Lexus CT200h: Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Na ekranie "Ustawienia dświęku" można dokonać regulacji barwy dświęku (Treble/Mid/Bass), równowagi głośników oraz ustawień DSP.

Regulacja ustawień i barwy dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Audio" "Ustawienia dświęku"

Aby przełączyć się pomiędzy ekranem ustawień dświęku a ekranem ustawień DSP, należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądany ekran.

"Ustawienia dświęku"


Regulacja tonów wysokich,
średnich lub niskich.

Regulacja równowagi pomię-
dzy głośnikami przednimi i tylnymi.

Regulacja równowagi pomiędzy
głośnikami lewymi i prawymi.

"DSP"

Włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego wyrównania dświęku (ASL)


Regulacji jakości dświęku można dokonywać niezależnie

Poziomy tonów wysokich, średnich i niskich można regulować niezależnie dla każdego trybu audio.

Funkcja automatycznego wyrównania dświęku (ASL)

Funkcja ASL w sposób automatyczny dokonuje korekcji natężenia i barwy odtwarzanego dświęku w zależności od prędkości jazdy.

Wybieranie śródła dświęku

W niniejszym rozdziale objaśniono sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi śródłami dświęku, takimi jak odbiornik r ...

Ustawienia dświęku

...

Zobacz tez:

Parkowanie
UWAGA Nie zatrzymuj samochodu na łatwopalnym podłożu, takim jak sucha trawa, makulatura czy szmaty. Procedura bezpiecznego parkowania wymaga, aby zaciągnięty został hamulec ręczny i dźwignia zmiany biegów znajdowała się w odpowiednim po ...

Ponowna inicjalizacja
Należy wykonać ponowną inicjalizację systemu po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kół. Przypomina o tym etykieta naklejona na słupku środkowym po stronie kierowcy. Przed pon ...

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Nacisnąć przycisk, aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa. Powoli odkręcić korek wlewu paliwa, a następnie zawiesić go po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa Jeśli nie można otworzyć pokrywy wlewu paliwa za pomoc ...

Categorie