Peugeot 301: Audio

Peugeot 301 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Audio

Radio

Wybór stacji radiowej

Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia...) może zakłócać odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko rozprowadzania fal radiowych, niewynikające z uszkodzenia radioodtwarzacza.1

Wybór między falami FM1, FM2 i AM następuje poprzez krótkie wciskanie przycisku SRC/BAND.

Wybór zapisanej stacji radiowej

1

Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby zapisać słuchaną stację radiową.

Wyświetla się nazwa stacji i brzmi sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie.

2

Nacisnąć przycisk, aby włączyć stację zapamiętaną pod danym przyciskiem

 Nacisnąć przycisk LIST, aby wyświetlić listę dostępnych stacji radiowych, posortowanych alfabetycznie.

Wybrać stację radiową, a następnie nacisnąć OK.

Naciśnięcie pozwala przejść do następnej litery (np. A, B, D, F, G, J, K...) lub poprzedniej.

 1

Nacisnąć i przytrzymać LIST, aby utworzyć lub zaktualizować listę stacji.

Na chwilę wyłącza się dźwięk.

RDS

RDS, jeżeli jest wyświetlony,
umożliwia nieprzerwane słuchanie tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości. W niektórych warunkach śledzenie stacji RDS nie może być zapewnione na całym terytorium kraju, ponieważ fale radiowe nie pokrywają w 100% jego powierzchni. Tłumaczy to przerwy w odbiorze stacji podczas jazdy.1 Nacisnąć przycisk MENU.
2 Wybrać "Radio" i zatwierdzić przyciskiem OK.

Wybrać "RDS" i zatwierdzić przyciskiem OK.

3 Wybrać "On" lub "Off", aby włączyć lub wyłączyć RDS, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK, aby zapisać wybór.

Odtwarzanie komunikatów TA

Funkcja TA (Trafic Announcement
- Informacje drogowe) powoduje, że komunikaty alarmowe TA odtwarzane są w pierwszej kolejności.

Aby można było włączyć tę funkcję, należy prawidłowo odbierać sygnał stacji radiowej nadającej tego typu komunikaty. W momencie pojawienia się informacji drogowych bieżące odtwarzanie (Radio, CD...) zostaje przerwane automatycznie w celu nadania komunikatu TA. Po zakończeniu komunikatu przywrócone zostaje bieżące źródło dźwięku1 Nacisnąć MENU, aby włączyć lub wyłączyć odbieranie informacji drogowych.
2 Wybrać "Radio" i zatwierdzić przyciskiem OK.

Wybrać "Trafic TA" i zatwierdzić przyciskiem OK.

3 Wybrać "On" lub "Off", aby włączyć lub wyłączyć nadawanie informacji drogowych, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK, aby zapisać wybór.

Wyświetlanie informacji tekstowych

Info text są informacjami przesyłanymi przez stację radiową, związanymi z właśnie nadawaną audycją lub piosenką.1 Nacisnąć przycisk MENU.
2 Wybrać "Radio" lub "Media" (w zależności od bieżącego źródła dźwięku) i zatwierdzić przyciskiem OK.

Wybrać "INFO TEXT" i zatwierdzić przyciskiem OK.

3 Wybrać "On" lub "Off", aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji tekstowych, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK, aby zapisać wybór

CD audio

Odtwarzanie płyty CD

Wkładać wyłącznie okrągłe płyty
kompaktowe o średnicy 12 cm.

Niektóre systemy zapobiegające kopiowaniu, na płytach oryginalnych lub płytach CD kopiowanych za pomocą domowej nagrywarki, mogą powodować nieprawidłowe działanie, niezwiązane z jakością oryginalnego odtwarzacza.

Nie naciskając przycisku EJECT, włożyć płytę CD do odtwarzacza, odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

1 Aby odtworzyć płytę znajdującą się w odtwarzaczu, naciskać przycisk SRC/ BAND, aż wyświetli się źródło "CD".
2 Nacisnąć jeden z przycisków, aby wybrać utwór muzyczny na płycie CD.

Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby przesuwać do przodu lub do tyłu.

CD

Informacje i porady

Radioodtwarzacz odczytuje
jedynie pliki w formacie ".mp3", ".wma", ".wav"/

Wysoki stopień kompresji może
zmniejszyć jakość dźwięku.

Zaleca się nadawanie nazw plików
nie dłuższych niż 20 znaków, wyłączając znaki specjalne (na przykład: " ? ; ù), aby uniknąć kłopotów z wyświetlaniem nazw plików.

Listy odtwarzania playlist muszą
być zapisane w formacie .m3u lub. pls.

Liczba rozpoznawanych plików ogranicza się do 5000 plików zapisanych w 500 folderach, maksymalnie na 8 poziomach.

Na jednej płycie odtwarzacz CD
może odczytać do 255 plików MP3 zapisanych na 8 poziomach. Mimo wszystko należy ograniczyć zapis plików do dwóch poziomów, aby zmniejszyć czas dostępu do płyty CD.

Podczas odtwarzania układ folderów nie jest zachowywany.

Aby móc odtwarzać płytę CDR lub
CDRW, należy wybrać podczas jej nagrywania standard ISO 9660 poziom 1, 2 lub Joliet.

Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, odtwarzanie dźwięku może być nieprawidłowe.

Na jednej płycie należy używać jednego standardu nagrywania i najmniejszej możliwej prędkości (maksymalnie 4x), aby zachować optymalną jakość akustyczną.

W przypadku wielosesyjnej płyty CD zaleca się używać standardu Joliet.

Odtwarzanie kompilacji


Włożyć płytę z kompilacją MP3 do odtwarzacza CD.

System składa się z list
odtwarzania (pamięć podręczna), których czas tworzenia może zająć od kilku sekund do kilku minut.1 Aby odtworzyć płytę znajdującą się w odtwarzaczu, naciskać przycisk SRC/ BAND, aż wyświetli się źródło "CD".
2 Nacisnąć jeden z przycisków, aby wybrać poprzedni lub następny utwór muzyczny.
3 Nacisnąć jeden z przycisków, aby wybrać poprzedni lub następny folder w zależności od wybranej kategorii
4 Przytrzymać wciśnięty przycisk, aby przesuwać do przodu lub do tyłu.
5 Nacisnąć przycisk LIST, aby wyświetlić listę dostępnych folderów kompilacji
6 Wybrać linię z listy.
7 Przejście do następnej strony.
8 Wybór folderu /Playlist.

Rozpoczęcie odtwarzania wybranego utworu.

9 Powrót do poprzedniego poziomu.

Powrót do pierwszego poziomu,
aby wybrać kategorię utworów:

Wejście dodatkowe (AUX)

Gniazdo JACK

Wejście dodatkowe Jack umożliwia podłączenie wyposażenia przenośnego


1

Podłączyć wyposażenie przenośne do gniazda Jack za pomocą odpowiedniego kabla (niedostarczanego).

2 Naciskać przycisk SRC/BAND aż do wyświetlenia "AUX".
3

Wyregulować najpierw głośność urządzenia przenośnego.

4 Następnie wyregulować głośność radioodtwarzacza.

 Wyświetlanie i sterowanie odbywa się z poziomu urządzenia przenośnego.

Tryb odtwarzania

Dostępne są następujące tryby
odtwarzania:1 Nacisnąć MENU.
2 Wybrać "Media" i zatwierdzić przyciskiem OK.
3 Wybrać żądany tryb odtwarzania i zatwierdzić OK, aby zapamiętać zmiany.

Wprowadzenie

...

Ustawienia audio

1 Nacisnąć , aby wyświetlić menu ustawień audio. 2 Dostępne są następujące ustawienia: ...

Zobacz tez:

Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN
Wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN" Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN. Kod wprowadzać po 1 cyfrze. Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybra&# ...

Okno dachowe (opcja)
Okno daje się przemieszczać tylko przy włączo nym zapłonie. Przesuwanie okna By okno odsunąć, przycisnąć tylną stro nę włącznika. By okno zasunąć, przycisnąć przednią stro nę włącznik ...

Użyteczne zalecenia dotyczace prżedluzenia trwałości akumulatora
W celu uniknięcia szybkiego rozładowania akumulatora i przedłużenia jego trwałości, należy przestrzegać skrupulatnie następujących zaleceń: parkując samochód, sprawdzaj czy drzwi, pokrywy i schowki są dokładnie z ...

Categorie