Chevrolet Lacetti: Korzystanie z tempomatu

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Tempomat –> Korzystanie z tempomatu

PRZESTROGA Pozostawienie włączonego tempomatu może spowodować jego uaktywnienie w wyniku przypadkowego wciśnięcia przycisku. Grozi to utratą kontroli nad samochodem. Jeśli tempomat nie jest potrzebny, jego przełącznik powinien znajdować się w położeniu OFF.

Dźwignia tempomatu znajduje się po prawej stronie kierownicy.

  1.  Nacisnąć przycisk ON/OFF na dźwigni, aby włączyć tempomat.
  2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości.
  3.  Wcisnąć przycisk SET i zwolnić go.

    W chwili uruchomienia tempomatu zaświeci się kontrolka w zestawie wskaźników.

  4.  Zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Tempomat

Opcjonalny tempomat umożliwia utrzymywanie prędkości równej lub większej od 39 km/h bez konieczności trzymania stopy na pedale przyspieszenia. Je ...

Przywracanie wcześniejszej prędkości

Załóżmy, że samochód poruszał się z prędkością kontrolowaną przez tempomat i wciśnięty został pedał ...

Zobacz tez:

Przycisk położenia P
Wybór położenia P dświgni przekładni napędowej Zatrzymać samochód, wciskając pedał hamulca zasadniczego, a następnie nacisnąć przycisk położenia P. Zmiana położenia na P zostanie potwierdzona na wska&# ...

Podgrzewanie kierownicy/ podgrzewanie foteli
Funkcja podgrzewania kierownicy i podgrzewania foteli umożliwia ogrzanie bocznych uchwytów kierownicy oraz foteli. Wprzypadku niżej wymienionych osób zajmujących fotele i mających dostęp do kierownicy należy zachować ostrożność, ...

Silniki benzynowe
Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej. Aby uniknąć pomyłki, średnica wlewu zbiornika paliwa jest nieco mniejsza od końcówki pistoletu dystrybutora z benzyną ołowiową. Liczba oktanowa używanej benzyny (LO) ...

Categorie