Lexus CT200h: Panel sterowania

Lexus CT200h –> System audio –> Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA –> Panel sterowania

Panel sterowania


  1. Wysuwanie płyty
  2. Powtarzanie odtwarzania
  3. Wybór katalogu
  4. Pokrętło "TUNE*SEL" Wybór ścieżki, pliku
  5. Odtwarzanie płyty
  6. Wybór ścieżki, pliku
  7. Przypadkowa kolejność odtwarzania
  8. Pokrętło zasilania/regulacji głośności

Naciśnięcie: Wyłączenie lub włączenie systemu audio Obrót: Regulacja głośności

  1. Wyświetlanie informacji tekstowych

Wkładanie płyty CD lub MP3 i WMA

Włożyć płytę.

Wyjmowanie płyt CD lub MP3 i WMA

Nacisnąć przycisk   i wyjąć
płytę.

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA

Używanie odtwarzacza CD W celu odtworzenia płyty CD należy włożyć płytę i nacisnąć przycisk "CD". ...

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Wybór ścieżki Naciskając przycisk "∧" (zmiana do góry) lub "∨" (zmiana do dołu) przełącznika "SEEK-TRACK", doprowadzić ...

Zobacz tez:

Reinicjalizacja
Jeżeli akumulator był odłączony, należy reinicjalizować skrzynię biegów.  Włączyć zapłon. AUTO oraz - wyświetlają się w zestawie wskaźników. Wybrać położenie N.  Nacisn&# ...

Kontrolka temperatury płynu chłodz´cego (tylko Diesel)*
Świeci się, gdy kluczyk zapłonowy jest w położeniu ON i gaśnie po kilku sekundach. Ta kontrolka sygnalizuje przegrzanie płynu chłodzącego. W przypadku korzystania z samochodu w normalnych warunkach jezdnych należy zjechać z drogi, zatr ...

Lusterka zewnętrzne
Lusterka zewnętrzne należy ustawić w taki sposób, aby kierowca widział oba boki samochodu oraz drogę z tyłu po obu stronach. Za pomocą dźwigni regulacyjnych umieszczonych w panelach ozdobnych wszystkich drzwi można obracać lusterka w g ...

Categorie