Lexus CT200h: RDS (System informacji radiowych)

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego –> RDS (System informacji radiowych)

System ten pozwala odbierać i obsługiwać dodatkowe informacje (tematyczne, serwisy informacyjne itp.), transmitowane przez pracujące w tej sieci stacje radiowe.

Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej

Nacisnąć przycisk "AF"

Tryby pracy "AF-ON", "REG-OFF": Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

Tryby pracy "AF-ON", "REG-ON": Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej, nadających ten sam program.

Kolejne naciśnięcia przycisku "AF" przełączają pomiędzy poszczególnymi trybami pracy w następującej kolejności: "AF-ON", "REG-OFF" 
"AF-ON", "AF-ON" "AF-OFF", "REG-OFF".


Serwisy drogowe

Nacisnąć przycisk "TA".

Tryb TP: Automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniej audycji.

Tryb TA: Głos jest włączany tylko na czas odbioru serwisu drogowego.

Gdy sygnał serwisu drogowego nie jest odbierany, system audio zostaje wyciszony. Podczas odtwarzania płyty CD lub plików MP3/WMA następuje automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniego trybu pracy.

Kolejne naciśnięcie przycisku "TA" przełączają pomiędzy poszczególnymi trybami pracy: Podczas odbioru radiowego w paśmie FM: "TP" 
"TA" off
W pozostałych trybach pracy: "TA"
off

Odbiór komunikatów ostrzegawczych

W razie odebrania tego typu informacji wyświetlany jest tekst "ALARM" i transmitowany jest komunikat ostrzegawczy.

System EON (informacje o programach innej stacji) (do odbioru komunikatów drogowych)

Jeżeli aktualnie odbierana stacja nadająca w systemie RDS (z transmisją danych EON) nie transmituje serwisów drogowych, jednak uruchomiona jest funkcja odbioru komunikatów drogowych TA, w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu przez inną stację następuje automatyczne przełączenie na jej odbiór na podstawie listy częstotliwości alternatywnych EON.

W przypadku odłączenia akumulatora 12-woltowego

Zaprogramowane stacje radiowe zostają wykasowane z pamięci.

Czułość odbiornika radiowego

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Do odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB niezbędna jest dodatkowa antena oraz odpowiedni odbiornik radiowy.

Programowanie stacji radiowych

Ręczne Obracając pokrętło "TUNE-SEL" bądś naciskając przyciski "∧" lub "∨" w przełączniku "SEEK-TRACK", znaleś&# ...

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA

Używanie odtwarzacza CD W celu odtworzenia płyty CD należy włożyć płytę i nacisnąć przycisk "CD". ...

Zobacz tez:

Ekran główny telefonu
Aby wyświetlić ekran przedstawiony poniżej, należy nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy lub wybrać pozycję "Telefon" na ekranie "MENU". Nazwa telefonu Stan połączenia Bluetooth Wyświetlanie ekranu ...

Parkowanie
UWAGA Nie zatrzymuj samochodu na łatwopalnym podłożu, takim jak sucha trawa, makulatura czy szmaty. Procedura bezpiecznego parkowania wymaga, aby zaciągnięty został hamulec ręczny i dźwignia zmiany biegów znajdowała się w odpowiednim po ...

Lampki ostrzegawcze i kontrolne
Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ostrzegawcza nie zapiętych pasów Lampka kontrolna immob ...

Categorie