Lexus CT200h: Sterownik systemu audio z ekranem

Lexus CT200h –> System audio –> Podstawowe czynności (System audio z ekranem) –> System audio z ekranem –> Sterownik systemu audio z ekranem

Przy użyciu sterownika systemu audio z ekranem można sterować systemem audio, systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego itp.

 1. Wyświetlanie ekranu "èródło" lub ekranu głównego systemu audio
 2. Wyświetlanie ekranu "MENU"
 3. Przycisk powrotu Powrót do poprzedniego ekranu
 4. Obrót lub przesunięcie sterownika umożliwia dokonanie wyboru funkcji i numeru.

  Aby wyświetlić lewą lub prawą część ekranu, należy przesunąć sterownik.

  Naciśnięcie go umożliwia przejście do ustawień wybranej funkcji i numeru.

Sterownik systemu audio z ekranem


Używanie sterownika systemu audio z ekranem

 1. Wybór: Należy obrócić lub przesunąć sterownik.
 2. Potwierdzenie: Należy nacisnąć sterownik.

Używanie sterownika systemu audio z ekranem


Podstawowa obsługa ekranu

Po wyświetleniu listy należy wyszukać odpowiednią pozycję przy użyciu właściwego przycisku.

 1. Jeżeli możliwe jest wybranie pozycji z listy obrotem sterownika, zaświeci się wskaśnik.
 2. Jeżeli możliwy jest powrót do poprzedniego ekranu poprzez naciśnięcie przycisku, zaświeci się wskaśnik.
 3. Jeżeli możliwe jest przesunię- cie sterownika w lewo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.
 4. Jeżeli możliwe jest przesunięcie sterownika w prawo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.

Podstawowa obsługa ekranu


Przyciski sterujące systemu audio z ekranem

Poniższa ilustracja dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków i ich kształty ...

Wprowadzanie znaków

Tryb wprowadzania danych Litery i cyfry wprowadzane są przy użyciu ekranu. Obracając sterownik, należy wybrać żądany znak, a nast ę ...

Zobacz tez:

Zatrzymywanie samochodu
W przypadku automatycznej skrzyni biegów przy pracującym silniku dźwignia zmiany biegów może pozostawać w wybranym położeniu. W razie konieczności zatrzymania się na wzniesieniu należy zaciągnąć hamulec postojowy lub naci ...

Zawieszenie i podwozie
Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe podkładki dystansowe, sprężyny itp. Może to prowadzić do niebezpiecznej zmiany własnoś ...

Ogrzewanie siedzeń (opcja)
Siedzenia przednie są ogrzewane przez wbudowane w nie specjalne grzałki. Włączniki tych urządzeń umieszczone są w centralnej konsoli niezależnie dla lewego i prawego siedzenia.  Uruchomić silnik. Włączenie podgrzewania przy wy& ...

Categorie