Chevrolet Lacetti: Kontrolka układu ABS

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Kontrolka układu ABS

Kontrolka układu ABS świeci przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że przeprowadzany jest autotest układu i że żarówka kontrolki jest sprawna.

Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach.

Należy skontaktować się ze stacją obsługi w następujących sytuacjach:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Kontrolka uk¼adu ABS


OSTRZEŻENIE
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu ABS świeci się.
  •  Kontrolka układu ABS może sygnalizować niesprawność hamulców.

Niesprawność hamulców może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu bądź innego mienia.

Jeśli kontrolka układu ABS zaświeci się podczas jazdy, może to oznaczać awarię układu ABS. Chociaż możliwa jest jazda bez układu ABS, należy jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu i dokonania niezbędnych napraw. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Patrz hasło indeksu "UKŁAD ABS".

Kontrolka poziomu paliwa

Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornik ...

Kontrolka systemu poduszek powietrznych

Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system po ...

Zobacz tez:

Użyteczne zalecenia dotyczace prżedluzenia trwałości akumulatora
W celu uniknięcia szybkiego rozładowania akumulatora i przedłużenia jego trwałości, należy przestrzegać skrupulatnie następujących zaleceń: parkując samochód, sprawdzaj czy drzwi, pokrywy i schowki są dokładnie z ...

Kluczyki
CODE CARD  rys. 2 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Z samochodem, wraz z kluczykami dostarczonymi w dwóch egzemplarzach, przekazywana jest karta kodowa CODE card, na której podane są: kod elektroniczny; kod mechaniczny kluczyków do przekazania ...

Odblokowanie i zablokowanie drzwi od wewnątrz
Przycisk centralnego zamka Zablokowanie wszystkich drzwi Odblokowanie wszystkich drzwi Wewnętrzna dśwignia blokady Drzwi zablokowane Drzwi odblokowane Wprzypadku przednich drzwi można je otworzyć, pociągając klamkę wewnętrzn ...

Categorie