Lexus CT200h: Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Na ekranie "Ustawienia dświęku" można dokonać regulacji barwy dświęku (Treble/Mid/Bass), równowagi głośników oraz ustawień DSP.

Regulacja ustawień i barwy dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Audio" "Ustawienia dświęku"

Aby przełączyć się pomiędzy ekranem ustawień dświęku a ekranem ustawień DSP, należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądany ekran.

"Ustawienia dświęku"


Regulacja tonów wysokich,
średnich lub niskich.

Regulacja równowagi pomię-
dzy głośnikami przednimi i tylnymi.

Regulacja równowagi pomiędzy
głośnikami lewymi i prawymi.

"DSP"

Włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego wyrównania dświęku (ASL)


Regulacji jakości dświęku można dokonywać niezależnie

Poziomy tonów wysokich, średnich i niskich można regulować niezależnie dla każdego trybu audio.

Funkcja automatycznego wyrównania dświęku (ASL)

Funkcja ASL w sposób automatyczny dokonuje korekcji natężenia i barwy odtwarzanego dświęku w zależności od prędkości jazdy.

Wybieranie śródła dświęku

W niniejszym rozdziale objaśniono sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi śródłami dświęku, takimi jak odbiornik r ...

Ustawienia dświęku

...

Zobacz tez:

Zagłówki
Wszystkie fotele wyposażone są w zagłówki. Przednie fotele Podwyższanie Pociągnąć zagłówek w górę. Obniżanie Wciskając przycisk zwalniający blokadę, nacisnąć zagłówek do do ...

Regulacja wysokości (tylko fotel kierowcy)
Aby wyregulować wysokość, pociągać dźwignię w górę tyle razy, ile to konieczne, aby podnieść, lub popychać w dół, aby opuścić. Przed wykonaniem operacji cofania siedzenia sprawdzić, czy ni ...

Filtr cz´stek stałych w silniku
Układ końcowy silnika wysokoprężnego zawiera katalizator wstępny (Precat) i katalizator (główny katalizator utleniający + filtr cząstek stałych) przeznaczone do obniżania emisji gazów wydechowych - takich jak węglowodory (HC) ...

Categorie