Lexus CT200h: Menu Konfiguracja

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Menu Konfiguracja

System audio z ekranem można wyregulować, wprowadzając żądane ustawienia.

Wyświetlanie ekranu "Konfiguracja"

Przejście do ekranu "Konfiguracja": Przycisk "MENU" v "Konfiguracja"

  1. Zmiana ustawień dświęków systemowych, animacji ekranowych itp.
  2. Regulacja ustawień głośności instrukcji głosowych
  3. Zmiana ustawień dotyczących rejestracji, kasowania, podłączania i odłączania urządzeń Bluetooth.
  4. Zmiana ustawień dotyczących odbioru radiowego w trybie FM, odtwarzacza iPod itp.
  5. Zmiana ustawień własnych.
  6. Zmiana ustawień dotyczących dświęku telefonu, książki telefonicznej itp.

Wyświetlanie ekranu


Konfiguracja (System audio z ekranem)

...

Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Zobacz tez:

Używanie urządzenia Bluetooth
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth umożliwia wykonanie nastę- pujących czynności: Obsługę przenośnego odtwarzacza audio przy użyciu systemu audio z ekranem Obsługę połączeń telefonicznych przy użyciu zdalnej obs ...

Wyświetlane parametry
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym ukazują się różnorodne informacje dotyczące jazdy. Monitor przepływu energii Pokazywany jest stan operacyjny hybrydowego zespołu napędowego. Informacje podróżne Pokazywany może być za ...

Antena
W modelach typu sedan antena jest zintegrowana z uzwojeniem grzejnym tylnej szyby, a w modelach typu hatchback i kombi antena znajduje się w szybie przedniej. Powierzchnia przedniej i tylnej szyby musi być wolna od zarysowań, a linie nienaruszone. Jeżeli wewnętrzna ...

Categorie