Chevrolet Lacetti: Korzystanie z tempomatu

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Tempomat –> Korzystanie z tempomatu

PRZESTROGA Pozostawienie włączonego tempomatu może spowodować jego uaktywnienie w wyniku przypadkowego wciśnięcia przycisku. Grozi to utratą kontroli nad samochodem. Jeśli tempomat nie jest potrzebny, jego przełącznik powinien znajdować się w położeniu OFF.

Dźwignia tempomatu znajduje się po prawej stronie kierownicy.

  1.  Nacisnąć przycisk ON/OFF na dźwigni, aby włączyć tempomat.
  2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości.
  3.  Wcisnąć przycisk SET i zwolnić go.

    W chwili uruchomienia tempomatu zaświeci się kontrolka w zestawie wskaźników.

  4.  Zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Tempomat

Opcjonalny tempomat umożliwia utrzymywanie prędkości równej lub większej od 39 km/h bez konieczności trzymania stopy na pedale przyspieszenia. Je ...

Przywracanie wcześniejszej prędkości

Załóżmy, że samochód poruszał się z prędkością kontrolowaną przez tempomat i wciśnięty został pedał ...

Zobacz tez:

Najczęściej zadawane pytania
W poniższych tabelach zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Różnica w jakości dźwięku między poszczególnymi źródłami audio (radio, ...

USB wideo
Przesunięcie sterownika wprawo iwybranie pozycji "Odtwarzanie wideo", gdy wyświetlany jest ekran USB audio, powoduje przejście w tryb USB wideo. Funkcja ta nie działa w przypadku korzystania z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć lub korzystania z funkcji Mirr ...

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po prawej stronie)
Przycisk rozruchu Uruchamianie hybrydowego układu napędowego i wybieranie stanów operacyjnych Awaryjne wyłączanie hybrydowego układu napędowego podczas jazdy Gdy hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić. Komunikaty ostrze ...

Categorie