Chevrolet Lacetti: Kontrolka układu ABS

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Kontrolka układu ABS

Kontrolka układu ABS świeci przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że przeprowadzany jest autotest układu i że żarówka kontrolki jest sprawna.

Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach.

Należy skontaktować się ze stacją obsługi w następujących sytuacjach:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Kontrolka uk¼adu ABS


OSTRZEŻENIE
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu ABS świeci się.
  •  Kontrolka układu ABS może sygnalizować niesprawność hamulców.

Niesprawność hamulców może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu bądź innego mienia.

Jeśli kontrolka układu ABS zaświeci się podczas jazdy, może to oznaczać awarię układu ABS. Chociaż możliwa jest jazda bez układu ABS, należy jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu i dokonania niezbędnych napraw. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Patrz hasło indeksu "UKŁAD ABS".

Kontrolka poziomu paliwa

Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornik ...

Kontrolka systemu poduszek powietrznych

Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system po ...

Zobacz tez:

Kontrola stanu płynów
Sprawdzać stan płynów zgodnie z planem obsługowym producenta. Jeśli to konieczne, uzupełniać poziom, o ile nie ma przeciwwskazań. W przypadku znacznego spadku poziomu płynu należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztat ...

Elektroniczny system stabilizacji (ESP) (opcja)
Jadąc po śliskiej nawierzchni lub gwałtownie omijając niespodziewaną przeszkodę, możemy stwierdzić zbaczanie z obranego toru jazdy lub uślizg boczny pojazdu. Elektroniczny system stabilizacji jazdy (ESP), kontrolując zachowanie się pojazd ...

"Przodem do kierunku jazdy"
Kiedy fotelik dziecięcy "przodem do kierunku jazdy" montuje się na miejscu pasażera z tyłu, przesunąć przednie siedzenie samochodu i wyprostować oparcie w taki sposób, aby nogi dziecka siedzącego w foteliku dziecięcym "przod ...

Categorie