Lexus CT200h: Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Wtym trybie czujnik radarowy wykrywa obecność pojazdów w odległości do ok. 120 m z przodu, określa bieżącą odległość od poprzedzającego pojazdu i utrzymuje odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu.

Należy zauważyć, że odstęp od poprzedzającego pojazdu zmniejszy się podczas zjazdów z długiego wzniesienia.

Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu


  1. Przykład jazdy ze stałą prędkością Gdy nie ma poprzedzających pojazdów

Samochód jedzie z prędkością zaprogramowaną przez kierowcę. Odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu można również ustawić, zmieniając ustawienia kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu.

  1. Przykład jazdy ze zmniejszającą się prędkością

Gdy poprzedzający pojazd porusza się z prędkością niższą niż zaprogramowana

W przypadku wykrycia poprzedzającego pojazdu system automatycznie zmniejszy prędkość jazdy samochodu. Jeśli wymagane będzie znaczne zmniejszenie prędkości jazdy, system uruchomi hamulce. W przypadku gdy system nie jest w stanie wystarczająco zmniejszyć prędkości samochodu, aby zapobiec zmniejszeniu odległości od poprzedzającego pojazdu, rozlegnie się dświękowy sygnał ostrzegawczy.

  1. Przykład jazdy z dostosowaną prędkością

W przypadku śledzenia pojazdu poruszającego się z prędkością niższą niż zaprogramowana

System kontynuuje śledzenie, dostosowując prędkość do prędkości poprzedzającego pojazdu, aby zachować odległość od poprzedzającego pojazdu zaprogramowaną przez kierowcę.

  1. Przykład jazdy ze zwiększającą się prędkością

Gdy nie ma już poprzedzających pojazdów jadących z prędkością niższą niż zaprogramowana

System zwiększa prędkość do momentu osiągnięcia zaprogramowanej prędkości. System powraca do jazdy ze stałą prędkością.

Przerywanie i wznawianie utrzymywania prędkości jazdy

W celu przerwania aktywnej kontroli prędkości jazdy należy pociągnąć dśwignię do siebie. Przerywanie aktywnej kontroli prędk ...

Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu

Gdy samochód znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a wystarczające zmniejszenie prędkości przez układ aktywnej kontroli prę ...

Zobacz tez:

Rozruch samochodu
Wybrać położenie N.  Wcisnąć do oporu pedał hamulca.  Uruchomić silnik. Nacisnąć koniecznie pedał hamulca podczas rozruchu silnika.   Jeżeli silnik nie rusza:  Jeżeli N miga w z ...

Dane trip B (Aktywacja Trip B)
Funkcja ta umożliwia aktywację (On) lub dezaktywację (Off ) wskazań Trip B (trip okresowy). Odnośnie do dalszych informacji, patrz rozdział "Komputer pokładowy". W celu włączenia/wyłączenia funkcji należy: nacisnąć kr ...

Ruszanie po zaparkowaniu samochodu na wzniesieniu
Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca przez czas:  uruchomienia silnika,  włączenia biegu i  zwolnienia hamulca postojowego.  Zwolnić pedał hamulca.  Ruszyć powoli, oddalając się nieco od podkł ...

Categorie