Lexus CT200h: Używanie telefonu komórkowego Bluetooth

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Używanie telefonu komórkowego Bluetooth

Zdalna obsługa telefonu komórkowego to funkcja umożliwiająca korzystanie z telefonu komórkowego bez jego dotykania.

Ten system obsługuje komunikację Bluetooth. Bluetooth to system bezprzewodowego przesyłania danych, który umożliwia nawiązanie połączenia bezprzewodowego między telefonem komórkowym i systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego w celu nawiązywania/ odbierania połączeń.

Przed nawiązaniem połączenia telefonicznego należy sprawdzić stan połączenia, poziom naładowania baterii, obszar połączenia i siłę sygnału.

Jeśli nie można podłączyć urządzenia Bluetooth, należy sprawdzić stan połączenia. Jeśli urządzenie nie jest połączone, należy je zarejestrować lub ponownie je połączyć.

Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Ekran główny telefonu

Aby wyświetlić ekran przedstawiony poniżej, należy nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy lub wybrać pozycję ...

Zobacz tez:

Wł´cznik świateł awaryjnych
Światła awaryjne są przydatne w następujących przypadkach:  W celu ostrzeżenia innych osób o sytuacji awaryjnej  Gdy samochód stanowi zagrożenie dla innych użytkowników drogi Światła awaryjne można w& ...

Wyświetlane parametry
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym ukazują się różnorodne informacje dotyczące jazdy. Monitor przepływu energii Pokazywany jest stan operacyjny hybrydowego zespołu napędowego. Informacje podróżne Pokazywany może być za ...

Dioda kontrolna NATS
Dioda kontrolna immobilisera błyska informując, że system jest w stanie czuwania. Awaria systemu immobilisera jest sygnalizowana ciągłym świeceniem się diody kontrolnej, po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji ON. Jeżeli dioda kontrol ...

Categorie