Chevrolet Lacetti: Kontrolka układu hamulcowego

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Kontrolka układu hamulcowego

Kontrolka układu hamulcowego świeci się po włączeniu zapłonu, do momentu uruchomienia silnika.

Oznacza to, że kontrolka działa poprawnie.

Powinna ona zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Kontrolka układu hamulcowego świeci się również po zaciągnięciu hamulca postojowego i gaśnie po jego zwolnieniu. Przed rozpoczęciem jazdy należy całkowicie zwolnić hamulec postojowy.

Kontrolka uk¼adu hamulcowego


PRZESTROGA
  •  Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu hamulcowego świeci się.
  •  Może to oznaczać niesprawność hamulców.
  •  Jazda z niesprawnymi hamulcami może prowadzić do kolizji, a w konsekwencji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Świecenie się kontrolki po całkowitym zwolnieniu hamulca postojowego może sygnalizować niski poziom płynu hamulcowego.

W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:

  1.  Ostrożnie zjechać na pobocze i zatrzymać samochód.
  2.  Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
  3.  Uzupełnić płyn hamulcowy do oznaczenia MAX. Patrz hasło indeksu "UZUPEŁNIANIE PŁYNU HAMULCOWEGO/ SPRZĘGŁOWEGO".
  4.  W następujących przypadkach dojechać z bezpieczną prędkością do najbliższej stacji obsługi w celu dokonania przeglądu układu hamulcowego:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

  1.  W następujących przypadkach odholować samochód do najbliższej stacji obsługi w celu dokonania przeglądu i naprawy układu hamulcowego:

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

PRZESTROGA
  •  Nie rozpoczynać jazdy, jeśli kontrolka układu hamulcowego nie zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego przy włączonym zapłonie.
  •  Sprawdzić, czy żarówka nie jest przepalona. Jeśli pomimo sprawności żarówki kontrolka nie zapala się po zaciągnięciu hamulca postojowego przy włączonym zapłonie, przekazać samochód do najbliższej stacji obsługi wcelu sprawdzenia układu hamulcowego. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Powyższe sytuacje oznaczają potencjalną usterkę układu hamulcowego.

Niesprawność hamulców może prowadzić do kolizji, awkonsekw encji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu bądź innego mienia.

Kontrolka systemu poduszek powietrznych

Kontrolka systemu poduszek powietrznych miga przez chwilę po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że żarówka kontrolki jest sprawna, a system po ...

Kontrolka układu ładowania akumulatora

Sygnalizuje rozładowanie akumulatora. Kontrolka powinna zaświecić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. ...

Zobacz tez:

Płyn hamulcowy i sprzęgła
Sprawdzać poziom płynu w zbiorniczkach układów hamulcowego i sprzęgła. Jeżeli stan jest poniżej znaku MIN lub zapali się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego, uzupełnić poziom płynu do znaku MAX. Jeżeli niezbęd ...

Drzwi po stronie pasażera przednie i tylne
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W podłokietniku wewnętrznym na drzwiach przednich po stronie pasażera i na drzwiach tylnych może znajdować się przełącznik A-rys. 83 przeznaczony do sterowania odpowiednią szybą. Po naciś ...

Usterka działania
W razie nieprawidłowej pracy układu, w momencie włączenia biegu wstecznego, w zestawie wskaźników zapali się ta kontrolka i/lub na ekranie wielofunkcyjnym wyświetli się komunikat, któremu towarzyszy krótki sygnał dźwię ...

Categorie