Nissan Almera Tino: Lampki ostrzegawcze i kontrolne

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Lampki ostrzegawcze i kontrolne

Lampka ostrzegawcza poduszki
powietrznej

Lampka ostrzegawcza układu
hamulcowego

Lampka ostrzegawcza ładowania
akumulatora

Lampka ostrzegawcza otwartych
drzwi

Lampka ostrzegawcza ciśnienia
oleju

Lampka ostrzegawcza nie zapiętych
pasów

Lampka kontrolna immobilisera
NATS

Lampka kontrolna układu
przeciwpoślizgowego

Lampka kontrolna wyłączenia ESP


Lampka kontrolna świec żarowych


Lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu paliwa

Lampka ostrzegawcza systemu
kontroli silnika

Lampka kontrolna nadbiegu


Lampka kontrolna tylnego światła
przeciwmgielnego

Lampka ostrzegawcza działania
systemu ESP

Lampka kontrolna przednich
świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna kierunkowskazów


Lampka kontrolna świateł
drogowych

Lampki ostrzegawcze i kontrolne

Sprawdzanie działania lampek kontrolnych Zaciągnij dźwignie hamulca postojowego i przekręć kluczyk w położenie "ON" nie uruchamiając silnika. Powinny zapalić się lampki:
Poniższe lampki po okresowym świeceniu się powinny zgasnąć: (silnik Diesla),

, .

Nie zapalenie się którejś lampki wskazuje na przepalenie się żarówki lub uszkodzenie danego obwodu elektrycznego. Dokonaj natychmiast naprawy.

Lampka ostrzegawcza
Poduszki Powietrznej

Kiedy kluczyk jest w położeniu "ON" lub "START" lampka ostrzegawcza świeci się przez 7 sek., a następnie gaśnie. Oznacza to poprawne działanie systemu.

Jeżeli wystąpi któreś z poniższych zachowań lampki, należy zgłosić się do najbliższej ASO Nissan w celu przeprowadzenia usługi serwisowej.

  1. Lampka zapala się nie na 7 sek., a następnie gaśnie, tak jak opisano powyżej.
  2.  Lampka błyska lub stale się świeci.
  3.  Lampka w ogóle się nie zapala.

Do przeprowadzania kontroli, system Poduszki Powietrznej, może nie działać poprawnie.

Szczegóły w dziale 2.

Lampka ostrzegawcza
hamulca ręcznego

Lampka świeci się kiedy hamulec ręczny jest uruchomiony.

Jeżeli hamulec ręczny nie jest uruchomiony zapalenie się tej lampki oznacza niski poziom płynu hamulcowego. Jeżeli ta lampka zapali się w trakcie pracy silnika, zatrzymaj samochód i zrób co następuje:

  1.  Sprawdź poziom płynu hamulcowego.

OSTRZEŻENIE Jeśli poziom płynu hamulcowego jest niższy niż poziom MINIMUM, to nie jedź dopóki układ hamulcowy nie zostanie sprawdzony w ASO Nissan.

  1. Jeśli poziom płynu hamulcowego jest właściwy: Sprawdź układ hamulcowy w ASO Nissan.

OSTRZEŻENIE

Lampka kontrolna
ładowania akumulatora.

Zapalenie się tej lampki podczas pracy silnika może oznaczać uszkodzenie systemu ładowania.

Wyłącz silnik i sprawdź naciąg paska klinowego alternatora. Jeśli pasek jest poluzowany, pęknięty, zerwał się i odpadł lub pasek jest prawidłowo naciągnięty, a lampka nadal się świeci, skontaktuj się z ASO Nissan.

UWAGA Nie kontynuuj jazdy jeżeli pasek jest poluzowany, pęknięty lub go nie ma.

Lampka ostrzegawcza
otwartych drzwi

Lampka ta zapala się jeśli któreś z drzwi są otwarte lub niestarannie zamknięte kiedy kluczyk jest w pozycji "ON".

Lampka kontrolna
ciśnienia oleju

Zapalenie się lampki w sposób ciągły lub przerywany wskazuje na spadek ciśnienia w układzie smarowania silnika. Gdy lampka zapali się podczas jazdy należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i po doholowaniu samochodu do najbliższego ASO Nissan dokonać naprawy. Dalsza jazda z zapaloną lampką ciśnienia oleju może spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Wskaźnik ciśnienia oleju nie pokazuje poziomu oleju. Do sprawdzenia poziomu oleju należy używać wskaźnika zanurzeniowego - patrz rozdział "Obsługa okresowa", punkt "Olej silnikowy".

Lampka kontrolna
immobilizera NATS

Kiedy zapłon jest wyłączony lampka błyskając informuje, że system immobilizera NATS jest w stanie czuwania.

Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka się stale świeci, oznacza to, że w zakresie systemu NATS wystąpiła usterka.

Lampka ostrzegawcza nie
zapiętych pasów (jeśli zastosowano)

Lampka przypomina o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Zapala się po włączeniu zapłonu i świeci się aż pasy bezpieczeństwa przednich foteli będą zapięte. Dodatkowo o potrzebie zapięcia pasów przypomina sygnał akustyczny. Brzęczyk włącza się kiedy prędkość pojazdu przekroczy 25 km/h.

Lampka systemu zapobiegającemu
blokowaniu się kół (jeśli zastosowano)

Zapalenie się tej lampki w trakcie pracy silnika może oznaczać uszkodzenie systemu zapobiegającego blokowaniu się kół.

Sprawdź układ hamulcowy w ASO Nissan.

W przypadku uszkodzenia systemu zapobiegającego blokowaniu się kół, jego działanie ustaje lecz system hamulcowy nadal pracuje poprawnie.

Gdy lampka zapali się podczas jazdy zgłoś się do naprawy w ASO Nissan.

Lampka kontrolna świec
żarowych (silnik Diesel)

Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po podgrzaniu świec żarowych. Przy zimnym silniku czas świecenia wydłuża się.

Jeśli lampka nie przestaje się świecić, może to wskazywać na awarię systemu sterowania grzaniem świec i wymaga kontroli w ASO Nissan.

Lampka ostrzegawcza
działania systemu ESP (jeśli zainstalowany)

Kontrolka ta błyska się kiedy Elektroniczny System Stabilizacji ESP koryguje tor ruchu pojazdu.

Włączenie się kontrolki ostrzega kierowcę, że porusza się po nawierzchni śliskiej, w warunkach zagrażających utratą panowania nad torem ruchu pojazdu.

Kontrolka wyłączenia systemu
ESP (jeśli zastosowano)

Kontrolka się świeci kiedy Elektroniczny System Stabilizacji ESP zostanie wyłączony przyciskiem sterującym ESP OFF.

Ponowne naciśnięcie przycisku sterującego lub wyłączenie i uruchomienie silnika spowoduje przywrócenie działania systemu ESP.

Patrz system ESP w rozdziale "Uruchamianie i prowadzenie pojazdu".

Lampka ostrzegawcza
systemu kontroli silnika

Funkcja ostrzegawcza tej lampki obejmuje sys tem sterowania silnikiem.

Jeżeli lampka stale się świeci lub błyska pod czas pracy silnika może to wskazywać na awa rię w systemie sterowania silnikiem.

Lampka stale się świeci

Stałe świecenie się lampki może być wywołane usterką w systemie kontroli zanieczyszczeń spalin. W celu kontroli należy zgłosić się do ASO Nissan. Nie jest wymagane holowanie pojazdu.

Lampka błyska

Błyskanie lampki wskazuje, że wykryte zostało zjawisko zanikania zapłonu mieszanki, za graża ją ce uszkodzeniem katalizatora. Aby wy elimi no wać lub ograniczyć ryzyko uszkodzenia katalizatora należy:

Lampka przestała błyskać i świeci się na sta łe.

Samochód wymaga dokonania kontroli. W tym celu należy zgłosić się do ASO Nissan. Nie jest wymagane holowanie pojazdu.

UWAGA Eksploatacja samochodu z uszkodzonym sys te mem sterowania pracą silnika uwidacz nia się spadkiem osiągów, wzrostem zu ży cia paliwa i może spowodować rozsze rze nie zakresu uszko dzeń, których usunięcie może nie zostać za kwa li fi kowa ne jako na pra wa gwarancyjna.

Lampka kontrolna nadbiegu
(dotyczy automatycznej skrzyni biegów)

Lampka świeci się kiedy przełącznik nadbiegu jest wyłączony - OFF.

Lampka kontrolna tylnego
światła przeciwmgielnego

Lampka ta zapala się po włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego.

Lampka kierunkowskazów
i świateł awaryjnych

Lampka ta miga po włączeniu kierunkowskazów lub świateł awaryjnych.

Lampka kontrolna przednich
świateł przeciwmgłowych (jeśli zastosowano)

Lampka ta zapala się po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych.

Lampka świateł drogowych


Lampka zapala się po włączeniu świateł drogowych.

Brzęczyki ostrzegawcze

Brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu włączonych świateł zewnętrznych uruchomi się, kiedy drzwi kierowcy zostaną otwarte i zapłon silnika zostanie wyłączony.

Brzęczyk potwierdzający działanie kierunkowskazów w holowanej przyczepie. Brzęczyk uruchamia się tylko po podłączeniu dodatkowych źródeł światła do obwodu elektrycznego kierunkowskazów.

Immobiliser NATS (Nissan Anti-Theft System)

Immobiliser NATS uniemożliwia uruchomienie silnika bez użycia kluczyka z odpowiednio zaprogramowanym elektronicznym kodem rozpoznawczym.

Jeżeli mimo użycia właściwego kluczyka silnik samochodu nie daje się uruchomić z powodu zakłóceń radiomagnetycznych wówczas należy:

  1.  Pozostawić kluczyk w stacyjce w pozycji ON przez około 5 sek.
  2.  Przekręcić kluczyk do pozycji OFF i zaczekać około 5 sek.
  3.  Powtórzyć raz jeszcze kroki 1 i 2
  4.  Odseparować kluczyk stacyjki od innych kluczy i "pilotów" noszonych na jednym kółku i uruchomić silnik.

Regulacja parametrów wyświetlacza

TYP A i B (z systemem nawigacji) Nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka wybrać polecenie Display. Gdy po ...

Dioda kontrolna NATS

Dioda kontrolna immobilisera błyska informując, że system jest w stanie czuwania. Awaria systemu immobilisera jest sygnalizowana ciągłym świe ...

Zobacz tez:

Wylacznik zaplonu
Kluczyk można obrócić w 3 różne pozycje rys. 8: STOP: silnik wyłączony, kluczyk można wyjąć, kierownica zablokowana. Niektóre urządzenia elektryczne (np. radioodtwarzacz, zamek centralny drzwi...) mogą działa ...

Kontrolki kierunkowskazów/świateł awaryjnych
Kontrolki kierunkowskazów/świateł awaryjnych sygnalizują stan zewnętrznych kierunkowskazów lub świateł awaryjnych. Jeśli zielone strzałki nie migają przy sygnalizacji skrętu lub po wciśnięciu przycisku świateł ...

Schowek przedni
Pozwala na schowanie butelki wody, dokumentów pokładowych samochodu... W zależności od modelu może być wyposażony w pokrywę. W takim wypadku:  Aby otworzyć schowek, należy podnieść rączkę. Wewnątrz zn ...

Categorie