Lexus CT200h: Sterownik systemu audio z ekranem

Lexus CT200h –> System audio –> Podstawowe czynności (System audio z ekranem) –> System audio z ekranem –> Sterownik systemu audio z ekranem

Przy użyciu sterownika systemu audio z ekranem można sterować systemem audio, systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego itp.

 1. Wyświetlanie ekranu "èródło" lub ekranu głównego systemu audio
 2. Wyświetlanie ekranu "MENU"
 3. Przycisk powrotu Powrót do poprzedniego ekranu
 4. Obrót lub przesunięcie sterownika umożliwia dokonanie wyboru funkcji i numeru.

  Aby wyświetlić lewą lub prawą część ekranu, należy przesunąć sterownik.

  Naciśnięcie go umożliwia przejście do ustawień wybranej funkcji i numeru.

Sterownik systemu audio z ekranem


Używanie sterownika systemu audio z ekranem

 1. Wybór: Należy obrócić lub przesunąć sterownik.
 2. Potwierdzenie: Należy nacisnąć sterownik.

Używanie sterownika systemu audio z ekranem


Podstawowa obsługa ekranu

Po wyświetleniu listy należy wyszukać odpowiednią pozycję przy użyciu właściwego przycisku.

 1. Jeżeli możliwe jest wybranie pozycji z listy obrotem sterownika, zaświeci się wskaśnik.
 2. Jeżeli możliwy jest powrót do poprzedniego ekranu poprzez naciśnięcie przycisku, zaświeci się wskaśnik.
 3. Jeżeli możliwe jest przesunię- cie sterownika w lewo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.
 4. Jeżeli możliwe jest przesunięcie sterownika w prawo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.

Podstawowa obsługa ekranu


Przyciski sterujące systemu audio z ekranem

Poniższa ilustracja dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków i ich kształty ...

Wprowadzanie znaków

Tryb wprowadzania danych Litery i cyfry wprowadzane są przy użyciu ekranu. Obracając sterownik, należy wybrać żądany znak, a nast ę ...

Zobacz tez:

Używanie systemu audio
Optymalne wykorzystanie możliwości systemu audio Barwa dświęku, równowaga głośników i automatyczna korekcja dświęku mogą być regulowane. Wyświetlanie aktualnego tryb regulacji Przełączanie pomiędzy ustawie ...

Wybór jednej z pozycji z menu
przez krótkie naciśnięcie przycisku MENU ESC można wybrać ustawienie w menu, które ma być zmodyfikowane; naciskając na przyciski + i − (pojedynczymi naciśnięciami) można wybrać nowe ustawienie; przez krótkie ...

Światła mijania
W celu dokonania wymiany żarówki należy: wyjąć osłonę mocowaną na wcisk; rozłączyć konektor elektryczny środkowy i odłączyć sprężynę mocującą żarówkę; wyjąć ...

Categorie