Chevrolet Lacetti: Kontrolka układu ABS

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Kontrolka układu ABS

Kontrolka układu ABS świeci przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że przeprowadzany jest autotest układu i że żarówka kontrolki jest sprawna.

Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach.

Należy skontaktować się ze stacją obsługi w następujących sytuacjach:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Kontrolka uk¼adu ABS


OSTRZEŻENIE
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu ABS świeci się.
  •  Kontrolka układu ABS może sygnalizować niesprawność hamulców.

Niesprawność hamulców może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu bądź innego mienia.

Jeśli kontrolka układu ABS zaświeci się podczas jazdy, może to oznaczać awarię układu ABS. Chociaż możliwa jest jazda bez układu ABS, należy jak najszybciej zwrócić się do stacji obsługi w celu sprawdzenia układu i dokonania niezbędnych napraw. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Patrz hasło indeksu "UKŁAD ABS".

Kontrolka poziomu paliwa

Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornik ...

Kontrolka systemu poduszek powietrznych

Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system po ...

Zobacz tez:

Kontrolka poziomu paliwa
Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora. Gdy kontrolka zacznie świecić ...

Monitor przepływu energii i zużycia paliwa
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz ekranie układu nawigacji (w niektórych wersjach) lub ekranie systemu audio (w niektórych wersjach), ukazują się informacje o stanie operacyjnym hybrydowego układu nap ędowego. Wyświetlacz wielofunkcyjny ...

System oceny trwałości oleju silnikowego (tylko Diesel)
Pojazd może być wyposażony w system oceny trwałości oleju silnikowego, co pozwoli na sygnalizowanie konieczności wymiany oleju. W zależności od warunków jazdy, przebieg po którym wskazywana będzie konieczność wymiany oleju, mo ...

Categorie