Lexus CT200h: Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Na ekranie "Ustawienia dświęku" można dokonać regulacji barwy dświęku (Treble/Mid/Bass), równowagi głośników oraz ustawień DSP.

Regulacja ustawień i barwy dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Audio" "Ustawienia dświęku"

Aby przełączyć się pomiędzy ekranem ustawień dświęku a ekranem ustawień DSP, należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądany ekran.

"Ustawienia dświęku"


Regulacja tonów wysokich,
średnich lub niskich.

Regulacja równowagi pomię-
dzy głośnikami przednimi i tylnymi.

Regulacja równowagi pomiędzy
głośnikami lewymi i prawymi.

"DSP"

Włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego wyrównania dświęku (ASL)


Regulacji jakości dświęku można dokonywać niezależnie

Poziomy tonów wysokich, średnich i niskich można regulować niezależnie dla każdego trybu audio.

Funkcja automatycznego wyrównania dświęku (ASL)

Funkcja ASL w sposób automatyczny dokonuje korekcji natężenia i barwy odtwarzanego dświęku w zależności od prędkości jazdy.

Wybieranie śródła dświęku

W niniejszym rozdziale objaśniono sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi śródłami dświęku, takimi jak odbiornik r ...

Ustawienia dświęku

...

Zobacz tez:

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)
Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym. Gdy zostanie przebita opona Nie należy kontynuować jazdy po utracie ciśnienia w oponie. Przejechanie nawet krótkiego odcinka może doprowadzić d ...

Zalecenia ogólne
Gdy żarówka nie świeci się, przed jej wymianą należy sprawdzić, czy nie jest przepalony odnośny bezpiecznik: rozmieszczenie bezpieczników podane jest w rozdziale "Wymiana bezpieczników"; przed wymianą żarówki nale& ...

Parkowanie samochodu
Wcisnąć pedał hamulca, po czym mocno zaciągnąć hamulec postojowy. W przypadku samochodu z manualną skrzynią biegów:  Parkując na poziomej nawierzchni ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutr ...

Categorie