Lexus CT200h: Sterownik systemu audio z ekranem

Lexus CT200h –> System audio –> Podstawowe czynności (System audio z ekranem) –> System audio z ekranem –> Sterownik systemu audio z ekranem

Przy użyciu sterownika systemu audio z ekranem można sterować systemem audio, systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego itp.

 1. Wyświetlanie ekranu "èródło" lub ekranu głównego systemu audio
 2. Wyświetlanie ekranu "MENU"
 3. Przycisk powrotu Powrót do poprzedniego ekranu
 4. Obrót lub przesunięcie sterownika umożliwia dokonanie wyboru funkcji i numeru.

  Aby wyświetlić lewą lub prawą część ekranu, należy przesunąć sterownik.

  Naciśnięcie go umożliwia przejście do ustawień wybranej funkcji i numeru.

Sterownik systemu audio z ekranem


Używanie sterownika systemu audio z ekranem

 1. Wybór: Należy obrócić lub przesunąć sterownik.
 2. Potwierdzenie: Należy nacisnąć sterownik.

Używanie sterownika systemu audio z ekranem


Podstawowa obsługa ekranu

Po wyświetleniu listy należy wyszukać odpowiednią pozycję przy użyciu właściwego przycisku.

 1. Jeżeli możliwe jest wybranie pozycji z listy obrotem sterownika, zaświeci się wskaśnik.
 2. Jeżeli możliwy jest powrót do poprzedniego ekranu poprzez naciśnięcie przycisku, zaświeci się wskaśnik.
 3. Jeżeli możliwe jest przesunię- cie sterownika w lewo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.
 4. Jeżeli możliwe jest przesunięcie sterownika w prawo celem wyświetlenia dodatkowego tekstu na ekranie, zaświeci się wskaśnik.

Podstawowa obsługa ekranu


Przyciski sterujące systemu audio z ekranem

Poniższa ilustracja dotyczy wersji z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie rozmieszczenie przycisków i ich kształty ...

Wprowadzanie znaków

Tryb wprowadzania danych Litery i cyfry wprowadzane są przy użyciu ekranu. Obracając sterownik, należy wybrać żądany znak, a nast ę ...

Zobacz tez:

"Tyłem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego zainstalowanego na przednim siedzeniu pasażera w położeniu "tyłem do kierunku jazdy" ustawić fotel w położeniu środkowym w kierunku wzdłużnym, wyprostować oparcie. Należy obowią ...

Boczne przednie poduszki powietrzne chroniace glowe (window bag)  (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
Składają się z dwóch poduszek "kurtyn", umieszczonych za okładziną boczną dachu i osłoniętych odpowiednim wykończeniem, które mają za zadanie ochronę głów osób siedzących na siedzeniach przednich i ...

Regul. data (Regulacja daty)
Funkcja ta umożliwia aktualizację daty (dzień - miesiąc - rok). W celu wykonania aktualizacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migać będzie "rok"; nacisnąć przycisk + lub −, aby wykonać ...

Categorie