Lexus CT200h: Wskazówki dotyczące jazdy samochodem z napędemhybrydowym

Lexus CT200h –> Jazda –> Wskazówki dotyczące jazdy –> Wskazówki dotyczące jazdy samochodem z napędemhybrydowym

Przestrzeganie poniższych wskazówek umożliwi ekonomiczną i najmniej uciążliwą dla środowiska naturalnego jazdę.

Korzystanie z trybu jazdy ekonomicznej

W trybie jazdy ekonomicznej przekazywanie momentu obrotowego na koła, w reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia, przebiega w sposób bardziej łagodny. Ponadto do minimum ograniczana jest praca układu klimatyzacji (ogrzewanie/chłodzenie), co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa.

Obserwacja wskaśnika stanu hybrydowego układu napędowego

Utrzymywanie wskaśnika stanu hybrydowego układu napędowego w zakresie ekonomicznym pozwoli do minimum ograniczyć zużycie paliwa, a tym samym emisję zanieczyszczeń

Obsługa dświgni przekładni napędowej

Podczas jazdy w dużym ruchu ulicznym lub podczas zatrzymania na czerwonym świetle dśwignia przekładni napędowej powinna znajdować się w położeniu D. Podczas parkowania samochodu należy wybrać położenie P. Ustawienie dświgni w położeniu N nie wpływa na zmniejszenie zu- życia paliwa, ponieważ w tym czasie pracuje silnik spalinowy natomiast energia elektryczna nie jest wytwarzana. Dodatkowo, gdy używany jest układ klimatyzacji itp., zużywana jest energia z akumulatora trakcyjnego.

Obsługa pedału przyspieszenia i pedału hamulca zasadniczego

Hamowanie

Zwalniać delikatnie, odpowiednio wcześnie uruchamiając hamulce.

Umożliwi to odzyskiwanie większych ilości energii elektrycznej.

W ruchu ulicznym o dużym natężeniu

Naprzemienne przyspieszanie i zwalnianie oraz długie postoje na światłach kierujących ruchem negatywnie wpływa na zużycie paliwa.

Zalecane jest korzystanie z komunikatów drogowych, by w maksymalnym stopniu unikać przestojów w podróży. W ruchu ulicznym o dużym natężeniu należy jechać powoli, delikatnie redukując nacisk na pedał hamulca zasadniczego i unikając nadużywania pedału przyspieszania. Pozwoli to uniknąć nadmiernego zużycia paliwa.

Na autostradzie

Utrzymywać stałą prędkość jazdy. Zbliżając się do punktu poboru opłat lub innych przeszkód, z odpowiednim wyprzedzeniem zwalniać pedał przyspieszenia i delikatnie hamować. Umożliwi to odzyskiwanie większych ilości energii elektrycznej podczas zwalniania.

Układ klimatyzacji

Korzystać z klimatyzacji tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Pozwoli to uniknąć nadmiernego zużycia paliwa.

W sezonie letnim: Przy wysokiej temperaturze otoczenia korzystać z funkcji recyrkulacji powietrza w kabinie. Ograniczy to obciążenie układu klimatyzacji, a tym samym zmniejszy zużycie paliwa.

W sezonie zimowym: Ponieważ automatyczne przerywanie pracy silnika spalinowego nie będzie następowało dopóki silnik oraz wnętrze samochodu nie rozgrzeją się dostatecznie, spowoduje to zwiększone zapotrzebowanie na paliwo. Unikanie nadużywania nagrzewnicy postojowej przyczyni się do ograniczenia zużycia paliwa.

Kontrola ciśnienia w oponach

Należy regularnie kontrolować ciśnienie w ogumieniu. Nieprawidłowe ciśnienie w ogumieniu może negatywnie wpływać na ekonomikę jazdy.

Ponadto używanie opon zimowych do jazdy po suchej nawierzchni, ze względu na zwiększone tarcie, prowadzi do nadmiernego zużycia paliwa.

Należy stosować ogumienie odpowiednio dobrane do pory roku.

Bagaż

Przewożenie ciężkich bagaży, jak również instalowanie dużych baga żników dachowych zwiększa zużycie paliwa. Należy unikać przewo żenia zbędnych ładunków.

Rozgrzewanie przed jazdą

Ponieważ uruchamianie i przerywanie pracy silnika spalinowego realizowane jest w sposób automatyczny, nie ma potrzeby jego rozgrzewania na postoju. Powtarzane krótkie jazdy, powodujące konieczność cyklicznego rozgrzewania silnika spalinowego, przyczyniają się do podwyższenia zużycia paliwa.

Wskazówki dotyczące jazdy

...

Użytkowanie samochodu w warunkach zimowych

Przed rozpoczęciem jazdy w warunkach zimowych należy wykonać niezbędne zabiegi przygotowawcze i czynności kontrolne w samochodzie. Należy ró ...

Zobacz tez:

Schowek dolny
Samochód wyposażony jest w schowek dolny, umieszczony pod schowkiem głównym. PRZESTROGA Zbyt duży nacisk na schowek dolny może spowodować jego uszkodzenie.  Nie należy opierać nóg na schowku. ...

Centralny wyświetlacz
Samochód jest wyposażony w wyświetlacz usytuowany na tablicy rozdzielczej. Wyświetlacz umożliwia kierowcy między innymi nadzór nad funkcjami sterowanymi za pośrednictwem zestawu przełączników. Opisano je poniżej.   ...

Po uaktywnieniu poduszki powietrznej
Gdy z poduszki ujdzie gaz, we wnętrzu kabiny może pojawić się swąd spalenizny, dym i biały proszek. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Swąd spalenizny jest skutkiem zapłonu gazu przy napełnianiu poduszki powietrznej. Biały proszek to s ...

Categorie