Chevrolet Lacetti: Czynności podstawowe

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –> Czynności podstawowe

Włączanie i wyłączanie

Włączanie/wyłączanie za pomocą stacyjki.

Jeśli urządzenie nie zostało wyłączone za pomocą przycisku (2), a odłączany panel przedni jest podłączony, można je włączać i wyłączać za pomocą stacyjki.

Urządzenie można włączyć nawet przy wyłączonym zapłonie.

OSTRZEŻENIE Dla ochrony akumulatora samochodu, przy wyłączonym zapłonie urządzenie wyłącza się automatycznie po godzinie.

Włączanie/wyłączanie przy wykorzystaniu odłączanego panelu przedniego:

Urządzenie wyłączy się.

Urządzenie włączy się. Wybrane zostanie źródło dźwięku (odbiornik radiowy, odtwarzacz CD, zmieniacz płyt CD lub wejście AUX) aktywne przed wyłączeniem urządzenia.

Włączanie/wyłączanie za pomocą przycisku (2):

Włączanie urządzenia poprzez włożenie płyty CD:

Jeśli urządzenie jest wyłączone i w szczelinie nie ma płyty,

Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do szczeliny. Urządzenie włączy się. Rozpocznie się odtwarzanie płyty.

OSTRZEŻENIE Podczas wciągania płyty CD nie należy jej przytrzymywać ani popychać.

Regulacja głośności

Poziom głośności urządzenia można regulować w zakresie od 0 (cisza) do 41 (głośność maksymalna).

Aby zwiększyć poziom głośności,

Aby zmniejszyć poziom głośności,

Ustawianie poziomu głośności obowiązującego po włączeniu urządzenia:

Istnieje możliwość ustawienia poziomu głośności, który zostanie zastosowany bezpośrednio po włączeniu urządzenia.

Dla ułatwienia głośność dźwięku zmienia się w trakcie ustawiania.

Po ustawieniu wartości "0" głośność po włączeniu urządzenia będzie taka sama, jak w momencie jego ostatniego wyłączenia.

OSTRZEŻENIE Dla ochrony słuchu maksymalny poziom głośności po włączeniu jest ograniczany do wartości "30". Jeśli w momencie wyłączania poziom głośności będzie wyższy, a domyślnym poziomem głośności obowiązującym po włączeniu zasilania jest "0", po włączeniu urządzenia poziom głośności będzie miał wartość "30".

Po zakończeniu

Wyciszanie dźwięku (MUTE)

Poziom głośności można bardzo szybko zmniejszyć do żądanej wartości.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "MUTE".

Ustawianie stopnia wyciszenia dźwięku:

Istnieje możliwość ustawienia poziomu głośności, który będzie obowiązywał po wyciszeniu.

Po zakończeniu

Wyciszanie dźwięku przy rozmowie przez telefon

Jeśli urządzenie jest podłączone do telefonu komórkowego, w momencie odbierania telefonu poziom głośności zostanie zmniejszony. Funkcja ta działa tylko w przypadku prawidłowego podłączenia telefonu do urządzenia.

Jeśli podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej odebrana zostanie informacja dla kierowców przy uaktywnionej funkcji oczekiwania na takie informacje, zostanie ona odegrana po zakończeniu rozmowy telefonicznej. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w punkcie "Odbiór informacji dla kierowców".

Poziom głośności zostanie zmniejszony do poziomu wyciszenia.

Konfiguracja potwierdzenia dźwiękowego

W przypadku niektórych funkcji, np. przy przypisywaniu stacji radiowej do przycisku wyboru stacji, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez czas dłuższy niż dwie sekundy słychać sygnał dźwiękowy.

Potwierdzenie takie można włączyć bądź wyłączyć.

"BEEP OFF" oznacza wyłączenie dźwiękowego potwierdzenia, a "BEEP ON" jego włączenie.

Po zakończeniu

Ustawienia charakterystyki i rozkładu głośności dźwięku

Ustawienia charakterystyki dźwięku (tony niskie i wysokie) można regulować oddzielnie dla każdego źródła (odbiornik radiowy, odtwarzacz CD, zmieniacz płyt CD i wejście AUX). Ustawienia rozkładu głośności dźwięku (dla kanałów L/P i przednich/tylnych) mają zastosowanie do wszystkich źródeł.

Regulacja niskich tonów:

Aby ustawić nasycenie niskich tonów,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Regulacja wysokich tonów:

Aby ustawić nasycenie wysokich tonów,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Regulacja rozkładu głośności lewo-prawo (zrównoważenie kanałów):

Aby ustawić rozkład głośności lewo-prawo (zrównoważenie kanałów),

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Regulacja rozkładu głośności przód-tył (zrównoważenie kanałów przednich/tylnych):

Aby ustawić rozkład głośności przód-tył (zrównoważenie kanałów przednich/tylnych),

Na wyświetlaczu pojawi się napis "BASS".

Po zakończeniu

Wyświetlacz

Wyświetlacz poziomu głośności.  Wyświetlacz główny.  Symbol Dolby; świeci się po uaktywnieniu funkcji Dolby. & ...

Funkcja X-BASS

Funkcja wzmocnienia niskich tonów X-BASS umożliwia uwydatnienie basów przy małym poziomie głośności. UWAGA Ustawienia wzmocnieni ...

Zobacz tez:

Ekran menu
Aby wyświetlić ekran menu z lewej strony, należy przesunąć sterownik w lewo, gdy wyświetlany jest ekran MirrorLink. Wybór urządzenia. Zmiana rozmiaru ekranu Dostosowanie ustawień wyświetlacza. Wybieranie urządzenia MirrorLink ...

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie
Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyższej tabeli: U: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych, dopuszczonych do stosowani ...

Rejestrowanie zdalnej obsługi telefonu komórkowego Bluetooth po raz pierwszy
Warunkiem korzystania ze zdalnej obsługi telefonu komórkowego jest uprzednie zarejestrowanie telefonu w systemie komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Jeżeli w systemie nie jest zarejestrowany żaden telefon komórkowy, przy jego uruchamianiu nastąpi automatyczne ...

Categorie