Chevrolet Lacetti: Elementy sterowania

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –> Elementy sterowania

Elementy sterowania


 1. Przycisk , odblokowujący
  odłączany panel przedni.
 2.  Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie urządzenia.

  Krótkie naciśnięcie: wyciszanie dźwięku.

 3.  Regulacja głośności.
 4.  Szczelina płyty CD.
 5.  Przyciski strzałek.
 6.  Długie naciśnięcie: -
  wyjmowanie płyty CD Krótkie naciśnięcie: przycisk SRC, umożliwiający wybór źródła sygnału: odtwarzacz CD, odbiornik radiowy, zmieniacz płyt CD lub odtwarzacz MP3 (jeśli jest podłączony) albo źródło dodatkowe (AUX).
 7.  Krótkie naciśnięcie: przycisk MENU, otwierający menu ustawień podstawowych.

  Długie naciśnięcie: uaktywnienie funkcji przesłuchiwania dostępnych stacji radiowych.

 8.  Przycisk X-BASS, uaktywniający funkcję wzmocnienia niskich tonów.
 9.  Przycisk AUDIO, umożliwiający regulację charakterystyki (tony niskie i wysokie) oraz rozkładu głośności dźwięku (zrównoważenie kanałów L/P i przednich/tylnych).
 10.  Przyciski 1 - 6.
 11.  Krótkie naciśnięcie: przycisk TRAF, włączający/wyłączający funkcję oczekiwania na informacje dla kierowców.

  Długie naciśnięcie: przycisk RDS, włączający/wyłączający funkcję RDS.

 12.  Krótkie naciśnięcie: przycisk BND, służący do wyboru bloku pamięci dla stacji FM lub wyboru zakresu MW/LW (zakresy MW i LW nie są dostępne w modelu Kiel CD32) oraz umożliwiający wybranie odbiornika radiowego jako źródła sygnału.

  Długie naciśnięcie: przycisk TS, uaktywniający funkcję Travelstore

ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE

Na jakość odbioru radiowego wpływa siła sygnału stacji radiowej oraz odległość od samej stacji, budynków, mostów, gór itp.

Radioodtwarzacz cd z systemem RDS

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na ...

Wyświetlacz

Wyświetlacz poziomu głośności.  Wyświetlacz główny.  Symbol Dolby; świeci się po uaktywnieniu funkcji Dolby. & ...

Zobacz tez:

Przyciski na kierownicy
PRZYCISK ZASILANIA Krótkie naciśnięcie: Wyciszenie dźwięku lub włączenie systemu audio. Długie naciśnięcie: Wyłączenie systemu audio. PRZYCISK SRC Służy do wyboru źródła dźwięku. ród& ...

Używanie urządzenia Bluetooth
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth umożliwia wykonanie nastę- pujących czynności: Obsługę przenośnego odtwarzacza audio przy użyciu systemu audio z ekranem Obsługę połączeń telefonicznych przy użyciu zdalnej obs ...

Wymiana akumulatora
W razie konieczności akumulator należy wymienić na inny oryginalny, posiadający takie same parametry. W przypadku wymiany na akumulator o innych parametrach, okresy obsługowe przewidziane w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" tracą waż ...

Categorie