Lexus CT200h: Ekran menu systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego (System audio z ekranem) –> Ekran menu systemu audio

Aby wyświetlić ekran menu systemu audio, należy przesunąć sterownik w lewo, uprzednio wybierając ekran główny systemu audio.

 1. Wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości (po znalezieniu stacji następuje zatrzymanie wyszukiwania) (tryb ręczny)
 2. Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
 3. Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Ekran menu systemu audio


Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB


 1. Regulacja czasu przesunięcia odtwarzania w trybie przesuni ęcia czasowego
 2. Anulowanie funkcji przesunięcia
 3. Wybór multipleksu (tryb ręczny)
 4. Wybór stacji (tryb ręczny)
 5. Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
 6. Zmiana ustawień odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC oraz dświęku zapisanego w pamięci urządzenia Bluetooth i odtwarzacza iPod

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC oraz dświęku zapisanego w pamięci urządzenia Bluetooth i odtwarzacza iPod


 1. Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania ścieżki/pliku/utworu
 2. Wybór ścieżki/pliku/utworu
 3. Wybór katalogu/albumu (płyty z plikami MP3/WMA/AAC lub urządzenia USB)
 4. Wybranie i przytrzymanie: Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie ścieżki/pliku/utworu
 5. Wybór trybu powtarzania odtwarzania
 6. Wybór trybu przypadkowej kolejności odtwarzania
 7. Wybór trybu pełnoekranowego (tryb USB wideo lub iPod wideo)
 8. Zmiana ustawień dotyczących urządzeń USB (USB)
 9. Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod (iPod)
 10. Podłączanie urządzenia Bluetooth (Bluetooth)
 11. Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki ( S. 345) (płyty CD i płyty z plikami MP3/ WMA/AAC)

AUX lub A/V

AUX lub A/V


 1. Wybór trybu pełnoekranowego (A/V)
 2. Zmiana ustawień funkcji A/V (A/V)

Używanie odbiornika radiowego (System audio z ekranem)

Obsługa odbiornika radiowego Możliwa jest zmiana ustawień oraz sterowanie funkcjami każdego ze śródeł dświęku. ...

Powtarzanie odtwarzania

Tryb Działanie Docelowe śródło dświęku Powtarzanie odtwarzania pliku/ cieżki/utworu Wszystkie nośniki ...

Zobacz tez:

Zob. radio (Powtarzanie informacji audio)
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie informacji dotyczących radioodtwarzacza. Radio: częstotliwość lub komunikat RDS wybranej stacji radiowej, aktywacja wyszukiwania automatycznego lub AutoSTore; CD audio, CD MP3: numer ścieżki; CD Changer ...

Lusterka zewnętrzne
Regulacja elektryczna rys. 33 Możliwa jest jedynie wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. W celu wykonania regulacji należy: za pomocą przełącznika B wybrać lusterko (lewe lub prawe), ...

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth
Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki ( S. 298) i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "S ...

Categorie