Lexus CT200h: System elektronicznego kluczyka

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie drzwi –> System elektronicznego kluczyka

Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk (w tym kartę kluczyka), np. w kieszeni, można realizować w prosty sposób następujące operacje.

Kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk.

Rozmieszczenie anten

  1. Anteny na zewnątrz kabiny (wersje z funkcją dostępu do samochodu)
  2. Anteny wewnątrz kabiny
  3. Antena wewnątrz bagażnika
  4. Antena na zewnątrz bagażnika (wersje z funkcją dostępu do samochodu)

Rozmieszczenie anten


Zasięg detekcyjny (obszar, w którym elektroniczny kluczyk jest wykrywany)

Przy blokowaniu lub
odblokowywaniu drzwi (wersje z funkcją dostępu do samochodu) Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż około 70 cm od przednich klamek drzwi i drzwi bagażnika. (Reagują tylko te drzwi, przy których zarejestrowana została obecność kluczyka.)

Przy uruchamianiu hybrydowego
układu napędowego lub przełączaniu stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.


Sygnalizacja i komunikaty ostrzegawcze

W celu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą lub zagrożeniem w reakcji na błędne działania rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy. W razie wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego należy podjąć działania stosownie do jego treści. ( S. 528) Sposób postępowania, gdy rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, opisany jest w poniższej tabeli.

Sygnalizacja Przyczyny Sposób postępowania
Sygnał ostrzegawczy raz na 5 sekund na zewnątrz samochodu (wersje z funkcją dostępu do samochodu) Próba zablokowania drzwi, gdy nie są one zamknięte. Zamknąć wszystkie drzwi i ponownie zablokować drzwi.
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu Wybranie przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY przy otwartych drzwiach kierowcy (lub otwarcie drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY). Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i zamknąć drzwi kierowcy.

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej (wersje z funkcją dostępu do samochodu)

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej ogranicza ryzyko rozładowania baterii w elektronicznym kluczyku oraz akumulatora 12-woltowego, gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas.

W następujących sytuacjach odblokowanie drzwi za pomocą systemu elektronicznego kluczyka może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

W przypadku gdy system elektronicznego kluczyka nie był wykorzystywany od co najmniej 14 dni, układ wyłącza ze swojego zakresu działania wszystkie pozostałe drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy. W takiej sytuacji w celu odblokowania drzwi należy przytrzymać klamkę drzwi kierowcy bądś użyć układu bezprzewodowego zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

System elektronicznego kluczyka, bezprzewodowe zdalne sterowanie oraz elektroniczna blokada rozruchu wykorzystuje fale radiowe o niewielkiej mocy.

W niżej wyszczególnionych sytuacjach system elektronicznego kluczyka, bezprzewodowe zdalne sterowanie oraz elektroniczna blokada rozruchu hybrydowego układu napędowego mogą nie działać prawidłowo na skutek pogorszenia przekazywania informacji pomiędzy elektronicznym kluczykiem a samochodem.

Wprzypadku dotykania lub zasłaniania elektronicznego kluczyka metalowymi przedmiotami, takimi jak:

Wobrębie zasięgu działania innych elektronicznych kluczyków (emitujących fale radiowe).

W przypadku noszenia elektronicznego kluczyka wraz z urządzeniem emitującym fale radiowe, takim jak

Gdy tylna szyba samochodu pokryta jest metalizowaną folią przyciemniającą lub zasłonięta innego rodzaju obiektami metalicznymi

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu

Nawet jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w zasięgu detekcyjnym (obszarze detekcji), w następujących warunkach system może działać nieprawidłowo:

Wysiadając z samochodu, nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka na desce rozdzielczej lub w pobliżu kieszeni w drzwiach. W zależności od warunków odbioru fal radiowych jego sygnały mogłyby zostać zarejestrowane przez antenę na zewnątrz kabiny, co umożliwiłoby zablokowanie drzwi od zewnątrz kabiny, powodując ryzyko uwięzienia elektronicznego kluczyka w samochodzie

Dopóki elektroniczny kluczyk pozostaje w zasięgu detekcyjnym, drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane przez każdą osobę.

Możliwe jest uruchomienie hybrydowego układu napędowego, jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się na zewnątrz samochodu w pobliżu szyby.

Jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w zasięgu detekcyjnym i na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, np. podczas deszczu lub w myjni samochodowej, może nastąpić samoczynne odblokowanie lub zablokowanie drzwi. (Jeżeli jednak drzwi nie zostaną otwarte, po upływie około 30 sekund nastąpi ich automatyczne zablokowanie.)

Jeżeli drzwi zostaną zablokowane przy użyciu układu bezprzewodowego zdalnego sterowania, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w pobliżu samochodu, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe ich odblokowanie z użyciem funkcji dostępu do samochodu. (Należy wtedy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania.)

W przypadku dotknięcia czujnika zamykania lub otwierania drzwi dłonią w rękawiczce zablokowanie lub odblokowanie drzwi może nie nastąpić.

Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w zasięgu detekcyjnym, może nastąpić naprzemienne zablokowanie i odblokowanie drzwi. Wtakiej sytuacji należy pozostawić elektroniczny kluczyk w odległości co najmniej 2 m od samochodu (pamiętając o zabezpieczeniu kluczyka przed kradzieżą).

Gdy podczas mycia samochodu elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawić się komunikat ostrzegawczy, a na zewnątrz samochodu rozlegnie się sygnał akustyczny. W takiej sytuacji nale- ży zablokować wszystkie drzwi, aby przerwać sygnalizację

Oblodzony, zabłocony lub pokryty śniegiem czujnik blokujący może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy oczyścić powierzchnię czujnika i powtórzyć próbę bądś skorzystać z czujnika umieszczonego w dolnej części zewnętrznej klamki

W przypadku zbyt gwałtownego znalezienia się w zasięgu detekcyjnym anten systemu elektronicznego kluczyka bądś przedwczesnego uchwycenia klamki odblokowanie drzwi może nie nastąpić. Wtakiej sytuacji należy dotknąć czujnika otwierania drzwi i przed ponownym jej pociągnięciem upewnić się, że nastąpiło odblokowanie drzwi.

Gdy w obrębie zasięgu detekcyjnego znajduje się inny elektroniczny kluczyk, odblokowanie samochodu może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

Przy chwytaniu klamki należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić paznokci bądś nie zadrapać nimi powierzchni drzwi.

Gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas

Warunki prawidłowego działania

Warunkiem działania systemu jest posiadanie przy sobie elektronicznego kluczyka. Przy posługiwaniu się nim od zewnątrz samochodu elektroniczny kluczyk nie powinien znajdować się zbyt blisko nadwozia.

W zależności od położenia i sposobu trzymania elektroniczny kluczyk może nie zostać prawidłowo zidentyfikowany i układ może nie działać prawidłowo.

(Może nastąpić przypadkowe wyłączenie autoalarmu lub nie zadziała funkcja przeciwdziałania zablokowaniu drzwi.)

W przypadku nieprawidłowego działania systemu elektronicznego kluczyka

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. systemu elektronicznego kluczyka).

Jeżeli w ustawieniach własnych został wyłączony system elektronicznego kluczyka

Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka

Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikat dotyczący systemu elektronicznego kluczykaOstrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

Osoby z wszczepionym kardiostymulatorem, defibrylatorem z funkcją resynchronizacji bądś rozrusznikiem serca nie powinny zbliżać się do anten systemu elektronicznego kluczyka                                                               

Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę tego typu urządzeń. Wrazie potrzeby funkcję dostępu do samochodu można wyłączyć. Szczegółowymi informacjami dotyczącymi częstotliwości roboczej oraz czasu trwania emisji fal radiowych dysponuje autoryzowana stacja obsługi Lexusa lub inny specjalistyczny warsztat. Na tej podstawie lekarz może określić, czy konieczne jest wyłączenie funkcji dostępu do samochodu.

W razie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Zamykanie drzwi bagażnika

Do opuszczenia drzwi bagażnika należy użyć specjalnego uchwytu, a po opuszczeniu docisnąć je od zewnątrz, upewniając się, że zo ...

Regulacja ustawienia foteli

...

Zobacz tez:

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa jest obowi´zkowe
Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom samochodu jest od wielu lat przedmiotem badań finansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych. Dwa podstawowe elementy wyposażenia samochodu służące zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcy i p ...

Zatrzymanie samochodu
Przed wyłączeniem silnika można:  ustawić położenie N, aby wybrać luz, lub  pozostawić włączony bieg; w takim wypadku pojazd nie będzie mógł się przemieszczać. We wszystkich przypadkach parko ...

Wskaźnik trybu blokady dźwigni zmiany biegów (tylko wersja benzynowa)
Świeci się po naciśnięciu przycisku uaktywniającego tryb blokady dźwigni zmiany biegów (tryb HOLD). Tryb HOLD umożliwia utrzymywanie automatycznej skrzyni biegów na jednym biegu, do momentu ręcznej zmiany przełożenia. Ponowne naci ...

Categorie