Lexus CT200h: Ustawienia ekranu telefonu

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth –> Ustawienia ekranu telefonu

Przejść do ekranu "Ustawienia wyświetlania telefonu": Przycisk "MENU"
"Konfiguracja" "Telefon"
"Ust. wyśw. telefonu"


Ustawienia ekranu telefonu


  1. Zmiana ekranu połączenia przychodzącego
  2. Włączanie/wyłączanie ekranu powiadomienia o stanie przesy- łania książki telefonicznej/historii

Przywracanie domyślnych ustawień głośności

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne".

Ustawienia dświęku

Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie g& ...

Książka telefoniczna (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego
Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskaz ...

Wymiana koła z przebitą oponą
Podłożyć klin blokujący. Wwersji z kołami 15-calowymi, przy użyciu klucza do kół należy zdemontować osłonę tarczy koła. W celu uniknięcia uszkodzenia osłony tarczy koła pomiędzy os ...

Gniazda USB/AUX
Należy podłączyć odtwarzacz iPod, urządzenie USB lub przenośny odtwarzacz audio do gniazda USB/AUX, tak jak pokazano to poniżej. Po wybraniu pozycji "iPod", "USB", "AUX" lub "A/V" na ekranie wyboru śródła dświęku można sterowa&# ...

Categorie