Peugeot 301: Najczęściej zadawane pytania

Peugeot 301 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz / Bluetooth –> Najczęściej zadawane pytania

W poniższych tabelach zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Różnica w jakości dźwięku między poszczególnymi źródłami audio (radio, CD...). Aby zoptymalizować jakość dźwięku, istnieje możliwość regulacji audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku, Loudness) odrębnie dla każdego źródła dźwięku (radio, CD...). Sprawdzić, czy ustawienia audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku, Loudness) są dostosowane do poszczególnych źródeł dźwięku. Zaleca się ustawić funkcje AUDIO (Niskie tony, Wysokie tony, Balans Tył/Przód, Balans Lewo/Prawo) w położeniu środkowym, wybrać barwę dźwięku "Linear", ustawić korektę loudness w położeniu "Active" w trybie CD, a w trybie radio w położeniu "Inactive".
Przy zmianie ustawień tonów wysokich i basów korekcja zostaje wyłączona.

Przy zmianie korekcji ustawienia tonów wysokich i basów powracają do zera.

Wybór korekcji narzuca ustawienia tonów wysokich i basów. Nie można zmienić jednego bez drugiego. Zmienić ustawienia tonów wysokich i basów albo ustawienie korekcji, aby uzyskać żądane tło akustyczne.
Przy zmianie ustawień balansu rozdział dźwięku zostaje skasowany Wybór rozdziału dźwięku narzuca ustawienie balansu. Nie można zmienić jednego bez drugiego Zmienić ustawienie balansu albo ustawienie rozdziału dźwięku, aby uzyskać żądane tło akustyczne.
Jakość odbioru słuchanej stacji radiowej pogarsza się stopniowo lub zapamiętane stacje radiowe nie działają (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie. Włączyć funkcję RDS i rozpocząć ponowne szukanie stacji, aby umożliwić systemowi sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko, niewynikające z uszkodzenia radioodtwarzacza
Brak lub uszkodzenie anteny (np. po myciu w myjni automatycznej lub na podziemnym parkingu). Sprawdzić antenę w ASO sieci PEUGEOT.
Przerywanie dźwięku na 1-2 sekundy w trybie radio. System RDS szuka w danym momencie częstotliwości umożliwiającej lepszy odbiór stacji. Wyłączyć funkcję RDS, jeżeli zjawisko jest zbyt częste i pojawia się zawsze na tej samej trasie.
Wyświetlane są informacje drogowe (TA).

Nie otrzymuję żadnej informacji drogowej

Stacja radiowa nie nadaje informacji drogowych. Wybrać stację radiową nadającą informacje drogowe.
Zapamiętane stacje nie są wykrywane (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni. Nacisnąć przycisk BAND, aby odnaleźć zakres fal, na którym zapamiętane są stacje.
Płyta CD wysuwa się bez przerwy lub nie jest rozpoznawana przez odtwarzacz. Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, nieczytelna, nie zawiera danych audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez radioodtwarzacz.

Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegającym powielaniu, nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz.

  • Sprawdzić stronę wkładania płyty CD do odtwarzacza.
  •  Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana płyta CD nie będzie odtwarzana.
  •  Sprawdzić zawartość wypalanej płyty CD: zapoznać się z zaleceniami w rozdziale Audio.
  •  Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD.
  •  Ze względu na niską jakość niektóre wypalane płyty CD nie będą rozpoznawane przez system audio.
Niska jakość dźwięku odtwarzacza CD. Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona Wkładać płyty CD dobrej jakości i przechowywać je w odpowiednich warunkach
Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dźwięku) nie jest przeprowadzona. Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0, nie wybierając barwy dźwięku.
Nie mogę podłączyć mojego telefonu Bluetooth. Być może funkcja Bluetooth telefonu jest wyłączona albo aparat jest niewidoczny.
  • Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth telefonu jest włączona.
  •  Sprawdzić w parametrach telefonu, czy jest on "Widoczny dla wszystkich".
Telefon Bluetooth nie jest kompatybilny z systemem. Można sprawdzić kompatybilność danego telefonu na stronie www.peugeot.pl (usługi)
Połączenie Bluetooth zostaje przerwane. Poziom naładowania akumulatora urządzenia peryferyjnego może być niewystarczający. Naładować akumulator urządzenia peryferyjnego
Komunikat "Błąd urządzenia peryferyjnego USB" albo "Urządzenie peryferyjne nierozpoznane" wyświetla się na ekranie. Moduł pamięci USB nie został rozpoznany.

Dane w tej pamięci mogą być uszkodzone.

Sformatować ponownie pamięć (FAT 32).
Telefon podłącza się automatycznie, odłączając inny telefon. Podłączenie automatyczne ma pierwszeństwo przed podłączeniem ręcznym. Zmienić ustawienia telefonu, aby skasować podłączanie automatyczne.
Odtwarzacz Apple nie zostaje rozpoznany po podłączeniu do gniazda USB. Odtwarzacz Apple należy do generacji niekompatybilnej z połączeniem USB. Podłączyć odtwarzacz Apple do gniazda AUX Jack przy użyciu przewodu (zakupić oddzielnie).
Dysk twardy albo urządzenie peryferyjne nie zostaje rozpoznane po podłączeniu do gniazda USB. Niektóre dyski twarde albo urządzenia peryferyjne wymagają zasilania większą mocą niż może dostarczyć radioodtwarzacz. Podłączyć urządzenie peryferyjne do gniazdka 230V, gniazdka 12V albo do zewnętrznego źródła zasilania.

Uwaga: sprawdzić, czy urządzenie peryferyjne nie wysyła napięcia wyższego od 5V (ryzyko zniszczenia systemu).

W trybie odtwarzania streaming dźwięk natychmiast się wyłącza Niektóre telefony traktują priorytetowo połączenie profilu "zestaw głośnomówiący". Skasować połączenie profilu "zestaw głośnomówiący", aby poprawić odtwarzanie streaming.
W trybie odtwarzania "Losowo wszyst." nie wszystkie utwory są uwzględniane. W trybie odtwarzania "Losowo wszyst." system może uwzględnić tylko 999 utworów.  
Po wyłączeniu silnika radioodtwarzacz wyłącza się po kilku minutach używania Jeżeli silnik jest wyłączony, czas działania radioodtwarzacza zależy od poziomu naładowania akumulatora.

Wyłączenie jest zjawiskiem normalnym: radioodtwarzacz przechodzi w tryb ekonomiczny i wyłącza się, aby chronić akumulator samochodu.

Uruchomić silnik samochodu, aby zwiększyć poziom naładowania akumulatora.
Na ekranie pojawia się komunikat "system audio jest przegrzany". Aby ochronić instalację w przypadku wysokiej temperatury powietrza, radioodtwarzacz przełącza się w automatyczny tryb bezpieczeństwa termicznego, objawiający się zmniejszeniem natężenia dźwięku lub wyłączeniem CD. Wyłączyć system audio na kilka minut, aby system ostygł.

Rozkład funkcji ekranu(ów)

Ekran C ...

Radioodtwarzacz

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności wymagające większej uwagi należy bezwzględnie wykonywać na postoju. Gdy silni ...

Zobacz tez:

Typ A
Aby wejść w tryb nastawiania zegarka CLOCK SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka najpierw wprowadzić polecenie Clock. Ustawienie godzin Za pomocą joysticka wybierz polecenie Hours (god ...

Konserwacja układu
W czasie sezonu zimowego układ klimatyzacji powinien być włączony przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut. Przed rozpoczęciem lata należy sprawdzić skuteczność układu w ASO Fiata. W układzie zastosowano czynnik ch ...

Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
rys. 6 Aby wymienić baterię, należy: nacisnąć przycisk A i ustawić wkładkę metalową B w położeniu otwarcia; obrócić śrubą C w    przy użyciu śrubokręta z cienką końc&oacu ...

Categorie