Chevrolet Lacetti: Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu

Chevrolet Lacetti –> Fotele i systemy bezpieczeństwa –> Zabezpieczenie dodatkowe (poduszki powietrzne) –> Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu

Poduszka powietrzna kierowcy

Moduł poduszki powietrznej kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy.

Poduszka powietrzna pasażera z przodu

Moduł poduszki powietrznej pasażera

z przodu znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem.

Moduł poduszki powietrznej pasażera


OSTRZEŻENIE Poduszki powietrzne stanowią zabezpieczenie dodatkowe i chronią jedynie przy zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby przebywające wsam ochodzie, łącznie zkierowcą, powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa, bez względu na fakt dostępności bądź braku poduszek powietrznych dla danego fotela.

  •  Poduszki powietrzne nie działają wprzypadku zderzeń bocznych lub tylnych. Osoby bez zapiętych pasów bezpieczeństwa nie są wówczas chronione wżaden sposób, co stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia.
  •  W trakcie hamowania przed zderzeniem, osoby z nieprawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa mogą zostać wyrzucone w przód i znaleźć się zbyt blisko modułów poduszek powietrznych. Może to być przyczyną poważnych obrażeń, spowodowanych siłą odrzutu napełniającej się poduszki.

Działanie poduszek powietrznych

Poduszki powietrzne mają na celu ochronę głowy, szyi i klatki piersiowej przed uderzeniem w deskę rozdzielczą, kierownicę lub przednią szybę w przypadku zderzeń czołowych. Nie są one napełniane w przypadku uderzeń z tyłu i dachowania ani większości zderzeń bocznych. Poduszki powietrzne zaprojektowano tak, aby uaktywniały się w przypadku, gdy siła zderzenia jest równa lub większa sile zderzenia samochodu jadącego z prędkością 15-23 km/h ze stałą, nieruchomą przeszkodą.

Poduszki powietrzne uaktywniają się w przypadku poważnych zderzeń czołowych lub o kącie uderzenia nie większym niż 30 w stosunku do osi podłużnej samochodu.

Działanie poduszek powietrznych


Taka czułość systemu poduszek powietrznych w samochodzie zapewnia aktywację poduszek przy zderzeniach czołowych o sile stwarzającej statystyczne ryzyko śmierci.

W praktyce zderzenia prostopadłe z nieruchomymi przeszkodami zdarzają się rzadko. Poduszki powietrzne najczęściej uaktywniają się w przypadku zderzenia z innym pojazdem. Rzeczywista prędkość, przy której poduszki powietrzne napełniają się, może być wyższa, gdyż zderzenia są w rzeczywistości procesami dużo bardziej złożonymi - mogą to być zderzenia z udziałem wielu pojazdów, zderzenia pod kątem oraz niepełne zderzenia czołowe (np. "zahaczenia") - a uderzany obiekt nie jest zwykle nieruchomy.

PORADA Poduszka powietrzna może się również uaktywnić w mniej lub bardziej groźnych sytuacjach niekolizyjnych (np. uderzenie podwoziem lub innym stałym elementem konstrukcyjnym samochodu wprzypadku wjechania wzagłębienie wjezdni), wktórych czujniki zderzenia generują sygnał odpowiadający zderzeniu ze stałą, nieruchomą przeszkodą przy prędkości 15-23 km/h.

Poduszki powietrzne napełniają się, gdy czujnik wykryje zderzenie czołowe o stopniu wystarczającym do aktywacji poduszek.

Czujnik zderzenia wysyła sygnał elektryczny inicjujący napełnienie się poduszki. Następuje zapłon gazu, który gwałtownie spalając się w module poduszki powietrznej wytwarza wystarczającą ilość azotu do całkowitego napełnienia poduszki. Zarówno sam proces chemiczny, jak i powstały gaz (azot) są nieszkodliwe dla osób przebywających w samochodzie. W ciągu 0,045 s od wykrycia zderzenia ciśnienie wytwarzane przez napełniającą się poduszkę przełamuje plastikową pokrywę modułu, co jest możliwe dzięki nacięciu na jej wewnętrznej powierzchni (zarówno w przypadku poduszki powietrznej kierowcy, jak i pasażera).

Poduszka napełnia się do końca, tworząc powłokę hamującą ruch postępowy głowy i górnej części tułowia. Zaraz po zetknięciu się głowy lub górnej części tułowia z poduszką powietrzną poprzez otwory u jej podstawy zaczyna uchodzić gaz.

PORADA Poduszki powietrzne nie mogą spowodować uduszenia i nie ograniczają swobody ruchów. Posiadają one otwory powodujące wypuszczenie gazu natychmiast po zamortyzowaniu uderzenia.

Cały proces, od pierwszego kontaktu z przeszkodą po napełnienie i opróżnienie poduszki, trwa mniej niż 0,2 sekundy, krócej niż mrugnięcie powiekami. Ponieważ zderzenie trwa ułamek sekundy, a samochód uczestniczący w wypadku zwykle całkowicie wytraca energię w czasie zaledwie jednej lub dwóch sekund od pierwszego kontaktu z przeszkodą, dla zapewnienia ochrony kierowcy i pasażerów system poduszek powietrznych musi wykryć zderzenie i uaktywnić poduszki prawie natychmiastowo.

Zabezpieczenie dodatkowe (poduszki powietrzne)

Samochód wyposażony jest w zabezpieczenie dodatkowe w postaci systemu poduszek powietrznych, chroniących kierowcę i pasażera z przodu, pod warunkiem & ...

Boczne poduszki powietrzne

Moduły bocznych poduszek powietrznych są montowane po bokach oparć foteli. OSTRZEŻENIE Poduszki powietrzne stanowią zabezpieczenie dodatkowe ...

Zobacz tez:

Kierunkowskazy
Przednie rys. 19/a W celu dokonania wymiany żarówki należy: skręcić koła w prawo/w lewo na zewnątrz; obrócić zaczep blokujący, jak pokazuje strzałka, następnie wyjąć pokrywę; wyjąć osłonę ...

Pozostałe światła
* Wymiany można dokonać tylko w ASO NISSAN'a Procedury wymiany Wszystkie pozostałe żarówki są rodzaju A, B, C lub D. Wymieniając je, należy postępować jak na odpowiednim rysunku. ...

Masy - Diesel
* Masa pojazdu gotowego do drogi równa się masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg). ** Masa przyczepy z hamulcem może być w granicach MTRA zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samochodu ciągnącego; uwaga, jazda z przyczepą pr ...

Categorie