Lexus CT200h: Menu Konfiguracja

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Menu Konfiguracja

System audio z ekranem można wyregulować, wprowadzając żądane ustawienia.

Wyświetlanie ekranu "Konfiguracja"

Przejście do ekranu "Konfiguracja": Przycisk "MENU" v "Konfiguracja"

  1. Zmiana ustawień dświęków systemowych, animacji ekranowych itp.
  2. Regulacja ustawień głośności instrukcji głosowych
  3. Zmiana ustawień dotyczących rejestracji, kasowania, podłączania i odłączania urządzeń Bluetooth.
  4. Zmiana ustawień dotyczących odbioru radiowego w trybie FM, odtwarzacza iPod itp.
  5. Zmiana ustawień własnych.
  6. Zmiana ustawień dotyczących dświęku telefonu, książki telefonicznej itp.

Wyświetlanie ekranu


Konfiguracja (System audio z ekranem)

...

Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Zobacz tez:

Włączanie świateł drogowych
Wcelu włączenia świateł drogowych należy, przy włączonych światłach mijania, odepchnąć od siebie dśwignię przełącznika. Wcelu wyłączenia świateł drogowych należy pociągnąć ...

Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego uniemożliwia otwarcie tylnych drzwi od wewnątrz. Odblokowanie Zablokowanie Blokada ta służy zabezpieczeniu tylnych drzwi, gdy w samochodzie przewożone są dzieci. W celu uruchomienia blokady tylnych drzwi na ...

Bezpieczniki w desce rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  Patrz rozdział "Dostęp do narzędzi". Tabela bezpieczników ...

Categorie