Lexus CT200h: Prowadzenie samochodu

Lexus CT200h –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Prowadzenie samochodu

Poniżej zebrane zostały podstawowe wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z samochodu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Jazda

 1. Naciskając pedał hamulca zasadniczego, przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie D. ( S. 185) Sprawdzić, czy na wskaśniku położenia przekładni napędowej wyświetlany jest symbol "D".
 2. Zwolnić hamulec postojowy
 3. Stopniowo zwolnić pedał hamulca zasadniczego i powoli nacisnąć pedał przyspieszenia, zwiększając prędkość samochodu.

Zatrzymywanie

 1. Z dśwignią przekładni napędowej w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
 2. W razie potrzeby uruchomić hamulec postojowy.

  W przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy czas przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P.

Parkowanie

 1. Zatrzymać samochód.
 2. Uruchomić hamulec postojowy
 3. Przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P. ( S. 186) Należy upewnić się, że na wskaśniku położenia dświgni przekładni napę- dowej wyświetlany jest symbol "P".
 4. Wyłączyć hybrydowy układ napędowy.
 5. Powoli zwolnić pedał hamulca zasadniczego
 6. Po upewnieniu się, że kluczyk został zabrany, zamknąć samochód.

  Podczas parkowania na pochyłości, jeżeli zachodzi taka konieczność, dodatkowo należy zablokować koła samochodu.

Ruszanie na pochyłości

 1. Naciskając pedał hamulca zasadniczego, uruchomić hamulec postojowy i przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie D.
 2. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i powoli nacisnąć pedał przyspieszenia.
 3. Zwolnić hamulec postojowy

Przy ruszaniu na pochyłości

Dostępna jest funkcja wspomagania ruszania na pochyłości.

Ekonomiczny sposób jazdy

Należy pamiętać, że samochód z napędem hybrydowym podobny jest do samochodu z napędem konwencjonalnym i istotne jest aby unikać stylu jazdy wymagającego gwałtowne przyspieszanie itp. Szczegóły znajdują się punkcie "Wskazówki dotyczące jazdy samochodem z napędem hybrydowym"

Prowadzenie samochodu w deszczu lub trudnych warunkach pogodowych

Docieranie samochodu

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli wydłużyć trwałość samochodu:

Przez pierwsze 300 km: Unikać gwałtownego hamowania.

Przez pierwsze 2000 km:

Planując wyjazd samochodem za granicę

Należy zastosować się do lokalnych przepisów określających zasady dopuszczania pojazdów do ruchu oraz upewnić się, czy w danym kraju dostępne jest odpowiednie paliwo.


Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przy uruchamianiu samochodu

Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY". Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu się samochodu.

Podczas jazdy

Nie należy rozpoczynać jazdy bez uprzedniego zapoznania się z poło- żeniem pedałów hamulca zasadniczego i przyspieszenia, aby nie doszło do naciśnięcia niewłaściwego pedału.

Gdy samochód porusza się z wykorzystaniem tylko napędu elektrycznego, kierowca musi zwracać szczególną uwagę na przechodniów. Ze względu na brak typowego odgłosu pracy silnika spalinowego pieszy może nie zorientować się w porę, że samochód ten jedzie.

Nie przejeżdżać ani nie zatrzymywać się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Układ wydechowy oraz gazy wylotowe mogą osiągać wysokie temperatury.

Wysoka temperatura w połączeniu ze znajdującymi się w pobliżu materiałami łatwopalnymi może doprowadzić do ich zapalenia się.

Nie należy wyłączać hybrydowego układu napędowego podczas jazdy.

Wyłączenie hybrydowego układu napędowego nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym. Obracanie kierownicą wymagać będzie większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.

W nagłych wypadkach, gdy zatrzymanie samochodu w normalny sposób nie jest możliwe

Podczas jazdy w dół wzniesienia należy wykorzystywać hamowanie silnikiem (przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie B) do utrzymywania bezpiecznej prędkości jazdy.

Nadmierne wykorzystywanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skuteczności

Nie wolno podczas jazdy regulować ustawienia kierownicy, fotela, zewn ętrznych lusterek wstecznych i lusterka wewnętrznego.

Grozi to utratą panowania nad pojazdem.

Podczas jazdy nie wolno dopuszczać, aby ręce, głowy lub jakiekolwiek inne części ciała pasażerów były wystawione na zewnątrz samochodu.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Podczas przestawiania dświgni przekładni napędowej

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

W razie usłyszenia charakterystycznego odgłosu sygnalizatorów granicznego zużycia klocków hamulcowych

Jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie i wymianę klocków hamulcowych.

Zaniechanie tego grozi uszkodzeniem tarcz hamulcowych.

Tylko układ hamulcowy przedniej osi: Wysoka sprawność hamowania uzyskiwana jest dzięki podwyższonej ścieralności okładzin ciernych i tarcz hamulcowych.

Te ostatnie mogą zużywać się szybciej niż w przypadku tradycyjnych hamulców tarczowych. Z tego powodu przy zmianie klocków hamulcowych Lexus zaleca pomiar grubości tarcz hamulcowych.

Przekroczenie granicznego zużycia klocków lub tarcz hamulcowych stwarza poważne zagrożenie.

Po zatrzymaniu samochodu

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek, pojemników aerozolowych ani puszek z napojami we wnętrzu samochodu pozostawionego w upalny dzień, w miejscu silnie nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi następującymi konsekwencjami:

Po zaparkowaniu samochodu

Drzemka w samochodzie

Hybrydowy układ napędowy powinien być zawsze wyłączony. W przeciwnym wypadku przypadkowe poruszenie dświgni przekładni napędowej lub naciśni ęcie pedału przyspieszenia może doprowadzić do wypadku lub może dojść do pożaru na skutek przegrzania hybrydowego układu napędowego.

Ponadto w przypadku postoju w miejscu słabo wentylowanym do wnętrza samochodu mogą przedostawać się gazy spalinowe i w rezultacie może dojść do śmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Hamowanie


Podczas jazdy

Parkowanie

Należy wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. W przeciwnym wypadku samochód może niespodziewanie przemieścić się, szczególnie w razie przypadkowego naciśnięcia pedału przyspieszenia.

Unikać ryzyka uszkodzenia samochodu

W razie przebicia opony podczas jazdy

Wrazie przebicia lub uszkodzenia opony mogą wystąpić niżej wyszczególnione objawy. Wtakiej sytuacji należy, mocno trzymając kierownicę i powoli naciskając pedał hamulca zasadniczego, doprowadzić do zatrzymania samochodu.

Po natknięciu się na zalaną drogę

Nie należy jechać po zalanej drodze bezpośrednio po obfitym deszczu itp.

Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu:

Jeżeli układ sterowania dświgni przekładni napędowej zostanie zalany, wybranie położenia P lub przestawienie dświgni przekładni napędowej w inne położenie może być niemożliwe. Jeżeli położenie przekładni napędowej nie może zostać zmienione z położenia P na inne, przednie koła będą zablokowane i nie będzie możliwe holowanie samochodu z przednimi kołami umieszczonymi na jezdni.

W takim przypadku konieczne jest podłożenie wózka holowniczego pod przednie koła lub przewożenie samochodu na platformie samochodowej.

Przed rozpoczęciem jazdy

...

Przewożenie ładunku i bagażu

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętości i masy. Czego nie w ...

Zobacz tez:

Wentylacja
Rozdział dwupoziomowy Tego ustawienia należy używać w chłodne, lecz słoneczne dni. Cieplejsze powietrze kierowane jest na stopy, natomiast chłodne powietrze z zewnątrz na górną część ciała. Aby użyć takiego usta ...

Korzystanie z systemu sterowania głosem
Nacisnąć przycisk poleceń głosowych. Aby anulować korzystanie z systemu poleceń głosowych, należy przytrzymać naciśnięty przycisk poleceń głosowych. Po usłyszeniu sygnału wypowiedzieć nazwę odpo ...

Elementy z tworzywa
Zaleca się czyścić elementy wewnętrzne z tworzywa sztucznego szmatką zwilżoną roztworem wody i detergentu bez środków ciernych. W celu usunięcia plam tłustych lub trwałych należy używać produktów specyficznych d ...

Categorie