Chevrolet Lacetti: Elementy sterowania

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –> Elementy sterowania

Elementy sterowania


 1. Przycisk , odblokowujący
  odłączany panel przedni.
 2.  Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie urządzenia.

  Krótkie naciśnięcie: wyciszanie dźwięku.

 3.  Regulacja głośności.
 4.  Szczelina płyty CD.
 5.  Przyciski strzałek.
 6.  Długie naciśnięcie: -
  wyjmowanie płyty CD Krótkie naciśnięcie: przycisk SRC, umożliwiający wybór źródła sygnału: odtwarzacz CD, odbiornik radiowy, zmieniacz płyt CD lub odtwarzacz MP3 (jeśli jest podłączony) albo źródło dodatkowe (AUX).
 7.  Krótkie naciśnięcie: przycisk MENU, otwierający menu ustawień podstawowych.

  Długie naciśnięcie: uaktywnienie funkcji przesłuchiwania dostępnych stacji radiowych.

 8.  Przycisk X-BASS, uaktywniający funkcję wzmocnienia niskich tonów.
 9.  Przycisk AUDIO, umożliwiający regulację charakterystyki (tony niskie i wysokie) oraz rozkładu głośności dźwięku (zrównoważenie kanałów L/P i przednich/tylnych).
 10.  Przyciski 1 - 6.
 11.  Krótkie naciśnięcie: przycisk TRAF, włączający/wyłączający funkcję oczekiwania na informacje dla kierowców.

  Długie naciśnięcie: przycisk RDS, włączający/wyłączający funkcję RDS.

 12.  Krótkie naciśnięcie: przycisk BND, służący do wyboru bloku pamięci dla stacji FM lub wyboru zakresu MW/LW (zakresy MW i LW nie są dostępne w modelu Kiel CD32) oraz umożliwiający wybranie odbiornika radiowego jako źródła sygnału.

  Długie naciśnięcie: przycisk TS, uaktywniający funkcję Travelstore

ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE

Na jakość odbioru radiowego wpływa siła sygnału stacji radiowej oraz odległość od samej stacji, budynków, mostów, gór itp.

Radioodtwarzacz cd z systemem RDS

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na ...

Wyświetlacz

Wyświetlacz poziomu głośności.  Wyświetlacz główny.  Symbol Dolby; świeci się po uaktywnieniu funkcji Dolby. & ...

Zobacz tez:

Odł´czany panel przedni
Zabezpieczenie przed kradzieżą W celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą wyposażono je w odłączany panel przedni. Bez panelu urządzenie jest bezużyteczne dla złodzieja. Opuszczając pojazd należy zawsze zabierać pane ...

Wyłaczanie silnika
Gdy silnik działa na obrotach minimalnych, należy przekręcić kluczyk w wyłączniku zapłonu w pozycję STOP. OSTRZEŻENIE Po intensywnej jeździe lepiej jest pozwolić silnikowi "złapać oddech" przed wyłączeniem: pozostawi&# ...

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy PEUGEOT już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależy ono jednak w znacznym stopniu od samych użytkowników pojazdu. Dlatego należy bezwzględnie stosowa ...

Categorie