Chevrolet Lacetti: Kontrolka układu ABS

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Kontrolka układu ABS

Kontrolka układu ABS świeci przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że przeprowadzany jest autotest układu i że żarówka kontrolki jest sprawna.

Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach.

Należy skontaktować się ze stacją obsługi w następujących sytuacjach:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Kontrolka uk¼adu ABS


OSTRZEŻENIE
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu ABS świeci się.
  •  Kontrolka układu ABS może sygnalizować niesprawność hamulców.

Niesprawność hamulców może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu bądź innego mienia.

Jeśli kontrolka układu ABS zaświeci się podczas jazdy, może to oznaczać awarię układu ABS. Chociaż możliwa jest jazda bez układu ABS, należy jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu i dokonania niezbędnych napraw. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Patrz hasło indeksu "UKŁAD ABS".

Kontrolka poziomu paliwa

Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornik ...

Kontrolka systemu poduszek powietrznych

Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system po ...

Zobacz tez:

Stacyjka
Stacyjka, znajdująca się po prawej stronie kolumny kierownicy, posiada następujące położenia: LOCK, ACC, ON i START.  LOCK W celu zablokowania kierownicy należy wyjąć kluczyk i obrócić kierownicę do momentu jej zablokowani ...

Fotele tylne
Składanie oparć foteli tylnych OSTRZEŻENIE  Nie układać bagażu ani innego ładunku warstwowo, do wysokości przekraczającej wysokość przednich foteli.  Nie zezwalać pasażerom na siadanie na z ...

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego
Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się na zielono. Jeżeli to nie nastąpi, uruchomienie hybrydowego układu napędowego nie będzie mo& ...

Categorie