Lexus CT200h: Używanie telefonu komórkowego Bluetooth

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Używanie telefonu komórkowego Bluetooth

Zdalna obsługa telefonu komórkowego to funkcja umożliwiająca korzystanie z telefonu komórkowego bez jego dotykania.

Ten system obsługuje komunikację Bluetooth. Bluetooth to system bezprzewodowego przesyłania danych, który umożliwia nawiązanie połączenia bezprzewodowego między telefonem komórkowym i systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego w celu nawiązywania/ odbierania połączeń.

Przed nawiązaniem połączenia telefonicznego należy sprawdzić stan połączenia, poziom naładowania baterii, obszar połączenia i siłę sygnału.

Jeśli nie można podłączyć urządzenia Bluetooth, należy sprawdzić stan połączenia. Jeśli urządzenie nie jest połączone, należy je zarejestrować lub ponownie je połączyć.

Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Ekran główny telefonu

Aby wyświetlić ekran przedstawiony poniżej, należy nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy lub wybrać pozycję ...

Zobacz tez:

Wyłącznik systemu stabilizacji toru jazdy (ESP) (opcja)
W celu wyłączenia działania Elektronicznego Systemu Stabilizacji ESP należy nacisnąć przełącznik "ESP OFF". Zaświeci się kontrolka . By system ESP ponownie uaktywnić należy jeszcze raz nacisnąć przełącznik lub ...

Usterka działania
W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość znika i migają kreski. Sprawdzić działanie w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uważać, ...

W razie podejrzenia nieprawidłowości
Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować konieczność regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalisty ...

Categorie