Lexus CT200h: Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie przebita opona (wersje niewyposażone w koło zapasowe) –> Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

  1. Wyjąć środkową część podłogi bagażnika.

Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia


  1. Wyjąć środkowy dodatkowy schowek.

Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia


  1. Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia.

Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia


Wyjmowanie podnośnika

  1. Wyjąć środkową część podłogi bagażnika i środkowy dodatkowy schowek.
  2. Zdjąć haczyk a następnie odkr ęcić i wyjąć podnośnik.

Wyjmowanie podnośnika


  1. Odkręcanie
  2. Dokręcanie

Chowając podnośnik, należy umieścić go w schowku i dokr ęcić.

Instrukcja użycia podnośnika

Umiejscowienie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia, podnośnika i narzędzi

Zaczep holowniczy Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia Podnośnik* Klucz do nakrętek kół Korba podnośnika *: Instrukcja użycia ...

Przed użyciem uszczelniacza

Należy określić zakres uszkodzeń opony. Opona może zostać naprawiona przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia tylko w przypa ...

Zobacz tez:

Regulacja zegara (Reg. godziny)
Funkcja ta umożliwia regulację zegara przechodząc przez dwa podmenu: "Godzina" i "Format". W celu wykonania regulacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawią się dwa podmenu "Godzina" i "Format"; nacisn ...

Rejestrowanie zdalnej obsługi telefonu komórkowego Bluetooth po raz pierwszy
Warunkiem korzystania ze zdalnej obsługi telefonu komórkowego jest uprzednie zarejestrowanie telefonu w systemie komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Jeżeli w systemie nie jest zarejestrowany żaden telefon komórkowy, przy jego uruchamianiu nastąpi automatyczne ...

Kierownica
Kierownica jest regulowana w kierunku pionowym i osiowym. W celu wykonania regulacji należy: odblokować dźwignię A-rys. 31 przesuwając ją do przodu (pozycja 2); wyregulować kierownicę; zablokować dźwignię A, pociągając j& ...

Categorie