Chevrolet Lacetti: Kontrolka układu hamulcowego

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Kontrolka układu hamulcowego

Kontrolka układu hamulcowego świeci się po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika.

Oznacza to, że kontrolka działa poprawnie.

Powinna ona zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Kontrolka układu hamulcowego świeci się również po zaciągnięciu hamulca postojowego i gaśnie po jego zwolnieniu. Przed rozpoczęciem jazdy należy całkowicie zwolnić hamulec postojowy.

Kontrolka uk¼adu hamulcowego


PRZESTROGA
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu hamulcowego świeci się.
  •  Może to oznaczać niesprawność hamulców.
  •  Jazda z niesprawnymi hamulcami może prowadzić do kolizji, a w konsekwencji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Świecenie się kontrolki po całkowitym zwolnieniu hamulca postojowego może sygnalizować niski poziom płynu hamulcowego.

W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:

  1.  Ostrożnie zjechać na pobocze i zatrzymać samochód.
  2.  Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
  3.  Uzupełnić płyn hamulcowy do oznaczenia MAX. Patrz hasło indeksu "UZUPEŁNIANIE PŁYNU HAMULCOWEGO/ SPRZĘGŁOWEGO".
  4.  W następujących przypadkach dojechać z bezpieczną prędkością do najbliższej stacji obsługi w celu dokonania przeglądu układu hamulcowego:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

  1.  W następujących przypadkach odholować samochód do najbliższej stacji obsługi w celu dokonania przeglądu i naprawy układu hamulcowego:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

PRZESTROGA
  •  Nie rozpoczynać jazdy, jeśli kontrolka układu hamulcowego nie zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego przy włączonym zapłonie.
  •  Sprawdzić, czy żarówka nie jest przepalona. Jeśli pomimo sprawności żarówki kontrolka nie zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego przy włączonym zapłonie, przekazać samochód do najbliższej stacji obsługi wcelu sprawdzenia układu hamulcowego. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Powyższe sytuacje oznaczają potencjalną usterkę układu hamulcowego.

Niesprawność hamulców może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu bądź innego mienia.

Kontrolka systemu poduszek powietrznych

Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system po ...

Kontrolka układu ładowania akumulatora

Sygnalizuje rozładowanie akumulatora. Kontrolka powinna zaświecić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. ...

Zobacz tez:

Zmniejszanie prędkości podczas korzystania z tempomatu
Są dwa sposoby zmniejszenia prędkości podczas jazdy z włączonym tempomatem:  Wcisnąć i trzymać przycisk SET, aż zostanie osiągnięta żądana niższa prędkość, a wtedy zwolnić go.  W celu uzysk ...

Czujnik ref.(Regulacja czułości czujnika reflektorów automatycznych)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia regulację czułości czujnika zmierzchu zgodnie z 3 poziomami (poziom 1 = poziom minimalny, poziom 2 = poziom średni, poziom 3 = poziom maksymalny); w miarę zwiększania czułości zmnie ...

Ustawienie daty i godziny Zestaw wskaźników
Za pomocą lewego przycisku w zestawie wskaźników wykonać czynności w następującej kolejności:  naciskać przycisk przez ponad dwie sekundy: migają minuty,  naciskać przycisk, aby zwiększyć minuty,  nacis ...

Categorie