Chevrolet Lacetti: Holowanie samochodu

Chevrolet Lacetti –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Holowanie samochodu

W razie konieczności odholowania samochodu należy zwrócić się do stacji obsługi lub specjalistycznej pomocy drogowej. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

OSTRZEŻENIE
 •  W holowanym samochodzie nie mogą przebywać pasażerowie.
 •  Nie holować samochodu z prędkością większą niż bezpieczna lub dozwolona.
 •  Nie holować samochodu z uszkodzonymi elementami, które nie są do niego bezpiecznie przymocowane.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń grozi odniesieniem obrażeń ciała.

Holowanie samochodu


Holowanie samochodu z uniesionymi kołami

 1.  Włączyć światła awaryjne.
 2.  Ustawić kluczyk w stacyjce w położeniu ACC.
 3.  Ustawić dźwignię automatycznej lub manualnej skrzyni biegów w położeniu neutralnym.
 4.  Zwolnić hamulec postojowy.
PRZESTROGA Jeśli samochód musi być holowany tyłem, pod przednie koła podłożyć wózek holowniczy.
 •  Nie holować samochodu tyłem w taki sposób, aby przednie koła toczyły się po nawierzchni drogi.

Holowanie samochodu z przednimi kołami na nawierzchni drogi może spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów.

Holowanie samochodu z uniesionymi kołami


 1. Holować samochód w taki sposób, aby przednie koła nie dotykały drogi.
PRZESTROGA
 •  Nie używać sprzętu do holowania z podwieszeniem.
 •  Używać lawet lub sprzętu do holowania z uniesieniem kół.

Holowanie samochodu z uniesionymi kołami


HOLOWANIE AWARYJNE

Jeśli w sytuacji awaryjnej pomoc drogowa nie jest dostępna, samochód można odholować do najbliższej stacji obsługi przy użyciu linki holowniczej przymocowanej do jednego z uch holowniczych znajdujących się pod przednim zderzakiem.

Przednie ucha holownicze

Przednie ucha holownicze znajdują się pod zderzakiem. Podczas holowania kierowca musi znajdować się w samochodzie, aby mógł nim kierować i operować hamulcem.

Samochód może być holowany w ten sposób tylko po drodze utwardzonej, na niewielkich odległościach i z niską prędkością.

Przednie ucha holownicze


Koła, osie, układ napędowy, układ kierowniczy i hamulce muszą być w dobrym stanie.

PRZESTROGA Holowanie samochodu za pomocą linki holowniczej może spowodować jego uszkodzenie.

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia:

 •  Używać ucha holowniczego tylko jeśli nie jest dostępny żaden inny sprzęt do holowania.
 •  Holować samochód tylko od przodu.
 •  Nie dopuścić do zaczepienia linki holowniczej o zderzak.
 •  Upewnić się, że linka holownicza jest pewnie zamocowana z obu stron.

  Sprawdzić zamocowanie, pociągając za linkę.

 •  Holowanie przy użyciu linki holowniczej może spowodować poważne uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów. Samochód z automatyczną skrzynią biegów holować przy użyciu lawety lub sprzętu do holowania z uniesieniem kół.
 •  Ruszać powoli, unikając szarpnięć.

 

OSTRZEŻENIE Podczas holowania samochodu za pomocą linki holowniczej można utracić nad nim panowanie.
 •  Nie holować samochodu z uszkodzonymi kołami, skrzynią biegów, układem kierowniczym lub hamulcami.
 •  Nie wyjmować kluczyka ze stacyjki, gdyż spowoduje to zablokowanie kierownicy i niemożność kierowania samochodem.

Tylny hak holowniczy

Do holowania innego pojazdu należy użyć haka holowniczego. Jest to dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach awaryjnych (na przykład w celu wyciągnięcia samochodu z rowu, zaspy lub błota).

Przy korzystaniu z haka holowniczego linka holownicza lub łańcuch muszą być napięte prostopadle do zderzaka. Siła wywierana na hak nie może działać z boku. W celu uniknięcia uszkodzeń nie należy zbyt szybko naciągać poluzowanej linki.

Tylny hak holowniczy


Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

PRZESTROGA  Nie uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora i automatycznej s ...

Uwalnianie ugrzęźniętego samochodu

W przypadku ugrzęźnięcia w śniegu lub błocie poniższa procedura może ułatwić uwolnienie samochodu.  Obrócić kier ...

Zobacz tez:

Obsługa połączeń wychodzących
Po zarejestrowaniu telefonu komórkowego Bluetooth można nawiązywać połączenia, wykonując następujące czynności: Wybieranie numeru Przejść do ekranu "Klawiatura": Przycisk "MENU" "Telefon" "Klawiatura" Wprowadzić numer tele ...

Ekran stanu
Ten ekran pozwala sprawdzić wskaśniki takie jak siła sygnału i poziom naładowania baterii. Stan połączenia Poziom naładowania baterii Zależnie od typu używanego przenośnego odtwarzacza audio niektóre wskaśniki mogą ...

Przed rozpoczęciem jazdy
Dywaniki podłogowe Należy stosować wyłącznie dywaniki podłogowe przeznaczone do tego modelu i rocznika samochodu. Dywaniki powinny być prawidłowo umocowane na wykładzinie podłogowej. Do zamocowania dywanika należy użyć odpowie ...

Categorie