Lexus CT200h: Ekran menu systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego (System audio z ekranem) –> Ekran menu systemu audio

Aby wyświetlić ekran menu systemu audio, należy przesunąć sterownik w lewo, uprzednio wybierając ekran główny systemu audio.

 1. Wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości (po znalezieniu stacji następuje zatrzymanie wyszukiwania) (tryb ręczny)
 2. Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
 3. Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Ekran menu systemu audio


Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB


 1. Regulacja czasu przesunięcia odtwarzania w trybie przesuni ęcia czasowego
 2. Anulowanie funkcji przesunięcia
 3. Wybór multipleksu (tryb ręczny)
 4. Wybór stacji (tryb ręczny)
 5. Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
 6. Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC oraz dświęku zapisanego w pamięci urządzenia Bluetooth i odtwarzacza iPod

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC oraz dświęku zapisanego w pamięci urządzenia Bluetooth i odtwarzacza iPod


 1. Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania ścieżki/pliku/utworu
 2. Wybór ścieżki/pliku/utworu
 3. Wybór katalogu/albumu (płyty z plikami MP3/WMA/AAC lub urządzenia USB)
 4. Wybranie i przytrzymanie: Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie ścieżki/pliku/utworu
 5. Wybór trybu powtarzania odtwarzania
 6. Wybór trybu przypadkowej kolejności odtwarzania
 7. Wybór trybu pełnoekranowego (tryb USB wideo lub iPod wideo)
 8. Zmiana ustawień dotyczących urządzeń USB (USB)
 9. Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod (iPod)
 10. Podłączanie urządzenia Bluetooth (Bluetooth)
 11. Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki ( S. 345) (płyty CD i płyty z plikami MP3/ WMA/AAC)

AUX lub A/V

AUX lub A/V


 1. Wybór trybu pełnoekranowego (A/V)
 2. Zmiana ustawień funkcji A/V (A/V)

Używanie odbiornika radiowego (System audio z ekranem)

Obsługa odbiornika radiowego Możliwa jest zmiana ustawień oraz sterowanie funkcjami każdego ze śródeł dświęku. ...

Powtarzanie odtwarzania

Tryb Działanie Docelowe śródło dświęku Powtarzanie odtwarzania pliku/ cieżki/utworu Wszystkie nośniki ...

Zobacz tez:

Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu
System zapewnia automatyczną kontrolę ciśnienia w ogumieniu podczas jazdy. System nadzoruje ciśnienie w czterech oponach, gdy tylko samochód jest w ruchu. Porównuje on informacje przekazywane przez czujniki prędkości kół z wartościam ...

Dźwignia awaryjna
Aby zaryglować i odryglować mechanicznie drzwi w przypadku usterki systemu centralnego zamka lub usterki akumulatora. Drzwi kierowcy Włożyć klucz do zamka w celu zaryglowania lub odryglowania drzwi. Drzwi pasażera  Na drzwiach tylnych sprawdzić, ...

Uruchamianie silnika przez pchanie samochodu
Należy absolutnie unikać uruchamiania silnika przez pchanie samochodu, holowanie lub przy wykorzystaniu pochyłości drogi. Manewry te mogą spowodować napływ paliwa do katalizatora i jego nieodwracalne uszkodzenie. OSTRZEŻENIE Do chwili, gdy silnik nie ...

Categorie