Chevrolet Lacetti: Przycisk trybu recyrkulacji

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Panel kontrolny –> Przycisk trybu recyrkulacji

Przycisk ten należy nacisnąć w przypadku jazdy przy dużym zapyleniu lub zadymieniu, a także w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania kabiny. Zaświeci się wówczas kontrolka trybu recyrkulacji, a powietrze z kabiny będzie krążyć w obiegu zamkniętym.

Ponowne naciśnięcie przycisku trybu recyrkulacji spowoduje napływ do kabiny powietrza z zewnątrz. Kontrolka zgaśnie.

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu szyby mogą ulec zaparowaniu. Należy wówczas ponownie nacisnąć przycisk trybu recyrkulacji w celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz.

Przycisk trybu recyrkulacji


PRZESTROGA Jazda przez dłuższy czas z włączonym trybem recyrkulacji może spowodować senność kierowcy.
  •  Okresowo włączać dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.

Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Umożliwia wybranie sposobu rozdziału strumienia powietrza. Pokrętło można ustawić w jednym z pięciu położeń: Przó ...

Klimatyzacja

Agregat chłodniczy układu klimatyzacji ochładza powietrze w kabinie samochodu oraz usuwa z niego wilgoć, kurz i pyłki. Po odpowiednim ustawieniu pokr& ...

Zobacz tez:

Pedał hamulca
SPRAWDZANIE LUZU PEDAŁU HAMULCA Luz pedału hamulca musi wynosić: 1~8 mm  Wyłączyć silnik.  Kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca w celu zlikwidowania próżni w układzie hamulcowym.  Nacisnąć dłoni&# ...

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy
Gdy zaświeci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynności. Krótkotrwałe zaświecenie się lub miganie lampki niekoniecznie sygnalizuje usterkę. Gdy sytu ...

Środki ostrożności
Podczas wykonywania czynności kontrolnych i serwisowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu. Ogólne zalecenia, których należ ...

Categorie