Lexus CT200h: Wymiana żarówek

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Żarówki –> Wymiana żarówek

Światła mijania (wersje z halogenowymi światłami głównymi)

 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Światła mijania (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Światła mijania (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Zamontować nową żarówkę.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę. Obrócić żarówk ę w prawo.

Światła mijania (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Podłączyć złącze elektryczne.

  Po podłączeniu złącza elektrycznego poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć światła główne i upewnić się, że światło nie przenika przez oprawę.

Światła mijania (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


Światła drogowe (wersje z halogenowymi światłami głównymi)

 1. Tylko prawa strona: Przesunąć wlew zbiorniczka płynu do spryskiwaczy.

Światła drogowe (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne

Światła drogowe (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Światła drogowe (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Zamontować nową żarówkę.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę. Obrócić żarówk ę w prawo.

Światła drogowe (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Podłączyć złącze elektryczne.

  Po podłączeniu złącza elektrycznego poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć światła główne i upewnić się, że światło nie przenika przez oprawę.

Światła drogowe (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Tylko prawa strona: Zamontować wlew zbiorniczka płynu do spryskiwaczy.

Światła drogowe (światła główne typu LED)

 1. Obrócić osłonę w lewo i zdjąć.

Światła drogowe (światła główne typu LED)


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Światła drogowe (światła główne typu LED)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Światła drogowe (światła główne typu LED)


 1. Wymienić żarówkę i zamontować oprawę żarówki.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Światła drogowe (światła główne typu LED)


 1. Obrócić i zabezpieczyć oprawę żarówki.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć światła główne i upewnić się, że światło nie przenika przez oprawę.

Światła drogowe (światła główne typu LED)


Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)

 1. Wykręcić 2 wkręty i śrubę, wyjąć spinkę i ściągnąć do dołu osłonę nadkola.

  Osłonę opuszczać powoli, uważając, aby nie zaczepić żadnych przytwierdzonych elementów.

Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Zamontować nową żarówkę.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę. Obrócić żarówk ę w prawo.

Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Podłączyć złącze elektryczne.

  Po podłączeniu złącza elektrycznego poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć światła główne i upewnić się, że światło nie przenika przez oprawę.

Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Przymocować osłonę nadkola 2 wkrętami i śrubą oraz włożyć zatrzask.

Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


Przednie kierunkowskazy (halogenowe światła główne)

 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Przednie kierunkowskazy (halogenowe światła główne)


 1. Wyjąć żarówkę

Przednie kierunkowskazy (halogenowe światła główne)


 1. Podczas montażu powyższe czynności należy wykonać w kolejności odwrotnej.

Przednie kierunkowskazy (światła główne typu LED)

 1. Zdjąć osłonę sterownika mocy.

Przednie kierunkowskazy (światła główne typu LED)


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Przednie kierunkowskazy (światła główne typu LED)


 1. Wyjąć żarówkę.

Przednie kierunkowskazy (światła główne typu LED)


 1. Podczas montażu powyższe czynności należy wykonać w kolejności odwrotnej.

Prawa strona

 1. Przesunąć wlew zbiorniczka płynu do spryskiwaczy
 2. Obrócić oprawę żarówki wlewo.

Prawa strona


 1. Wyjąć żarówkę.

Prawa strona


 1. Podczas montażu powyższe czynności należy wykonać w kolejności odwrotnej.

Tylne kierunkowskazy

Tylne kierunkowskazy


 1. Otworzyć drzwi bagażnika, zdjąć osłony i wykręcić śruby.

  Wyjąć lampę zespoloną, pociągając ją do tyłu samochodu.

  Użyć śrubokręta z płaską końcówką zabezpieczonego szmatką.

Tylne kierunkowskazy


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Tylne kierunkowskazy


 1. Wyjąć żarówkę.
 2. Podczas montażu powyższe czynności należy wykonać w kolejności odwrotnej.

Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne

Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne


 1. Otworzyć drzwi bagażnika i zdjąć osłonę.

  Użyć śrubokręta z płaską końcówką zabezpieczonego szmatką.

Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne


 1. Wyjąć żarówkę.
 2. Podczas montażu żarówki wymienione czynności należy wykonać w kolejności odwrotnej.

Ilustracje przedstawiają sposób wymiany żarówki światła cofania dla wersji z kierownicą po prawej stronie.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Nacisnąć górną krawędś zwierciadła zewnętrznego lusterka wstecznego i odchylić je do góry, a następnie nakleić taśmę ochronną na dolną część osłony lusterka.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Posługując się dwoma śrubokr ętami owiniętymi taśmą ochronną, odłączyć lusterko z zaczepów po jego tylnej stronie.

  Podważać lusterko w kierunku do siebie, odłączając je z dwóch zaczepów na raz.

  Zachować ostrożność, aby nie upuścić lusterka.

 2. Rozłączyć złącza elektryczne z tyłu lusterka i wyjąć lusterko.

  Przy rozłączaniu wąskich złączy oznaczyć jedno z nich taśmą, aby nie pomylić ich przy montażu.

  Zachować ostrożność, aby nie upuścić lusterka.

  Nie dotykać elementów lusterka pokrytych smarem.

  Liczba złączy elektrycznych zale- ży od wyposażenia samochodu.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Wykręcić wkręty i zdjąć osłonę lusterka.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Obrócić oprawę żarówki w lewo.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Wyjąć żarówkę.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Po włożeniu żarówki umocować jej oprawę w korpusie lampki.

  Przy wkładaniu ustawić oprawę zgodnie ze znakami na korpusie lampki i gnieśdzie żarówki.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Osadzić osłonę lusterka na ramie mechanizmu, umocować wkrętem i włożyć lampki kierunkowskazu bocznego oraz oświetlenia podłoża.

  Umocować wkrętem tylko w miejscu wskazanym na ilustracji.

  Kierunkowskaz boczny: Ustawić zaczepy lampki odpowiednio do zaczepów w osłonie i osadzić w nich.

  Oświetlenie podłoża: Ustawić zaczepy w rowku korpusu lampki odpowiednio do zaczepów w osłonie i osadzić w nich.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Zwalniając zaczepy, rozdzielić górną i dolną część osłony lusterka.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Założyć osłonę tylnej strony lusterka, wkładając najpierw jej dolną część, a nast ępnie górną.

  Przy wkładaniu dolnej części osłony nasunąć ją odpowiednim otworem na trzpień lampki kierunkowskazu bocznego.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Umocować osłonę wkrętami i z powrotem podłączyć złącza elektryczne.

  Umocować przewody elektryczne w przewidzianych dla nich uchwytach.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


 1. Ustawić odpowiednio elementy zaczepowe i osadzić lusterko, wciskając pary przeciwległych zaczepów w pokazanej kolejności.

  Należy przestrzegać kolejności pokazanej na ilustracji i wciskać zaczepy, aż rozlegnie się odgłos zatrzaskiwania.

  Jeżeli nie słychać odgłosu zatrzaskiwania, nie wciskać zaczepów na siłę. W takiej sytuacji wyjąć lusterko i sprawdzić ustawienie elementów zaczepowych.

Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża


Wymiana pozostałych żarówek

W razie przepalenia jednej z niżej wymienionych żarówek należy zlecić jej wymianę autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Po wymianie żarówki

Po zdemontowaniu osłony sterownika mocy należy ponownie ją zamontować w oryginalnym położeniu i zabezpieczyć spinkami.


 1. Wcisnąć środkową część spinki
 2. Włożyć spinkę
 3. Nacisnąć

Światła LED

Światła mijania (typu LED), przednie światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej, przednie światła przeciwmgielne typu LED (w niektórych wersjach), boczne kierunkowskazy, światła hamowania/tylne światła pozycyjne, górne światło hamowania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej składają się z zespołu półprzewodnikowych diod świecących (LED). Wrazie przepalenia którejkolwiek diody należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu w celu wymiany światła.

Skropliny na wewnętrznej powierzchni kloszy lamp

Chwilowe pokrycie się wilgocią wewnętrznych powierzchni kloszy świateł zewnętrznych nie jest oznaką usterki.

W wymienionych poniżej sytuacjach należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem

Podczas wymiany żarówek


Wymiana żarówek

W celu ograniczenia ryzyka awarii lub pożaru


W razie konieczności wymontowania lampki oświetlenia podłoża

Jeżeli szyba w przednich drzwiach utrudnia wykonywanie czynności, należy ją opuścić w celu zapewnienia sobie dostatecznej ilości miejsca. W przeciwnym wypadku może dojść do zarysowania nadwozia samochodu.

Rozmieszczenie żarówek

Z przodu Wersje z halogenowymi światłami głównymi Przednie kierunkowskazy Halogenowe przednie światła przeciwmgielne (w niekt&oacu ...

Sytuacje awaryjne Informacje techniczne

...

Zobacz tez:

Regulacja głośności brzęczyka (bUZZ)
Funkcja ta umożliwia regulację głośności sygnalizacji akustycznej (buzzera), jaka towarzyszy wskazaniom o awarii/ostrzeżeniach i naciskaniu przycisków MENU ESC, + i −. Aby ustawić wymaganą głośność, należy: naci ...

Wymiana akumulatora
W razie konieczności akumulator należy wymienić na inny oryginalny, posiadający takie same parametry. W przypadku wymiany na akumulator o innych parametrach, okresy obsługowe przewidziane w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" tracą waż ...

Lusterka zewnętrzne
Lusterka zewnętrzne należy ustawić w taki sposób, aby kierowca widział oba boki samochodu oraz drogę z tyłu po obu stronach. Za pomocą dźwigni regulacyjnych umieszczonych w panelach ozdobnych wszystkich drzwi można obracać lusterka w g ...

Categorie