Fiat Linea: System esp (Electronic Stability Program)

Fiat Linea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> System esp (Electronic Stability Program)

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Jest to elektroniczny system kontroli stabilności samochodu, który pomaga kierowcy utrzymać kontrolę kierunku jazdy w przypadku utraty przyczepności opon.

Działanie systemu ESP jest szczególnie użyteczne, gdy zmieniają się warunki przyczepności do podłoża drogi.

Z systemami ESP, ASR i Hill Holder występują (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) systemy MSR (regulacja momentu hamowania silnikiem przy redukcji biegów) i HBA (zwiększenie automatyczne ciśnienia w układzie hamulcowym przy hamowaniu panicznym).

INTERWENCJA SYSTEMU

Sygnalizowana jest przez miganie lampki sygnalizacyjnej
w zestawie wskaźników, aby poinformować kierowcę, że samochód znajduje się w krytycznych warunkach stabilności i przyczepności.

WŁĄCZANIE SYSTEMU

System ESP włącza się automatycznie po uruchomieniu samochodu i nie można go wyłączyć.

SYGNALIZACJA ANOMALII

W przypadku wystąpienia ewentualnej anomalii, system ESP wyłącza się automatycznie i w zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna ,
jednocześnie wyświetli się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty") i zaświeci się dioda w przycisku ASR OFF. W tym przypadku należy zwrócić się, na ile to możliwe, do ASO Fiata.

UWAGA

Osiągi systemu ESP nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego ryzyka podczas jazdy. Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności i ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

SYSTEM HILL HOLDER

Jest to system zintegrowany z ESP i ułatwia ruszanie pod górę.

Jego aktywacja następuje w sposób automatyczny w następujących przypadkach:

W fazie ruszania centralka systemu ESP utrzymuje ciśnienie hamowania w kołach do momentu, w którym silnik nie osiągnie momentu koniecznego do ruszenia lub co najmniej przez czas maksymalny 2 sekundy, umożliwiając przesunięcie nogi w prawo z pedału hamulca na pedał przyspieszenia.

Po upływie 2 sekund bez wykonania ruszenia, system dezaktywuje się automatycznie, obniżając stopniowo ciśnienie w układzie hamulcowym.

Podczas tej fazy można usłyszeć typowy szum odblokowania mechanicznego hamulców, który sygnalizuje konieczność ruszenia natychmiast samochodem.

Sygnalizacja anomalii

Ewentualne anomalie systemu sygnalizowane są przez zaświecenie się lampki
w zestawie wskaźników (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty").

OSTRZEŻENIE System Hill Holder nie jest hamulcem postojowym, dlatego nie należy wysiadać z samochodu bez zaciągnięcia hamulca postojowego, wyłączenia silnika i włączenia pierwszego biegu.

UWAGA

Dla prawidłowego funkcjonowania systemów ESP i ASR niezbędne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie oraz posiadały zalecane: typ, markę i wymiary.

SYSTEM ASR (Antislip Regulation)

Jest to system kontroli trakcji samochodu, który interweniuje automatycznie w przypadku poślizgu jednego lub obu kół napędowych.

W zależności od warunków poślizgu aktywowane są dwa różne systemy kontroli:

Działanie systemu ASR jest szczególnie użyteczne w następujących warunkach:

UWAGA

Dla prawidłowego funkcjonowania systemów ESP i ASR niezbędne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie oraz posiadały zalecane: typ, markę i wymiary.

System MSR (regulacja napędu z silnika)

Jest systemem, częściowo zintegrowanym z ASR, który interweniuje w przypadku nagłej zmiany biegu podczas redukcji, zwiększając moment obrotowy silnika, zapobiegając w ten sposób przeniesieniu nadmiernego momentu z kół napędowych, co przede wszystkim w warunkach niskiej przyczepności może spowodować utratę stabilności samochodu.

Włączanie/wyłączanie systemu

ASR włącza się automatycznie przy każdym uruchomieniu silnika.

Podczas jazdy można wyłączyć i ponownie włączyć system ASR naciskając wyłącznik A-rys. 100 umieszczony wśród przycisków w desce rozdzielczej.

Włączanie/wyłączanie systemu


Wyłączenie sygnalizowane jest przez zaświecenie się diody znajdującej się w wyłączniku razem z wyświetleniem informacji na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Po wyłączeniu ASR podczas jazdy, przy następnym uruchomieniu silnika system ten włączy się automatycznie.

Podróżując po drodze pokrytej śniegiem, z zamontowanymi łańcuchami, wskazane jest wyłączyć ASR: w tych warunkach poślizg kół napędowych w fazie ruszania umożliwia uzyskanie większego momentu napędowego.

UWAGA

Osiągi systemu nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego i niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności i ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu ASR niezbędne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie oraz posiadały zalecane: typ, markę i wymiary.

SYGNALIZACJA ANOMALII

W przypadku ewentualnej anomalii uszkodzenia, system ASR wyłącza się automatycznie i zaświeci się lampka sygnalizacyjna
w zestawie wskaźników, jednocześnie pojawi się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"). W tym przypadku należy zwrócić się, na ile to możliwe, do ASO Fiata.

Awaria EBD

Sygnalizowana jest przez zaświecenie się lampek i w zestawie wskaźników, jednocześnie wyświetli się komunikat na wyświetlaczu w ...

System eobd

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) System EOBD (European On Board Diagnosis) jest to system diagnostycznym, znajdujący się w centralce kontroli silnika, k ...

Zobacz tez:

Usuwanie danych kont
Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kontakty do usunięcia. Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko". Przesun ...

Uruchamianie silnika przy użyciu akumulatora dodatkowego
Jeżeli akumulator rozładuje się, można uruchomić silnik używając innego akumulatora o pojemności równej lub nieco większej od wyładowanego. UWAGA Tego typu procedurę uruchamiania powinien przeprowadzać specjalista, poniewa ...

Zaglówki
PRZEDNIE rys. 29 W niektórych wersjach zagłówki są regulowane na wysokość i blokują się automatycznie w wymaganej pozycji. Regulacja: Regulacja w górę: wysuń zagłówek aż do usłyszenia dźwięku zatrz ...

Categorie