Lexus CT200h: Regulacja intensywności podświetlenia wskaśników

Lexus CT200h –> Zespół wskaśników –> Wskaśniki i liczniki –> Regulacja intensywności podświetlenia wskaśników

Intensywność podświetlenia wskaśników można regulować, obracając pokrętło.

 1. Rozjaśnianie
 2. Przyciemnianie

Jeżeli pokrętło nie zostało obrócone do góry do skrajnej pozycji, po włączeniu świateł głównych podświetlenie wskaśników zostaje nieco przygaszone.

Gdy pokrętło zostanie obrócone do dołu do skrajnej pozycji, nie świeci się oświetlenie uchwytu na kubki i wnęki na stopy.

Regulacja intensywności podświetlenia wskaśników


Podświetlenie wskaśników i wyświetlacza włączone jest, gdy

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Wskaśnik stanu hybrydowego układu napędowego

 1. Zakres jazdy dynamicznej.

  Wskazuje, że zakres, w którym samochód prowadzony był w sposób przyjazny dla środowiska, został przekroczony. (Podczas jazdy z wykorzystaniem pełnej mocy itp.)

 2. Zakres jazdy ekonomicznej.

  Wskazuje, że samochód jest prowadzony w sposób przyjazny dla środowiska.

 3. Zakres jazdy ekonomicznej w trybie nap ędu hybrydowego.

  Wskazuje, że moc silnika spalinowego nie jest zbyt często wykorzystywana.

  Silnik spalinowy w różnych warunkach jest automatycznie uruchamiany i zatrzymywany.

 4. Zakres ładowania.

  Wskazuje, że gromadzona jest energia elektryczna podczas hamowania regeneracyjnego.

Wskaśnik stanu hybrydowego układu napędowego


*: Określenie "regeneracja", użyte w niniejszej instrukcji, odnosi się do przetwarzania energii kinetycznej samochodu w energię elektryczną.

Obrotomierz (w niektórych wersjach) Obrotomierz wyświetlany jest, gdy wybrany jest tryb jazdy dynamicznej.

Lampka "ECO" i lampka "SPORT" (w niektórych wersjach)

Po wybraniu trybu jazdy dynamicznej zaświeci się lampka "SPORT" (czerwona).

Gdy spełnione są wszystkie wyszczególnione poniżej warunki i kierowca prowadzi samochód w sposób ekonomiczny, zaświeci się lampka "ECO" (niebieska):

Prędkość obrotowa silnika

W samochodach z hybrydowym układem napędowym prędkość obrotowa silnika jest dokładnie kontrolowana, aby pomóc w obniżeniu zużycia paliwa i zmniejszyć emisję spalin itp.

W niektórych momentach wyświetlana prędkość obrotowa silnika może różnić się, nawet gdy sposób prowadzenia samochodu i warunki jazdy są takie same.

Wyświetlacz temperatury zewnętrznej

W następujących warunkach może być wyświetlana nieprawidłowa temperatura zewnętrzna lub temperatura na wyświetlaczu może się zmieniać wolniej niż zwykle:

Wyświetlanie "- -" lub "E" może świadczyć o uszkodzeniu układu.

Wtakim przypadku należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień, np. włączenie lub wyłączenie działania lampki "ECO".


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia silnika i jego podzespołów

Przełączanie wskazań

Przełącza pomiędzy wskazaniami licznika przebiegu całkowitego i dziennego. Gdy pokazywany jest stan licznika przebiegu dziennego, przytrzymanie wciśni& ...

Wyświetlacz wielofunkcyjny (wyświetlacz monochromatyczny)

...

Zobacz tez:

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika
Odłączyć akumulator.  Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta prostownika.  Podłączyć akumulator, zaczynając od zacisku (-).  Sprawdzić stan zacisków. Jeśli pokryte są siarczanem (białawym lub ...

Klapa tylna (hatchback/kombi)
Aby odblokować klapę tylną, należy włożyć kluczyk do zamka i przekręcić w lewo. Przekręcenie kluczyka w prawo powoduje zablokowanie klapy tylnej. Klapę tylną można również zablokować i odblokować za po ...

Sprawdzanie poziomów
UWAGA Nie należy nigdy palić podczas wykonywania interwencji w komorze silnika; mogą tam występować gazy i pary łatwopalne, niebezpieczeństwo pożaru. Uwaga; podczas napełniania układów płynami i olejami, nie należy miesza ...

Categorie