Chevrolet Lacetti: Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Panel kontrolny –> Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Umożliwia wybranie sposobu rozdziału strumienia powietrza.

Pokrętło można ustawić w jednym z pięciu położeń:

Pokrêt¼o wyboru trybu rozdzia¼u powietrza


Przód ( )


Powietrze przepływa przez środkowe i boczne kratki nawiewu.

Przód


Rozdział dwupoziomowy ( )


Strumień powietrza jest rozdzielany na dwa sposoby. Część powietrza przepływa przez otwory nawiewu na stopy, a pozostała część przez środkowe i boczne kratki nawiewu.

Rozdział dwupoziomowy


Stopy ( )


W tym trybie większość powietrza przepływa przez wyloty nawiewu na stopy. Część powietrza zostanie również skierowana do wylotów nawiewów szyby przedniej, wylotów nawiewów bocznych i tylnych (jeżeli pojazd został w nie wyposażony). Pod przednimi fotelami nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, aby nie blokować dopływu powietrza do tylnej części kabiny.

Stopy


Stopy/szyby ( )


W tym trybie powietrze przepływa przez wyloty nawiewu na szybę przednią, na szyby boczne przednich drzwi i na stopy.

Niewielka ilość powietrza kierowana jest do wylotów nawiewów bocznych.

Stopy/szyby


Szyby ( )


Większa część powietrza przepływa przez wyloty nawiewu na szybę przednią i szyby boczne przednich drzwi.

Niewielka ilość powietrza kierowana jest do wylotów nawiewów bocznych.

Szyby


Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy

Intensywność napływu powietrza można regulować pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy. Obrót pokrętła w prawą s ...

Przycisk trybu recyrkulacji

Przycisk ten należy nacisnąć w przypadku jazdy przy dużym zapyleniu lub zadymieniu, a także w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania kabiny. Za ...

Zobacz tez:

Menu ustawien
Menu składa się z szeregu funkcji, dostępnych w trybie "okrężnym", których wybór realizowany jest za pomocą przycisków + i −, umożliwiając dostęp do różnych operacji wyboru i ustawień przedstawionych poni&# ...

Kontrola poziomu płynu
Poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku należy sprawdzać przy zimnym silniku. Dolać płynu do znaku MAX, jeżeli jego poziom jest poniżej MIN. Jeśli zbiorniczek jest pusty należy sprawdzić poziom płynu w chłodnicy przy zim ...

Oświetlenie w drzwiach
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W celu dokonania wymiany żarówki należy: wyjąć lampę naciskając śrubokrętem na zaczep A-rys. 35; nacisnąć lekko na klosz żarówki B-rys. 36 w pobliżu dw&oa ...

Categorie