Lexus CT200h: RDS (System informacji radiowych)

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego –> RDS (System informacji radiowych)

System ten pozwala odbierać i obsługiwać dodatkowe informacje (tematyczne, serwisy informacyjne itp.), transmitowane przez pracujące w tej sieci stacje radiowe.

Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej

Nacisnąć przycisk "AF"

Tryby pracy "AF-ON", "REG-OFF": Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

Tryby pracy "AF-ON", "REG-ON": Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej, nadających ten sam program.

Kolejne naciśnięcia przycisku "AF" przełączają pomiędzy poszczególnymi trybami pracy w następującej kolejności: "AF-ON", "REG-OFF" 
"AF-ON", "AF-ON" "AF-OFF", "REG-OFF".


Serwisy drogowe

Nacisnąć przycisk "TA".

Tryb TP: Automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniej audycji.

Tryb TA: Głos jest włączany tylko na czas odbioru serwisu drogowego.

Gdy sygnał serwisu drogowego nie jest odbierany, system audio zostaje wyciszony. Podczas odtwarzania płyty CD lub plików MP3/WMA następuje automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniego trybu pracy.

Kolejne naciśnięcie przycisku "TA" przełączają pomiędzy poszczególnymi trybami pracy: Podczas odbioru radiowego w paśmie FM: "TP" 
"TA" off
W pozostałych trybach pracy: "TA"
off

Odbiór komunikatów ostrzegawczych

W razie odebrania tego typu informacji wyświetlany jest tekst "ALARM" i transmitowany jest komunikat ostrzegawczy.

System EON (informacje o programach innej stacji) (do odbioru komunikatów drogowych)

Jeżeli aktualnie odbierana stacja nadająca w systemie RDS (z transmisją danych EON) nie transmituje serwisów drogowych, jednak uruchomiona jest funkcja odbioru komunikatów drogowych TA, w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu przez inną stację następuje automatyczne przełączenie na jej odbiór na podstawie listy częstotliwości alternatywnych EON.

W przypadku odłączenia akumulatora 12-woltowego

Zaprogramowane stacje radiowe zostają wykasowane z pamięci.

Czułość odbiornika radiowego

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Do odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB niezbędna jest dodatkowa antena oraz odpowiedni odbiornik radiowy.

Programowanie stacji radiowych

Ręczne Obracając pokrętło "TUNE-SEL" bądś naciskając przyciski "∧" lub "∨" w przełączniku "SEEK-TRACK", znaleś&# ...

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA

Używanie odtwarzacza CD W celu odtworzenia płyty CD należy włożyć płytę i nacisnąć przycisk "CD". ...

Zobacz tez:

Dźwignia awaryjna
Aby zaryglować i odryglować mechanicznie drzwi w przypadku usterki systemu centralnego zamka lub usterki akumulatora. Drzwi kierowcy Włożyć klucz do zamka w celu zaryglowania lub odryglowania drzwi. Drzwi pasażera  Na drzwiach tylnych sprawdzić, ...

Otwieranie
Odryglowanie i uchylenie bagażnika za pomocą pilota zdalnego sterowania Wcisnąć na ponad jedną sekundę środkowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Klapa bagażnika lekko się uchyla Uchylenie bagażnika od środka Nacisn ...

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Wymiana żarówki  Wykręcić dwa wkręty i zdjąć osłonę lampy.  Obrócić oprawkę żarówki w lewo w celu jej wyjęcia z obudowy lampy.  Wyciągnąć żarówkę z oprawki. & ...

Categorie