Lexus CT200h: RDS (System informacji radiowych)

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego –> RDS (System informacji radiowych)

System ten pozwala odbierać i obsługiwać dodatkowe informacje (tematyczne, serwisy informacyjne itp.), transmitowane przez pracujące w tej sieci stacje radiowe.

Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej

Nacisnąć przycisk "AF"

Tryby pracy "AF-ON", "REG-OFF": Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

Tryby pracy "AF-ON", "REG-ON": Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej, nadających ten sam program.

Kolejne naciśnięcia przycisku "AF" przełączają pomiędzy poszczególnymi trybami pracy w następującej kolejności: "AF-ON", "REG-OFF" 
"AF-ON", "AF-ON" "AF-OFF", "REG-OFF".


Serwisy drogowe

Nacisnąć przycisk "TA".

Tryb TP: Automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniej audycji.

Tryb TA: Głos jest włączany tylko na czas odbioru serwisu drogowego.

Gdy sygnał serwisu drogowego nie jest odbierany, system audio zostaje wyciszony. Podczas odtwarzania płyty CD lub plików MP3/WMA następuje automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniego trybu pracy.

Kolejne naciśnięcie przycisku "TA" przełączają pomiędzy poszczególnymi trybami pracy: Podczas odbioru radiowego w paśmie FM: "TP" 
"TA" off
W pozostałych trybach pracy: "TA"
off

Odbiór komunikatów ostrzegawczych

W razie odebrania tego typu informacji wyświetlany jest tekst "ALARM" i transmitowany jest komunikat ostrzegawczy.

System EON (informacje o programach innej stacji) (do odbioru komunikatów drogowych)

Jeżeli aktualnie odbierana stacja nadająca w systemie RDS (z transmisją danych EON) nie transmituje serwisów drogowych, jednak uruchomiona jest funkcja odbioru komunikatów drogowych TA, w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu przez inną stację następuje automatyczne przełączenie na jej odbiór na podstawie listy częstotliwości alternatywnych EON.

W przypadku odłączenia akumulatora 12-woltowego

Zaprogramowane stacje radiowe zostają wykasowane z pamięci.

Czułość odbiornika radiowego

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Do odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB niezbędna jest dodatkowa antena oraz odpowiedni odbiornik radiowy.

Programowanie stacji radiowych

Ręczne Obracając pokrętło "TUNE-SEL" bądś naciskając przyciski "∧" lub "∨" w przełączniku "SEEK-TRACK", znaleś&# ...

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA

Używanie odtwarzacza CD W celu odtworzenia płyty CD należy włożyć płytę i nacisnąć przycisk "CD". ...

Zobacz tez:

Strefy wykrywania zderzenia
Strefa uderzenia czołowego. Strefa uderzenia bocznego. Wystrzeleniu poduszki powietrznej (ew. poduszek) towarzyszy wydostawanie się dymu oraz odgłos odpalenia ładunku pirotechnicznego zabudowanego w systemie. Dym jest nieszkodliwy, ale może ...

Wgłębienia na kubki - butelki
rys. 69-70 Wgłębienia na kubki/butelki umieszczone są na tunelu środkowym (dwa przed dźwignią zmiany biegów, jedno za dźwignią). SZCZELINA NA KARTY/PŁYTY CD rys. 71 Na tunelu środkowym znajdują się szczeliny do umieszc ...

Procedura w przypadku wersji benzynowych
Należy wykonać, co następuje: zaciągnąć hamulec ręczny; ustawić dźwignię zmiany biegów na luzie; wcisnąć do oporu pedał sprzęgła, bez naciskania pedału przyspieszenia; przekręcić kluczyk w wy ...

Categorie