Lexus CT200h: Ekran menu systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego (System audio z ekranem) –> Ekran menu systemu audio

Aby wyświetlić ekran menu systemu audio, należy przesunąć sterownik w lewo, uprzednio wybierając ekran główny systemu audio.

 1. Wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości (po znalezieniu stacji następuje zatrzymanie wyszukiwania) (tryb ręczny)
 2. Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
 3. Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Ekran menu systemu audio


Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB


 1. Regulacja czasu przesunięcia odtwarzania w trybie przesuni ęcia czasowego
 2. Anulowanie funkcji przesunięcia
 3. Wybór multipleksu (tryb ręczny)
 4. Wybór stacji (tryb ręczny)
 5. Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
 6. Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC oraz dświęku zapisanego w pamięci urządzenia Bluetooth i odtwarzacza iPod

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC oraz dświęku zapisanego w pamięci urządzenia Bluetooth i odtwarzacza iPod


 1. Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania ścieżki/pliku/utworu
 2. Wybór ścieżki/pliku/utworu
 3. Wybór katalogu/albumu (płyty z plikami MP3/WMA/AAC lub urządzenia USB)
 4. Wybranie i przytrzymanie: Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie ścieżki/pliku/utworu
 5. Wybór trybu powtarzania odtwarzania
 6. Wybór trybu przypadkowej kolejności odtwarzania
 7. Wybór trybu pełnoekranowego (tryb USB wideo lub iPod wideo)
 8. Zmiana ustawień dotyczących urządzeń USB (USB)
 9. Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod (iPod)
 10. Podłączanie urządzenia Bluetooth (Bluetooth)
 11. Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki ( S. 345) (płyty CD i płyty z plikami MP3/ WMA/AAC)

AUX lub A/V

AUX lub A/V


 1. Wybór trybu pełnoekranowego (A/V)
 2. Zmiana ustawień funkcji A/V (A/V)

Używanie odbiornika radiowego (System audio z ekranem)

Obsługa odbiornika radiowego Możliwa jest zmiana ustawień oraz sterowanie funkcjami każdego ze śródeł dświęku. ...

Powtarzanie odtwarzania

Tryb Działanie Docelowe śródło dświęku Powtarzanie odtwarzania pliku/ cieżki/utworu Wszystkie nośniki ...

Zobacz tez:

Regulacja wysokości górnego zamocowania pasa bezpieczeństwa (przednie fotele)
Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do dołu, równocześnie wciskając przycisk zwalniający blokadę Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do góry. Stosownie do potrzeb przesuną ...

Przednie światła przeciwmgłowe  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Zaświecą się przy włączonych światłach pozycyjnych po naciśnięciu przycisku . W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna . Gasną po ponownym naciśnięciu przycisku. Używanie świa ...

Uruchamianie pojazdu
Zaciągnąć hamulec postojowy.  Wybrać położenie P lub N.  Uruchomić silnik. W przeciwnym razie włączy się sygnał dźwiękowy, któremu towarzyszyć będzie komunikat alarmowy.  Przy pracują ...

Categorie