Chevrolet Lacetti: Przycisk trybu recyrkulacji

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Panel kontrolny –> Przycisk trybu recyrkulacji

Przycisk ten należy nacisnąć w przypadku jazdy przy dużym zapyleniu lub zadymieniu, a także w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania kabiny. Zaświeci się wówczas kontrolka trybu recyrkulacji, a powietrze z kabiny będzie krążyć w obiegu zamkniętym.

Ponowne naciśnięcie przycisku trybu recyrkulacji spowoduje napływ do kabiny powietrza z zewnątrz. Kontrolka zgaśnie.

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu szyby mogą ulec zaparowaniu. Należy wówczas ponownie nacisnąć przycisk trybu recyrkulacji w celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz.

Przycisk trybu recyrkulacji


PRZESTROGA Jazda przez dłuższy czas z włączonym trybem recyrkulacji może spowodować senność kierowcy.
  •  Okresowo włączać dopływ świeżego powietrza z zewnątrz.

Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Umożliwia wybranie sposobu rozdziału strumienia powietrza. Pokrętło można ustawić w jednym z pięciu położeń: Przó ...

Klimatyzacja

Agregat chłodniczy układu klimatyzacji ochładza powietrze w kabinie samochodu oraz usuwa z niego wilgoć, kurz i pyłki. Po odpowiednim ustawieniu pokr& ...

Zobacz tez:

Ekran "Informacje"
Wyświetlanie ekranu "Informacje" Przejść do ekranu "Informacje": Przycisk "MENU" "Informacje" Wyświetlanie ekranu "Mirror- Link*". Wyświetlanie ekranu "Zdjęcie z USB". *: MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Conso ...

Opis ogólny
Bezpieczniki chronią instalację elektryczną interweniując w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania instalacji. Jeżeli urządzenie elektryczne nie działa, należy sprawdzić odpowiedni bezpiecznik zabezpieczający: element przewod ...

Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Po ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON, wyświetlane jest wskazanie temperatury zewnętrznej w stopniach Celsjusza. Dodatnie temperatury wyświetlane są bez żadnych dodatkowych znaków, ujemne temperatury poprzedzone są znakiem minus. ...

Categorie