Chevrolet Lacetti: Zewnętrzne ródła dwięku

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz cd z systemem RDS –> Zewnętrzne ródła dwięku

Zamiast zmieniacza płyt CD można podłączyć inne źródło dźwięku wyposażone w wyjście liniowe. Może to być na przykład przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MiniDisc lub odtwarzacz MP3.

W tym celu należy w menu uaktywnić wejście AUX.

Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku wymaga użycia przewodu pośredniego. Można go nabyć u przedstawiciela firmy Blaupunkt.

Włączanie/wyłączanie wejścia AUX

► Nacisnąć przycisk MENU (7).

► Naciskać przycisk lub
(5) do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu "AUX OFF" lub "AUX ON".

► Nacisnąć przycisk lub
(5), aby
włączyć/wyłączyć wejście AUX.

Po zakończeniu ► nacisnąć przycisk MENU (7).

UWAGA Po uaktywnieniu wejścia AUX można je wybrać, naciskając przycisk SRC (6).

 Tryb zmieniacza płyt CD

System audio można uzupełnić o opcjonalny zmieniacz płyt CD. Wszystkie funkcje opisane w niniejszym podrozdziale odnoszą się do zmieniacza pły ...

Odł´czany panel przedni

Zabezpieczenie przed kradzieżą W celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą wyposażono je w odłączany panel przedni. Bez panelu ur ...

Zobacz tez:

Przed jazdą
Niżej wymienione czynności należy wykonywać w zależności od warunków pogodowych: Nie należy próbować na siłę opuszczać zamarzniętej szyby bocznej ani uruchamiać przymarzniętych wycieraczek. W celu stopienia lo ...

Środki ostrożności dotyczące wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu
Obszar wyświetlany na ekranie Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wyświetla obraz z kamery umieszczonej w obrębie tylnego zderzaka samochodu. Regulacja parametrów obrazu wyświetlanego na ekranie przez wizyjny system monitorowania sytua ...

Czujniki parkowania
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Znajdują się w zderzaku tylnym samochodu rys. 101 i ich funkcją jest rozpoznawanie i powiadamianie kierowcy, za pomocą przerywanego sygnału akustycznego, o obecności przeszkody z tyłu samochodu. AKTYWACJA Czujni ...

Categorie