Lexus CT200h: Informacje wstępne

Lexus CT200h –> Informacje wstępne

Treść instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi zawiera informacje na temat prawidłowego korzystania z samochodu. Kierowca powinien przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania samochodu. Nieprzestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsługi może doprowadzić do wypadku powodującego śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wszystkie wersje samochodu i rodzaje wyposażenia. Dlatego niektóre informacje mogą dotyczyć elementów wyposażenia niewystępujących w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne są aktualne w momencie druku. Samochody Lexus są stale doskonalone i w związku z tym producent zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń technicznych bez odnotowania tego.

W zależności od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogą różnić się od tego samochodu elementami wyposażenia.

Akcesoria, części zamienne i przeróbki samochodu

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Lexus. W przypadku konieczności wymiany oryginalnej części lub wyposażenia dostarczonych razem z samochodem Lexus zaleca zastosowanie oryginalnych produktów Lexusa. Inne produkty o porównywalnej jakości mogą być również użyte. Lexus nie może uznawać roszczeń gwarancyjnych ani brać odpowiedzialności za zamontowane lub użyte podczas naprawy części i akcesoria, które nie są jego oryginalnymi produktami. Wszelkie uszkodzenia i nieosiąganie parametrów eksploatacyjnych, będące wynikiem użycia nieoryginalnych części lub akcesoriów, nie są objęte gwarancją.

Montaż nadajników RF (nadajnik radiowy)

Zainstalowanie nadajnika RF może powodować zakłócenia pracy układów sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:

Dlatego wcześniej należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceń lub dodatkowych instrukcji odnośnie montażu takiego urządzenia.

Dodatkowe informacje o paśmie częstotliwości, poziomie mocy, pozycji anteny oraz środkach ostrożności podczas instalacji nadajnika RF są dostępne na prośbę w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Elementy instalacji wysokiego napięcia oraz łączące je ekranowane przewody elektryczne generują pole elektromagnetyczne o natężeniu nie odbiegającym od spotykanego w samochodach o tradycyjnym napędzie spalinowym czy wytwarzanego przez urządzenia domowego użytku.

Istnieje jednak możliwość wystąpienia niepożądanych zakłóceń w odbiorze nadajnika radiowego RF.

Złomowanie samochodu

Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa zawierają substancje chemiczne mogące ulec eksplozji. Złomowanie samochodu z pozostawionymi poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów może doprowadzić np. do pożaru.

Dlatego, przed przekazaniem do złomowania, należy zlecić wymontowanie i odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowaną stację obsługi Lexusa.

W samochodzie znajdują się baterie
i/lub akumulatory. Nie wolno zaśmiecać nimi środowiska i należy je składować wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC).


Ogólne uwagi dotyczące jazdy

Jazda pod wpływem środków odurzających: Nie wolno prowadzić samochodu, znajdując się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, ponieważ obniżają one zdolność kierowania samochodem.

Alkohol i niektóre rodzaje narkotyków powodują wydłużenie czasu reakcji, zakłócenie możliwości oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co może doprowadzić do wypadku drogowego, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Spokojny styl jazdy: Samochód należy zawsze prowadzić w sposób spokojny.

Należy przewidywać ewentualne błędy innych kierowców lub pieszych oraz być przygotowanym na unikanie możliwych zagrożeń.

Rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej uwagi. Wszelkie czynności rozpraszające, takie jak operowanie przełącznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogą doprowadzić do wypadku drogowego, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważ- nych obrażeń ciała kierowcy, pasażerów oraz innych użytkowników drogi.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa dzieci w samochodzie

Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie zezwalać im na posiadanie lub posługiwanie się kluczykami samochodowymi.

Pozbawione nadzoru dzieci mogą uruchomić silnik lub przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie neutralne N. Bawiąc się przyciskami sterującymi szyb bocznych, okna dachowego lub innymi urządzeniami w samochodzie, dziecko może ulec wypadkowi. Ponadto zagrożeniem dla dziecka może być intensywne rozgrzanie lub wychłodzenie wnętrza samochodu.

Jak czytać niniejszy podręcznik

OSTRZEŻENIE: Wyjaśnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA: Wyjaśnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko uszkodzenia bądś awarii samochodu lub jego wyposażenia.

Wskazuje sekwencję czynności lub
procedurę działania. Należy postępować w podanej kolejności.

Wskazuje działanie (naciśni
ęcie, obrót itp.) w celu obsługi przycisku lub innego urządzenia.

Wskazuje rezultat tego dzia-
łania (np. otwarcie pokrywy).

Jak czytać niniejszy podręcznik


Wskazuje objaśniany element
lub objaśnianą pozycję.

Oznacza on, że "Nie wolno",
"Nie wolno tego robić" lub "Nie wolno do tego dopuścić".

Jak czytać niniejszy podręcznik


Jak szukać informacji

Wyszukiwanie na podstawie nazwy

Wyszukiwanie na podstawie nazwy


Alfabetyczny wykaz haseł

Wyszukiwanie na podstawie miejsca zamontowania

Wyszukiwanie na podstawie miejsca zamontowania


Indeks obrazkowy

Wyszukiwanie na podstawie objawów lub odgłosów

Wyszukiwanie na podstawie objawów lub odgłosów


Co zrobić, gdy...

(Postępowanie w razie nieprawidłowości)

Wyszukiwanie na podstawie tytułu

Wyszukiwanie na podstawie tytułu


Spis treści

Indeks obrazkowy

Lexus CT200h

 ...

Elementy zewnętrzne

Kształt świateł głównych może różnić się w zależności od wersji itp. Drzwi boczne Zablokowanie i odblok ...

Zobacz tez:

Pióra wycieraczek
Należy czyścić okresowo gumową część piór wycieraczek stosując odpowiednie produkty; zaleca się TUTELA PROFESSIONAL SC 35. Należy wymienić pióra, jeżeli krawędź gumowa jest zdeformowana lub zużyta. W k ...

Wyjście z trybu ogranicznika
Ustawić pokrętło 1 w położeniu "0": tryb ogranicznika jest wyłączony. Wyświetlacz powraca do wskazywania licznika przebiegu kilometrów. Usterka działania W przypadku usterki ogranicznika prędkość znika ...

Obrotomierz
Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach na minutę (obr/min). UWAGA Kiedy prędkość obrotowa silnika będzie taka, że wskazówka obrotomierza zbliży się do czerwonego pola, należy zmienić bieg na wyższy. Prac ...

Categorie