. Przy regulacji lusterek zapłon musi być włączony (kluczyk w położeniu ON).  Wyb ...

Ustawianie dopuszczalnej prędkości (SPEEd)
Funkcja ta umożliwia ustawienie dopuszczalnej prędkości samochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu której kierowca zostanie ostrzeżony (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"). W celu ustawienia wymaganej dopuszczalnej prędkości nale ...

Ostrzeżenia ogólne
Wraz ze świeceniem się lampki sygnalizacyjnej pojawia się specyficzny komunikat i/lub sygnał dźwiękowy, o ile umożliwia to zestaw wskaźników. Sygnalizacje te są syntetyczne i ostrzegawcze i nie należy uważać ich za wyczerpuj ...

Categorie