Lexus CT200h: Menu Konfiguracja

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Menu Konfiguracja

System audio z ekranem można wyregulować, wprowadzając żądane ustawienia.

Wyświetlanie ekranu "Konfiguracja"

Przejście do ekranu "Konfiguracja": Przycisk "MENU" v "Konfiguracja"

  1. Zmiana ustawień dświęków systemowych, animacji ekranowych itp.
  2. Regulacja ustawień głośności instrukcji głosowych
  3. Zmiana ustawień dotyczących rejestracji, kasowania, podłączania i odłączania urządzeń Bluetooth.
  4. Zmiana ustawień dotyczących odbioru radiowego w trybie FM, odtwarzacza iPod itp.
  5. Zmiana ustawień własnych.
  6. Zmiana ustawień dotyczących dświęku telefonu, książki telefonicznej itp.

Wyświetlanie ekranu


Konfiguracja (System audio z ekranem)

...

Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Zobacz tez:

Świece zapłonowe
OSTRZEŻENIE Należy upewnić się, że silnik i układ zapłonowy są wyłączone, a hamulec ręczny zaciągnięty. UWAGA  Do odkręcania i wkręcania świec zapłonowych należy używać specjalnego kl ...

Funkcje i procedury operacyjne
Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybrać "Phone Setup" Za pomocą pokrętła wybrać jedną z następujących pozycji: ...

Środki czyszcz´ce
Przy stosowaniu środków czyszczących lub innych chemikaliów do czyszczenia nadwozia lub wnętrza samochodu należy stosować się do zaleceń ich producenta. OSTRZEŻENIE Niektóre środki czyszczące mogą być t ...

Categorie