Lexus CT200h: Poduszki powietrzne

Lexus CT200h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Poduszki powietrzne

Odpalenie poduszek powietrznych następuje w przypadku określonych rodzajów zderzeń na tyle silnych, że istnieje grośba odniesienia przez jadących poważnych obrażeń ciała. W połączeniu z pasami bezpieczeństwa poduszki powietrzne ograniczają ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Poduszki powietrzne


Przednie poduszki powietrzne

 1. Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.

  Chronią podróżujących na przednich fotelach przed obrażeniami głowy i klatki piersiowej na skutek uderzenia w elementy wnętrza samochodu

 2. Dolne poduszki powietrzne.

  Rozszerzają zakres ochrony kierowcy i pasażera na przednim fotelu

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne

 1. Boczne poduszki powietrzne.

  Chronią podróżujących na przednich fotelach przed obrażeniami korpusu

 2. Kurtyny powietrzne.

  Chronią osoby na skrajnych miejscach w samochodzie głównie przed obrażeniami głowy

Elementy układu poduszek powietrznych

Elementy układu poduszek powietrznych


 1. Poduszka powietrzna pasażera na przednim fotelu
 2. Wskaśnik stanu poduszki powietrznej pasażera
 3. Boczne poduszki powietrzne
 4. Kurtyny powietrzne
 5. Czujniki bocznych poduszek powietrznych (z tyłu)
 6. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych
 7. Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
 8. Czujniki bocznych poduszek powietrznych (z przodu)
 9. Napinacze pasów bezpieczeństwa z ogranicznikami siły napięcia
 10. Czujnik sprzączki pasa bezpieczeństwa kierowcy
 11. Czujnik położenia fotela kierowcy
 12. Dolne poduszki powietrzne
 13. Czujniki czołowych poduszek powietrznych
 14. Centralny czujnik układu poduszek powietrznych
 15. Wyłącznik poduszki powietrznej

Główne elementy układu poduszek powietrznych pokazano na ilustracji.

Całość nadzorowana jest przez centralny czujnik układu poduszek powietrznych.

Reakcja chemiczna w napełniaczach powoduje błyskawiczne wypełnienie poduszek nietoksycznym gazem, dzięki czemu powstrzymują one przemieszczanie się osób znajdujących się w samochodzie.


Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących poduszek powietrznych.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kierowca i wszyscy pasażerowie samochodu powinni podczas jazdy mieć zapięte prawidłowo pasy bezpieczeństwa.

Poduszki powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie podstawowego działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.

Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy napełnia się ze znaczną prędkością oraz siłą i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli kierowca znajduje się zbyt blisko niej.

Ponieważ w przypadku poduszki powietrznej kierowcy strefa niebezpieczna mieści się w granicach pierwszych 50-75 mm jej rozwijania, zachowanie dystansu 250 mm od miejsca zamontowania poduszki zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa.

Odległość ta mierzona jest od środka koła kierownicy do mostka klatki piersiowej. Gdy odległość ta jest mniejsza niż 250 mm, zalecane jest skorygowanie pozycji za kierownicą w jeden z następujących sposobów:

Ustawienie fotela według powyższych zaleceń nie powinno ograniczać możliwości swobodnego operowania pedałami i kierownicą oraz obserwacji wskaśników na desce rozdzielczej.

Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych


Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Modyfikacje i złomowanie elementów układu poduszek powietrznych

Niżej wymienionych prac nie należy przeprowadzać bez konsultacji z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Może to doprowadzić do uszkodzenia lub przypadkowego odpalenia (napełnienia) poduszek powietrznych, grożąc spowodowaniem śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

W rezultacie odpalenia poduszek powietrznych (napełnienia)

Warunki działania (przednie poduszki powietrzne)

Odpalenie przednich poduszek powietrznych nastąpi, gdy siła uderzenia przekroczy określoną wartość progową, odpowiadającą zderzeniu czołowemu z nieruchomą i nieodkształcalną przeszkodą przy prędkości około 20-30 km/h.

Jednak prędkość progowa będzie znacznie wyższa w następujących sytuacjach:

Wzależności od rodzaju kolizji możliwe jest, że tylko napinacze pasów bezpieczeństwa zostaną aktywowane.

Warunki działania (boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne)

Sytuacje, w których może nastąpić odpalenie (napełnienie) poduszek powietrznych, mimo że nie doszło do kolizji

Przednie poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne mogą zostać odpalone w przypadku silnego uderzenia w spód samochodu. Wybrane przykłady pokazane są na ilustracji.

Rodzaje kolizji, przy których odpalenie przednich poduszek powietrznych może nie nastąpić

Przednie poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, aby nie zostały odpalone przy uderzeniu z boku lub z tyłu, przewróceniu pojazdu, a także w sytuacji zderzenia czołowego przy małej prędkości jazdy. Jednak w przypadku, gdy w czasie dowolnego typu zderzenia dojdzie do odpowiednio silnego wyhamowania ruchu samochodu do przodu, odpalenie przednich poduszek powietrznych może nastąpić.


Rodzaje kolizji, przy których odpalenie poduszek powietrznych może nie nastąpić (boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne)

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne mogą nie zostać odpalone w przypadku skośnego uderzenia w bok nadwozia lub mniej grośnego uderzenia w bok samochodu poza kabiną pasażerską.


Boczne poduszki powietrzne nie zostaną odpalone przy zderzeniu czołowym, uderzeniu w tył lub przewróceniu samochodu, a także w sytuacji zderzenia bocznego przy małej prędkości jazdy.


Kurtyny powietrzne nie zostaną odpalone przy uderzeniu w tył lub przewróceniu samochodu, a także w sytuacji zderzenia bocznego lub zderzenia czołowego przy małej prędkości jazdy.


Kiedy należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem

W niżej wyszczególnionych przypadkach samochód wymaga kontroli i/lub naprawy. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Gdy środkowy tylny pas bezpieczeństwa nie jest już używany

Schować sprzączkę w odpowiednie miejsce w siedzisku tylnego fotela. Bezwładnościowa blokada wysuwu (ELR) Mechanizm zwijający pasa bezpiecze ...

Wyłącznik poduszki powietrznej

Wyłącznik ten powoduje zablokowanie działania czołowej poduszki powietrznej pasażera, dolnej poduszki powietrznej pasażera oraz bocznej poduszki pow ...

Zobacz tez:

Poślizg hydrodynamiczny
Jeśli samochód wpadnie w poślizg hydrodynamiczny na mokrej nawierzchni, kierowca traci nad nim panowanie, gdyż koła tracą wówczas przyczepność. Możliwość wystąpienia poślizgu hydrodynamicznego zależy od warunk&oacu ...

Zaglówki
PRZEDNIE rys. 29 W niektórych wersjach zagłówki są regulowane na wysokość i blokują się automatycznie w wymaganej pozycji. Regulacja: Regulacja w górę: wysuń zagłówek aż do usłyszenia dźwięku zatrz ...

Włączanie świateł drogowych
Wcelu włączenia świateł drogowych należy, przy włączonych światłach mijania, odepchnąć od siebie dśwignię przełącznika. Wcelu wyłączenia świateł drogowych należy pociągnąć ...

Categorie