Lexus CT200h: Mycie i konserwacja nadwozia

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Dbałość o samochód –> Mycie i konserwacja nadwozia

Podczas mycia nadwozia samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek:

Powłoka samo odnawialna

Nadwozie samochodu posiada powłokę samo odnawialną, która jest odporna na niewielkie zarysowania powstałe np. w myjni samochodowej itp.

Automatyczne myjnie samochodowe

Mycie wysokociśnieniowe

Uwagi dotyczące elektronicznego kluczyka

Gdy podczas mycia samochodu osoba wykonująca tę czynność ma przy sobie elektroniczny kluczyk, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi może następować naprzemienne zablokowanie i odblokowanie drzwi. W takiej sytuacji kluczyk należy pozostawić w odległości co najmniej 2 m od samochodu (pamiętając o zabezpieczeniu go przed kradzieżą).

Tarcze kół ze stopów lekkich

Zderzaki

Nie szorować i nie stosować środków ściernych.

Powłoki hydrofobowe szyb w przednich drzwiach

W celu utrzymania efektu rozpraszania kropli wody należy przestrzegać podanych niżej zaleceń.

Powłokę hydrofobową, która utraciła swoje możliwości rozpraszania kropli wody, można odnowić. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Czynności odnawiające dotyczące powłoki hydrofilnej zewnętrznych lusterek wstecznych (w niektórych wersjach)

Efekt rozmywania kropli deszczu na powierzchni zewnętrznych lusterek wstecznych stopniowo powróci po bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ( S. 161). Jednak w celu szybszego przywrócenia właściwości powłoki hydrofilnej należy wykonać poniższe czynności:

  1. Zmoczyć lusterka wodą w celu zmycia z nich brudu.
  2. Brud usuwać czystą, miękką i mokrą szmatką.
  3. Umyć powierzchnię lusterek płynem do mycia szyb lub innym detergentem.

    W przypadku zastosowania detergentu powierzchnię lusterek spłukać dużą ilością wody.

  4. Wytrzeć lusterka czystą i miękką szmatką itp.
  5. Pozostawić samochód na zewnątrz, wystawiając lusterka na bezpośrednie dzia- łanie promieni słonecznych przez około 5 godzin. (Czas odnawiania właściwości powłoki hydrofilnej różni się w zależności o ilości i rodzaju brudu.)


Podczas mycia samochodu

Uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza komory silnika. Może to spowodować zwarcie elementów układu elektrycznego lub pożar.

Podczas mycia przedniej szyby (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Należy upewnić się, że wycieraczki są wy- łączone.

W przypadku pozostawienia przełącznika w położeniu "AUTO", w poniższych przypadkach może nastąpić samoczynne uruchomienie wycieraczek. Grozi to uszkodzeniem ich piór oraz przycięciem rąk lub odniesieniem poważnych obrażeń.


Środki ostrożności dotyczące układu wydechowego

Pod wpływem gazów spalinowych układ wydechowy rozgrzewa się do wysokiej temperatury.

Podczas mycia samochodu należy uważać, aby nie dotknąć gorących elementów układu wydechowego przed jego schłodzeniem, ponieważ grozi to oparzeniem.


Zapobieganie uszkodzeniom i korozji nadwozia oraz innych elementów (tarcze kół ze stopów lekkich itp.)

W następujących przypadkach samochód należy niezwłocznie umyć:

Należy niezwłocznie naprawiać wszelkie odpryski i zarysowania powłoki lakierniczej.

W celu uniknięcia korozji tarcz kół należy oczyścić je z zabrudzeń i składować w pomieszczeniach o niskiej wilgotności.

Mycie kloszy lamp zewnętrznych

W celu uniknięcia uszkodzenia przednich wycieraczek

Podnoszenie przednich wycieraczek należy rozpocząć od wycieraczki po stronie kierowcy, a następnie podnieść wycieraczkę po stronie pasażera.

Przy opuszczaniu wycieraczek do pozycji pracy należy zacząć od wycieraczki po stronie pasażera.

Mycie w myjni automatycznej (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Przełącznik wycieraczek ustawić w położeniu wyłączonym.

Wprzypadku pozostawienia przełącznika w położeniu "AUTO" może nastąpić samoczynne uruchomienie wycieraczek, co grozi uszkodzeniem ich piór.

Mycie w myjni wysokociśnieniowej

Podczas mycia samochodu należy zachować ostrożność, aby nie skierować strumienia wody bezpośrednio w kamerę lub jej okolice. Uderzająca pod wysokim ciśnieniem woda może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

Strumienia wody nie należy kierować w stronę następujących części i osłon (osłon gumowych lub z tworzyw sztucznych) lub złączy elektrycznych. Uderzająca pod wysokim ciśnieniem woda może spowodować ich uszkodzenie.

Dbałość o samochód

...

Czyszczenie i konserwacja wnętrza

Podczas czyszczenia wnętrza samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek, co pozwoli utrzymać je w możliwie najlepszym stanie: Utrz ...

Zobacz tez:

Panel sterowania
Wyświetlanie komunikatów tekstowych Powtarzanie odtwarzania Odtwarzanie/pauza Powrót do poprzedniego wyboru Pokrętło "TUNE-SEL" menu odtwarzacza iPod/wybór utworu Odtwarzanie Wybór utworu Przypadkowa kolejność odtwar ...

Uchwyt na kubki (opcja)
Samochód wyposażono w szereg uchwy tów umożliwiających przewożenie kubków z napojami. OSTRZEŻENIE  Prowadząc samochód należy pa miętać, że wyjmowanie lub wkładanie kubka z napojem do uchwytu roz pra ...

Klimatyzacja elektroniczna (z wyświetlaczem)
System ten działa wyłącznie przy pracującym silniku. 1. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza Zamknięty obieg powietrza umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i spalin. Kiedy tylko jest to możliwe, należy wyłącza ...

Categorie