Chevrolet Lacetti: Przycisk trybu recyrkulacji

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Panel kontrolny –> Przycisk trybu recyrkulacji

Przycisk ten należy nacisnąć w przypadku jazdy przy dużym zapyleniu lub zadymieniu, a także w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania kabiny. Zaświeci się wówczas kontrolka trybu recyrkulacji, a powietrze z kabiny będzie krążyć w obiegu zamkniętym.

Ponowne naciśnięcie przycisku trybu recyrkulacji spowoduje napływ do kabiny powietrza z zewnątrz. Kontrolka zgaśnie.

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu szyby mogą ulec zaparowaniu. Należy wówczas ponownie nacisnąć przycisk trybu recyrkulacji w celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz.

Przycisk trybu recyrkulacji


PRZESTROGA Jazda przez dłuższy czas z włączonym trybem recyrkulacji może spowodować senność kierowcy.
  •  Okresowo włączać dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.

Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Umożliwia wybranie sposobu rozdziału strumienia powietrza. Pokrętło można ustawić w jednym z pięciu położeń: Przó ...

Klimatyzacja

Agregat chłodniczy układu klimatyzacji ochładza powietrze w kabinie samochodu oraz usuwa z niego wilgoć, kurz i pyłki. Po odpowiednim ustawieniu pokr& ...

Zobacz tez:

Automatyczne przywoływanie zapamiętanych ustawień
Każdy z elektronicznych kluczyków (w tym karta kluczyka) może zostać zarejestrowany w celu przywoływania zapamiętanych ustawień. Zapamiętanie ustawień Przed wykonaniem poniższych działań należy przyporządkować ustawieni ...

Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody
Pokazywanie odległości Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać. *1: Obrazy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji. *2: Wyświetlacz wielofunkcyjny. *3: ...

Tryb ręczny
Wybrać położenie M. Włączane biegi sukcesywnie pojawiają się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. Żądanie zmiany biegu jest uwzględnione tylko wtedy, gdy pozwalają na to obroty silnika. Nie ma potrzeby zwalniania ...

Categorie