Lexus CT200h: Ustawienia ekranu telefonu

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth –> Ustawienia ekranu telefonu

Przejść do ekranu "Ustawienia wyświetlania telefonu": Przycisk "MENU"
"Konfiguracja" "Telefon"
"Ust. wyśw. telefonu"


Ustawienia ekranu telefonu


  1. Zmiana ekranu połączenia przychodzącego
  2. Włączanie/wyłączanie ekranu powiadomienia o stanie przesy- łania książki telefonicznej/historii

Przywracanie domyślnych ustawień głośności

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne".

Ustawienia dświęku

Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie g& ...

Książka telefoniczna (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Pedał hamulca
SPRAWDZANIE LUZU PEDAŁU HAMULCA Luz pedału hamulca musi wynosić: 1~8 mm  Wyłączyć silnik.  Kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca w celu zlikwidowania próżni w układzie hamulcowym.  Nacisnąć dłoni&# ...

Odwodnienie filtra
Po każdorazowej wymianie oleju silnikowego należy również odwodnić fi ltr paliwa wg. następującej procedury: Pod fi ltrem paliwa umieścić pojemnik (1). Poluzować śrubę spustową (2), odkręcając ją o 4 do 5 ...

Regulacja wysokości górnego zamocowania pasa bezpieczeństwa (przednie fotele)
Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do dołu, równocześnie wciskając przycisk zwalniający blokadę Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do góry. Stosownie do potrzeb przesuną ...

Categorie