Lexus CT200h: Ustawienia ekranu telefonu

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth –> Ustawienia ekranu telefonu

Przejść do ekranu "Ustawienia wyświetlania telefonu": Przycisk "MENU"
"Konfiguracja" "Telefon"
"Ust. wyśw. telefonu"


Ustawienia ekranu telefonu


  1. Zmiana ekranu połączenia przychodzącego
  2. Włączanie/wyłączanie ekranu powiadomienia o stanie przesy- łania książki telefonicznej/historii

Przywracanie domyślnych ustawień głośności

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne".

Ustawienia dświęku

Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie g& ...

Książka telefoniczna (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Komora silnika
Po każdej zimie należy dokładnie umyć komorę silnika zwracając uwagę, aby nie kierować strumienia wody bezpośrednio na centralki elektroniczne i chronić przed wysokim ciśnieniem powietrza, aby nie ryzykować uszkodzenia silniczka wycier ...

Odtwarzacz audio
Wyświetlacz Pokazywane są na nim komunikaty, nazwy, numer telefonu itp. Nie są wyświetlane małe litery ani znaki specjalne. Wyświetlanie informacji, która jest zbyt długa, żeby wyświetli- ła się w całości ...

Gniazda USB/AUX
Należy podłączyć odtwarzacz iPod, urządzenie USB lub przenośny odtwarzacz audio do gniazda USB/AUX, tak jak pokazano to poniżej. Po wybraniu pozycji "iPod", "USB", "AUX" należy nacisnąć przycisk "CD-AUX". Podłączanie urządzeń ...

Categorie