Lexus CT200h: Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie systemu audio (System audio z ekranem) –> Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio

Na ekranie "Ustawienia dświęku" można dokonać regulacji barwy dświęku (Treble/Mid/Bass), równowagi głośników oraz ustawień DSP.

Regulacja ustawień i barwy dświęku

Przejście do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Audio" "Ustawienia dświęku"

Aby przełączyć się pomiędzy ekranem ustawień dświęku a ekranem ustawień DSP, należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądany ekran.

"Ustawienia dświęku"


Regulacja tonów wysokich,
średnich lub niskich.

Regulacja równowagi pomię-
dzy głośnikami przednimi i tylnymi.

Regulacja równowagi pomiędzy
głośnikami lewymi i prawymi.

"DSP"

Włączanie/wyłączanie funkcji
automatycznego wyrównania dświęku (ASL)


Regulacji jakości dświęku można dokonywać niezależnie

Poziomy tonów wysokich, średnich i niskich można regulować niezależnie dla każdego trybu audio.

Funkcja automatycznego wyrównania dświęku (ASL)

Funkcja ASL w sposób automatyczny dokonuje korekcji natężenia i barwy odtwarzanego dświęku w zależności od prędkości jazdy.

Wybieranie śródła dświęku

W niniejszym rozdziale objaśniono sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi śródłami dświęku, takimi jak odbiornik r ...

Ustawienia dświęku

...

Zobacz tez:

Wskazówki dotycz´ce obsługi układu wentylacji
W przypadku zaparkowania samochodu na słońcu, przed włączeniem klimatyzacji należy uchylić szyby. W celu usunięcia zaparowania szyb przy deszczowej pogodzie lub przy wysokiej wilgotności powietrza należy zmniejszyć wilgotność poprze ...

Zestaw wskaźników (benzyna)
Obrotomierz  Prędkościomierz  Wskaźnik temperatury  Wskaźnik paliwa  Kierunkowskazy/światła awaryjne Kontrolka układu TCS*  Kontrolka układu ABS  Kontrolka układu SSPS* Wskaźnik trybu blokady d% ...

Holowanie samochodu
Uchwyt do holowania, znajdujący się na wyposażeniu samochodu, umieszczony jest w pojemniku z narzędziami, pod dywanikiem w bagażniku. Uchwyty holownicze przedni i tylny powinny być używane wyłącznie do operacji przestawiania samochodu na płask ...

Categorie