Chevrolet Lacetti:  Tryb zmieniacza płyt CD

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –>  Tryb zmieniacza płyt CD

System audio można uzupełnić o opcjonalny zmieniacz płyt CD. Wszystkie funkcje opisane w niniejszym podrozdziale odnoszą się do zmieniacza płyt CD Blaupunkt CDC-A08.

Wkładanie płyty CD

Zmieniacz CDC A-08 umieszczony jest w bagażniku samochodu. Poniżej przedstawiono instrukcje wkładania i zmiany płyt CD.

  1.  Otwieranie zmieniacza płyt CD:

Wkładanie płyty CD


► Otworzyć zmieniacz płyt CD, przesuwając pokrywę w kierunku pokazanym strzałką.

  1. Wyjmowanie magazynka z płytami CD:

Wkładanie płyty CD


► Nacisnąć przycisk wysuwania, oznaczony szarym kolorem na powiększonej części rysunku. Magazynek z płytami CD zostanie wysunięty.

UWAGA W celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmu nie należy przytrzymywać ani wyciągać magazynka z płytami CD podczas jego wysuwania.
  1. Wysuwanie szuflad na płyty CD:

Wkładanie płyty CD


► Uchwycić występ jednej z szuflad znajdujący się po prawej stronie (oznaczony strzałką na powiększonej części rysunku) i ostrożnie wyciągnąć szufladę w kierunku wskazywanym strzałką.

  1.  Wkładanie płyty CD:

Wkładanie płyty CD


► Umieścić płytę CD w szufladzie stroną z nadrukiem do góry.

► Ostrożnie wsunąć szufladę w szczelinę magazynka. Upewnić się, że szuflada jest usytuowana prosto w szczelinie magazynka.

  1.  Wkładanie magazynka:

Wkładanie płyty CD


► Wsunąć magazynek do zmieniacza w taki sposób, aby został zablokowany we właściwym położeniu.

► Zamknąć pokrywę zmieniacza płyt CD.

UWAGA
  •  Pokrywa zmieniacza płyt CD powinna być zawsze zamknięta.
  •  W celu wyjęcia płyty CD wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

 

UWAGA Przy wkładaniu/wyjmowaniu płyt CD nie używać siły. Podczas wciągania lub wysuwania płyty CD nie należy jej przytrzymywać ani popychać/wyciągać.

Włączanie trybu zmieniacza płyt CD

► Naciskać przycisk SRC (7) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu "CHANGER".

Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej płyty wykrytej przez zmieniacz.

Wybieranie płyty CD

Aby przejść do innej płyty CD, ►jeden raz lub kilkakrotnie nacisnąć przycisk lub
(5).


Wybieranie utworów

Aby przejść do innego utworu na bieżącej płycie CD, ► jeden raz lub kilkakrotnie nacisnąć przycisk lub
(5).


Szybkie wybieranie utworów

Aby szybko wybrać jeden z poprzednich lub następnych utworów, ► nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków lub
(5) do momentu rozpoczęcia
szybkiego wybierania utworów do tyłu/do przodu.

Szybkie wyszukiwanie (z podsłuchem)

Aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu, ► nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków lub
(5) do momentu rozpoczęcia
szybkiego wyszukiwania do tyłu/do przodu.

Wielokrotne odtwarzanie pojedynczych utworów lub całych płyt CD (REPEAT)

Aby rozpocząć wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu, ► krótko nacisnąć przycisk 4 RPT (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT TRCK" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Aby rozpocząć wielokrotne odtwarzanie bieżącej płyty CD, ► ponownie nacisnąć przycisk 4 RPT (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT DISC" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Anulowanie wielokrotnego odtwarzania:

Aby zatrzymać wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu lub bieżącej płyty CD, ► naciskać przycisk 4 RPT (10) do momentu pojawienia się na krótko napisu "RPT OFF" i zgaśnięcia wskaźnika RPT.

Odtwarzanie w losowej kolejności (MIX)

Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z bieżącej płyty CD w losowej kolejności, ► nacisnąć przycisk 5 MIX (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MIX CD" i zaświeci się wskaźnik MIX.

Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z wszystkich włożonych płyt CD w losowej kolejności, ► ponownie nacisnąć przycisk 5 MIX (10).

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MIX ALL" i zaświeci się wskaźnik MIX.

Zatrzymywanie odtwarzania w losowej kolejności:

► naciskać przycisk 5 MIX (10) do momentu pojawienia się na krótko napisu "MIX OFF" i zgaśnięcia wskaźnika MIX.

Odtwarzanie fragmentów wszystkich utworów na wszystkich płytach CD (SCAN)

Aby odtworzyć krótkie fragmenty wszystkich utworów z wszystkich włożonych płyt CD w kolejności rosnącej, ► nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU (7) przez czas dłuższy niż dwie sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "SCAN".

Przerywanie odtwarzania fragmentów kolejnych utworów:

Aby anulować funkcję, ► nacisnąć przycisk MENU (7).

Odtwarzanie będzie kontynuowane w normalny sposób.

UWAGA Istnieje możliwość ustawienia czasu odtwarzania poszczególnych fragmentów nagrań. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie "Ustawianie czasu odbioru przesłuchiwanych stacji" w podrozdziale "Tryb odbiornika radiowego".

Chwilowe wstrzymywanie odtwarzania (PAUSE)

► Nacisnąć przycisk 3 (10).


Na wyświetlaczu pojawi się napis "PAUSE".

Wznawianie odtwarzania:

► Nacisnąć przycisk 3 (10) w
trybie wstrzymania odtwarzania.

Odtwarzanie zostanie wznowione.

Zmiana wyświetlanych informacji

Istnieje możliwość zmiany informacji pokazywanych na wyświetlaczu z numeru utworu/płyty CD na numer utworu/czas odtwarzania i odwrotnie.

► Nacisnąć przycisk MENU (7).

► Naciskać przycisk lub
(5) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu "CDC DISP".

► Nacisnąć przycisk lub
(5).


Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.

Napis "TIME" oznacza, że wyświetlany będzie czas odtwarzania i numer utworu. Napis "CD NO" oznacza, że wyświetlany będzie numer płyty CD i numer utworu.

► Za pomocą przycisków i
(5) wybrać
żądane ustawienie.

Po zakończeniu ► nacisnąć dwukrotnie przycisk MENU (7).

Tryb odtwarzacza CD

Odtwarzanie płyty  Jeśli w szczelinie nie ma jeszcze płyty CD,  delikatnie włożyć płytę CD stroną z nadrukiem do g&oac ...

Zewnętrzne ródła dwięku

Zamiast zmieniacza płyt CD można podłączyć inne źródło dźwięku wyposażone w wyjście liniowe. Może to być n ...

Zobacz tez:

Ekran standardowy
rys.16 Na ekranie standardowym wyświetlane są następujące wskazania: Pozycja korektora świateł reflektorów (tylko przy włączonych światłach mijania). Zegar (zawsze wyświetlany, także gdy kluczyk jest wyjęty i drzwi ...

Zasady bezpieczeństwa przy przewożeniu dzieci
Gdy w samochodzie znajdują się dzieci, należy przestrzegać podanych w tym miejscu zaleceń. Dopóki dziecko nie jest na tyle duże, aby prawidłowo zapięty samochodowy pas bezpieczeństwa stanowił dla niego właściwą ochronę ...

Zmiana ustawień odbioru radiowego w trybie FM
Zmiana kolejności na liście stacji Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przełączania na odbiór komunikatów drogowych wmomencie odebrania ich sygnału Gdy funkcja odbioru komunikatów drogowych jest włą ...

Categorie