Chevrolet Lacetti: Tryb zmieniacza płyt CD

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd –> Tryb zmieniacza płyt CD

Wkładanie płyty CD

Zmieniacz płyt CD mieści pięć płyt o średnicy 12 cm.

Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do szczeliny. Płyty CD można wkładać nawet gdy urządzenie jest wyłączone. Po wciągnięciu płyty urządzenie wyłączy się ponownie.

Wyjmowanie płyty CD

Jeśli płyta nie zostanie wyjęta w ciągu 10 sekund, zostanie automatycznie wciągnięta z powrotem. Płyty można wyjmować nawet gdy urządzenie jest wyłączone. Po wysunięciu płyty urządzenie wyłączy się ponownie.

UWAGA Przy wkładaniu/wyjmowaniu płyt CD nie używać siły. Podczas wciągania lub wysuwania płyty CD nie należy jej przytrzymywać ani popychać/wyciągać.

Włączanie trybu zmieniacza płyt CD

Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej płyty wykrytej przez zmieniacz.

Wybieranie płyty CD

Aby przejść do innej płyty CD,

Wybieranie utworów Aby przejść do innego utworu na bieżącej płycie CD,

Szybkie wybieranie utworów

Aby szybko wybrać jeden z poprzednich lub następnych utworów,

Szybkie wyszukiwanie (z podsłuchem)

Aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu,

Wielokrotne odtwarzanie pojedynczych utworów lub całych płyt CD (REPEAT)

Aby rozpocząć wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu,

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT TRCK" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Aby rozpocząć wielokrotne odtwarzanie bieżącej płyty CD,

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT DISC" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Anulowanie wielokrotnego odtwarzania:

Aby zatrzymać wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu lub bieżącej płyty CD,

Odtwarzanie w losowej kolejności (MIX)

Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z bieżącej płyty CD w losowej kolejności,

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MIX CD" i zaświeci się wskaźnik MIX.

Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z wszystkich włożonych płyt CD w losowej kolejności,

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MIX ALL" i zaświeci się wskaźnik MIX.

Zatrzymywanie odtwarzania w losowej kolejności:

Odtwarzanie fragmentów wszystkich utworów na wszystkich płytach CD (SCAN)

Aby odtworzyć krótkie fragmenty wszystkich utworów z wszystkich włożonych płyt CD w kolejności rosnącej,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "SCAN".

Przerywanie odtwarzania fragmentów kolejnych utworów:

Aby anulować funkcję,

Odtwarzanie będzie kontynuowane w normalny sposób.

UWAGA Istnieje możliwość ustawienia czasu odtwarzania poszczególnych fragmentów nagrań. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie "Ustawianie czasu odbioru przesłuchiwanych stacji" w podrozdziale "Tryb odbiornika radiowego".

Chwilowe wstrzymywanie odtwarzania (PAUSE)

Na wyświetlaczu pojawi się napis "PAUSE".

Wznawianie odtwarzania:

Odtwarzanie będzie kontynuowane.

Zmiana wyświetlanych informacji

Istnieje możliwość zmiany informacji pokazywanych na wyświetlaczu z numeru utworu/płyty CD na numer utworu/czas odtwarzania i odwrotnie.

Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.

Napis "TIME" oznacza, że wyświetlany będzie czas odtwarzania i numer utworu. Napis "CD NO" oznacza, że wyświetlany będzie numer płyty CD i numer utworu.

Po zakończeniu

Tryb odtwarzacza kasetowego

Odtwarzanie kasety Jeśli w kieszeni nie ma jeszcze kasety,  włożyć kasetę do kieszeni (5) w taki sposób, aby krawędź z ods ...

Odł´czany panel przedni

Zabezpieczenie przed kradzieżą W celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą wyposażono je w odłączany panel przedni. Bez panelu urz&# ...

Zobacz tez:

Obsługa odbiornika radiowego Bluetooth (System audio z ekranem)
Odtwarzanie dświęku z przenośnego urządzeniaBluetooth Audio Bluetooth umożliwia użytkownikowi odtwarzanie muzyki z przenośnego odtwarzacza audio przy użyciu głośników pojazdu za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Gd ...

Zwiększanie zapamiętanej prędkości
Można to wykonać na dwa sposoby: nacisnąć pedał przyspieszenia i następnie zapamiętać nową osiągniętą prędkość; lub przesunąć dźwignię w górę (+). Każdorazowe poruszenie d& ...

Katalizator
PRZESTROGA Samochód wyposażony jest w katalizator.  Nie stosować paliwa zawierającego ołów (etyliny). W samochodach wyposażonych w katalizator otwór wlewu paliwa jest zwężony, co uniemożliwia wło ...

Categorie