Lexus CT200h: Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Na ekranie "Ustawienia dświęku" można dokonać regulacji barwy dświęku (Treble/Mid/Bass), równowagi głośników oraz ustawień DSP.

Regulacja ustawień i barwy dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Audio" "Ustawienia dświęku"

Aby przełączyć się pomiędzy ekranem ustawień dświęku a ekranem ustawień DSP, należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądany ekran.

"Ustawienia dświęku"


Regulacja tonów wysokich,
średnich lub niskich.

Regulacja równowagi pomię-
dzy głośnikami przednimi i tylnymi.

Regulacja równowagi pomiędzy
głośnikami lewymi i prawymi.

"DSP"

Włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego wyrównania dświęku (ASL)


Regulacji jakości dświęku można dokonywać niezależnie

Poziomy tonów wysokich, średnich i niskich można regulować niezależnie dla każdego trybu audio.

Funkcja automatycznego wyrównania dświęku (ASL)

Funkcja ASL w sposób automatyczny dokonuje korekcji natężenia i barwy odtwarzanego dświęku w zależności od prędkości jazdy.

Wybieranie śródła dświęku

W niniejszym rozdziale objaśniono sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi śródłami dświęku, takimi jak odbiornik r ...

Ustawienia dświęku

...

Zobacz tez:

Autoclose (Zamknięcie centralne automatyczne samochodu podczas jazdy)
Funkcja ta, jeśli zostanie wcześniej uaktywniona (On), umożliwia automatyczne zablokowanie drzwi po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Funkcja występuje we wszystkich wersjach i można ją wyłączyć tylko za pośrednictwem wyświetlac ...

Przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza (G)
Recyrkulacja powietrza zarządzana jest zgodnie z następującymi logikami funkcjonowania: włączenie wymuszone (recyrkulacja powietrza zawsze włączona), sygnalizowane jest przez zaświecenie się diody w przycisku G i symbolu na wyświetlac ...

Olej do automatycznej skrzyni biegów  (Model 1.8 DOHC model - automatyczna skrzynia biegów ZF 4HP16)
Dla zapewnienia odpowiedniej sprawności, wydajności i trwałości automatycznej skrzyni biegów należy utrzymywać właściwy poziom oleju przekładniowego. Jego zbyt duża lub zbyt mała ilość może być przyczyną prob ...

Categorie