Chevrolet Lacetti: Korzystanie z tempomatu

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Tempomat –> Korzystanie z tempomatu

PRZESTROGA Pozostawienie włączonego tempomatu może spowodować jego uaktywnienie w wyniku przypadkowego wciśnięcia przycisku. Grozi to utratą kontroli nad samochodem. Jeśli tempomat nie jest potrzebny, jego przełącznik powinien znajdować się w położeniu OFF.

Dźwignia tempomatu znajduje się po prawej stronie kierownicy.

  1.  Nacisnąć przycisk ON/OFF na dźwigni, aby włączyć tempomat.
  2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości.
  3.  Wcisnąć przycisk SET i zwolnić go.

    W chwili uruchomienia tempomatu zaświeci się kontrolka w zestawie wskaźników.

  4.  Zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Tempomat

Opcjonalny tempomat umożliwia utrzymywanie prędkości równej lub większej od 39 km/h bez konieczności trzymania stopy na pedale przyspieszenia. Je ...

Przywracanie wcześniejszej prędkości

Załóżmy, że samochód poruszał się z prędkością kontrolowaną przez tempomat i wciśnięty został pedał ...

Zobacz tez:

Przed wejściem do samochodu
OSTRZEŻENIE  Sprawdzić, czy żarówki wszystkich świateł zewnętrznych, reflektory, kierunkowskazy i kontrolki ostrzegawcze są czyste i działają prawidłowo. Przestrzeganie podanych zaleceń zmniejsza ...

Zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX
Rozsunąć zamki błyskawiczne w dolnej części oparcia. Ustawić zagłówek w najwyż- szej pozycji. Sprawdzić położenie specjalnych zaczepów i zamocować fotelik. ...

Ostrzeżenia ogólne
Podczas manewrów parkowania należy zawsze zwracać maksymalną uwagę na przeszkody, które mogą znaleźć się nad lub pod czujnikami. Przedmioty znajdujące się w bliskiej odległości, w niektórych przypadkach mog ...

Categorie