Chevrolet Lacetti:  Tryb zmieniacza płyt CD

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –>  Tryb zmieniacza płyt CD

System audio można uzupełnić o opcjonalny zmieniacz płyt CD. Wszystkie funkcje opisane w niniejszym podrozdziale odnoszą się do zmieniacza płyt CD Blaupunkt CDC-A08.

Wkładanie płyty CD

Zmieniacz CDC A-08 umieszczony jest w bagażniku samochodu. Poniżej przedstawiono instrukcje wkładania i zmiany płyt CD.

  1.  Otwieranie zmieniacza płyt CD:

Wkładanie płyty CD


► Otworzyć zmieniacz płyt CD, przesuwając pokrywę w kierunku pokazanym strzałką.

  1. Wyjmowanie magazynka z płytami CD:

Wkładanie płyty CD


► Nacisnąć przycisk wysuwania, oznaczony szarym kolorem na powiększonej części rysunku. Magazynek z płytami CD zostanie wysunięty.

UWAGA W celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmu nie należy przytrzymywać ani wyciągać magazynka z płytami CD podczas jego wysuwania.
  1. Wysuwanie szuflad na płyty CD:

Wkładanie płyty CD


► Uchwycić występ jednej z szuflad znajdujący się po prawej stronie (oznaczony strzałką na powiększonej części rysunku) i ostrożnie wyciągnąć szufladę w kierunku wskazywanym strzałką.

  1.  Wkładanie płyty CD:

Wkładanie płyty CD


► Umieścić płytę CD w szufladzie stroną z nadrukiem do góry.

► Ostrożnie wsunąć szufladę w szczelinę magazynka. Upewnić się, że szuflada jest usytuowana prosto w szczelinie magazynka.

  1.  Wkładanie magazynka:

Wkładanie płyty CD


► Wsunąć magazynek do zmieniacza w taki sposób, aby został zablokowany we właściwym położeniu.

► Zamknąć pokrywę zmieniacza płyt CD.

UWAGA
  •  Pokrywa zmieniacza płyt CD powinna być zawsze zamknięta.
  •  W celu wyjęcia płyty CD wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

 

UWAGA Przy wkładaniu/wyjmowaniu płyt CD nie używać siły. Podczas wciągania lub wysuwania płyty CD nie należy jej przytrzymywać ani popychać/wyciągać.

Włączanie trybu zmieniacza płyt CD

► Naciskać przycisk SRC (7) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu "CHANGER".

Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej płyty wykrytej przez zmieniacz.

Wybieranie płyty CD

Aby przejść do innej płyty CD, ►jeden raz lub kilkakrotnie nacisnąć przycisk lub
(5).


Wybieranie utworów

Aby przejść do innego utworu na bieżącej płycie CD, ► jeden raz lub kilkakrotnie nacisnąć przycisk lub
(5).


Szybkie wybieranie utworów

Aby szybko wybrać jeden z poprzednich lub następnych utworów, ► nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków lub
(5) do momentu rozpoczęcia
szybkiego wybierania utworów do tyłu/do przodu.

Szybkie wyszukiwanie (z podsłuchem)

Aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu, ► nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków lub
(5) do momentu rozpoczęcia
szybkiego wyszukiwania do tyłu/do przodu.

Wielokrotne odtwarzanie pojedynczych utworów lub całych płyt CD (REPEAT)

Aby rozpocząć wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu, ► krótko nacisnąć przycisk 4 RPT (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT TRCK" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Aby rozpocząć wielokrotne odtwarzanie bieżącej płyty CD, ► ponownie nacisnąć przycisk 4 RPT (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT DISC" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Anulowanie wielokrotnego odtwarzania:

Aby zatrzymać wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu lub bieżącej płyty CD, ► naciskać przycisk 4 RPT (10) do momentu pojawienia się na krótko napisu "RPT OFF" i zgaśnięcia wskaźnika RPT.

Odtwarzanie w losowej kolejności (MIX)

Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z bieżącej płyty CD w losowej kolejności, ► nacisnąć przycisk 5 MIX (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MIX CD" i zaświeci się wskaźnik MIX.

Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z wszystkich włożonych płyt CD w losowej kolejności, ► ponownie nacisnąć przycisk 5 MIX (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MIX ALL" i zaświeci się wskaźnik MIX.

Zatrzymywanie odtwarzania w losowej kolejności:

► naciskać przycisk 5 MIX (10) do momentu pojawienia się na krótko napisu "MIX OFF" i zgaśnięcia wskaźnika MIX.

Odtwarzanie fragmentów wszystkich utworów na wszystkich płytach CD (SCAN)

Aby odtworzyć krótkie fragmenty wszystkich utworów z wszystkich włożonych płyt CD w kolejności rosnącej, ► nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU (7) przez czas dłuższy niż dwie sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "SCAN".

Przerywanie odtwarzania fragmentów kolejnych utworów:

Aby anulować funkcję, ► nacisnąć przycisk MENU (7).

Odtwarzanie będzie kontynuowane w normalny sposób.

UWAGA Istnieje możliwość ustawienia czasu odtwarzania poszczególnych fragmentów nagrań. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie "Ustawianie czasu odbioru przesłuchiwanych stacji" w podrozdziale "Tryb odbiornika radiowego".

Chwilowe wstrzymywanie odtwarzania (PAUSE)

► Nacisnąć przycisk 3 (10).


Na wyświetlaczu pojawi się napis "PAUSE".

Wznawianie odtwarzania:

► Nacisnąć przycisk 3 (10) w
trybie wstrzymania odtwarzania.

Odtwarzanie zostanie wznowione.

Zmiana wyświetlanych informacji

Istnieje możliwość zmiany informacji pokazywanych na wyświetlaczu z numeru utworu/płyty CD na numer utworu/czas odtwarzania i odwrotnie.

► Nacisnąć przycisk MENU (7).

► Naciskać przycisk lub
(5) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu "CDC DISP".

► Nacisnąć przycisk lub
(5).


Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.

Napis "TIME" oznacza, że wyświetlany będzie czas odtwarzania i numer utworu. Napis "CD NO" oznacza, że wyświetlany będzie numer płyty CD i numer utworu.

► Za pomocą przycisków i
(5) wybrać
żądane ustawienie.

Po zakończeniu ► nacisnąć dwukrotnie przycisk MENU (7).

Tryb odtwarzacza CD

Odtwarzanie płyty  Jeśli w szczelinie nie ma jeszcze płyty CD,  delikatnie włożyć płytę CD stroną z nadrukiem do g&oac ...

Zewnętrzne ródła dwięku

Zamiast zmieniacza płyt CD można podłączyć inne źródło dźwięku wyposażone w wyjście liniowe. Może to być n ...

Zobacz tez:

"Tyłem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego zainstalowanego na przednim siedzeniu pasażera w położeniu "tyłem do kierunku jazdy" ustawić fotel w położeniu środkowym w kierunku wzdłużnym, wyprostować oparcie. Należy obowią ...

Lepkości zalecanych oleji (wg. SAE)
ZALECANE PALIWO Silniki benzynowe Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową o minimalnej liczbie oktanowej 95. UWAGA Nie wolno stosować benzyny ołowiowej. Jej użycie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie katalizatora. Silnik diesla Olej napędow ...

Otwieranie
Od zewnątrz  Po odryglowaniu pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą klucza pociągnąć klamkę drzwi. Od wewnątrz  Pociągnąć klamkę wewnętrzną drzwi; operacja ta odryglowuje cał ...

Categorie