Chevrolet Lacetti: Zewnętrzne ródła dwięku

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –> Zewnętrzne ródła dwięku

Zamiast zmieniacza płyt CD można podłączyć inne źródło dźwięku wyposażone w wyjście liniowe. Może to być na przykład przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MiniDisc lub odtwarzacz MP3.

W tym celu należy w menu uaktywnić wejście AUX.

Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku wymaga użycia przewodu pośredniego. Można go nabyć u przedstawiciela firmy Blaupunkt.

Włączanie/wyłączanie wejścia AUX

► Nacisnąć przycisk MENU (7).

► Naciskać przycisk lub
(5) do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu "AUX OFF" lub "AUX ON".

► Nacisnąć przycisk lub
(5), aby
włączyć/wyłączyć wejście AUX.

Po zakończeniu ► nacisnąć przycisk MENU (7).

UWAGA Po uaktywnieniu wejścia AUX można je wybrać, naciskając przycisk SRC (6).

 Tryb zmieniacza płyt CD

System audio można uzupełnić o opcjonalny zmieniacz płyt CD. Wszystkie funkcje opisane w niniejszym podrozdziale odnoszą się do zmieniacza pły ...

Odł´czany panel przedni

Zabezpieczenie przed kradzieżą W celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą wyposażono je w odłączany panel przedni. Bez panelu ur ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych
PRZESTROGA  Nie uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora i automatycznej skrzyni biegów, jak również doprowadzić do obrażeń ciała. Silnik samo ...

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po lewej stronie)
Przycisk rozruchu Uruchamianie hybrydowego układu napędowego i wybieranie stanów operacyjnych Awaryjne wyłączanie hybrydowego układu napędowego podczas jazdy Gdy hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić Komunikaty ostrzeg ...

Czystość karoserii i wnętrza
W celu zapewnienia należytego wyglądu zewnętrznego Twojego samochodu niezbędne jest stosowanie poniższych zasad dbałości. Dla ochrony powierzchni lakierowanych należy myć samochód najszybciej jak tylko jest to możliwe w następu ...

Categorie