Chevrolet Lacetti: Tryb odtwarzacza kasetowego

Chevrolet Lacetti –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i system audio –> Radioodtwarzacz kasetowy z systemem rds i zmieniaczem płyt cd –> Tryb odtwarzacza kasetowego

Odtwarzanie kasety

Jeśli w kieszeni nie ma jeszcze kasety,

Najpierw odtwarzana jest górna strona kasety.

Jeśli w kieszeni znajduje się już kaseta,

Rozpocznie się odtwarzanie kasety w kierunku wybranym przy ostatnim odtwarzaniu.

Wysuwanie kasety

Kaseta zostanie wysunięta.

Zmiana kierunku odtwarzania

Aby zmienić kierunek odtwarzania z TAPE1 na TAPE2 i odwrotnie,

UWAGA Kierunek odtwarzania kasety zmienia się automatycznie po dotarciu do końca taśmy (funkcja autorewers).

Pomijanie utworów (S-CPS)

Aby przejść do jednego z kolejnych utworów,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "CPS FF" wraz z liczbą utworów, które zostaną pominięte. Taśma zostanie przewinięta o jeden lub kilka utworów.

Aby wybrać jeden z poprzednich utworów,

Na wyświetlaczu pojawi się napis "CPS FR" wraz z liczbą utworów, które zostaną pominięte.

Taśma zostanie przewinięta do początku bieżącego utworu lub do początku jednego z poprzednich utworów.

Anulowanie funkcji wyszukiwania utworów (S-CPS):

Aby anulować funkcję wyszukiwania utworów,

Przewijanie taśmy

Przewijanie do przodu:

Na wyświetlaczu pojawi się napis "FORWARD".

Przewijanie do tyłu:

Na wyświetlaczu pojawi się napis "REWIND".

Zatrzymywanie przewijania taśmy:

Odtwarzanie będzie kontynuowane.

UWAGA W trakcie przewijania taśmy można słuchać stacji radiowej, która została ostatnio wybrana.

W tym celu należy uaktywnić funkcję "radiomonitora".

Wielokrotne odtwarzanie utworów

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT TRCK" i zaświeci się wskaźnik RPT.

Po zakończeniu odtwarzania utworu taśma zostanie przewinięta i utwór zostanie odtworzony ponownie.

Aby zatrzymać wielokrotne odtwarzanie utworu,

Kontynuowane będzie normalne odtwarzanie.

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "RPT OFF", a wskaźnik RPT zgaśnie.

Odtwarzanie fragmentów kolejnych nagrań na taśmie (SCAN)

Istnieje możliwość przesłuchania fragmentów wszystkich utworów zapisanych na taśmie.

Na wyświetlaczu pojawi się napis "CAS SCAN". Odtworzone zostaną po kolei krótkie fragmenty wszystkich utworów na taśmie.

Aby anulować funkcję,

Odtwarzanie będzie kontynuowane w normalny sposób.

UWAGA
  •  Istnieje możliwość ustawienia czasu odtwarzania poszczególnych fragmentów nagrań. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie "Ustawianie czasu odbioru przesłuchiwanych stacji" w podrozdziale "Tryb odbiornika radiowego".
  •  Aby możliwe było korzystanie z funkcji S-CPS, RPT i SCAN, na taśmie muszą występować przerwy pomiędzy utworami o długości co najmniej trzech sekund.

Wstrzymywanie odtwarzania

Istnieje możliwość chwilowego wstrzymania odtwarzania kasety.

Odtwarzanie zostanie wstrzymane, a na wyświetlaczu pojawi się napis "PAUSE".

Aby wznowić odtwarzanie,

Włączanie/wyłączanie funkcji radiomonitora

UWAGA Funkcję radiomonitora można włączyć/ wyłączyć tylko podczas odtwarzania kasety.

Po zakończeniu

Pomijanie przerw w nagraniu

Odtwarzacz kasetowy może automatycznie pomijać przerwy w nagraniu o długości przekraczającej dziesięć sekund. W tym celu należy uaktywnić funkcję pomijania przerw.

UWAGA Funkcję pomijania przerw można włączyć/wyłączyć tylko podczas odtwarzania kasety.

Włączanie i wyłączanie funkcji

Aby włączyć/wyłączyć funkcję pomijania przerw,

Po zakończeniu

Wybieranie rodzaju taśmy

W przypadku odtwarzania kasety z taśmą typu "metal" lub "CrO2" należy ustawić rodzaj taśmy na "MTL ON".

Aby wybrać rodzaj taśmy,

Na wyświetlaczu na krótko pojawi się napis "MTL ON" (WŁ.) lub "MTLOFF" (WYŁ.). Po wybraniu MTL jako rodzaju taśmy na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik MTL.

System redukcji szumów Dolby1) B

W przypadku odtwarzania kaset nagranych przy użyciu systemu redukcji szumów Dolby B należy włączyć funkcję Dolby.

Po włączeniu funkcji Dolby na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik .


1) System redukcji szumów na licencji firmy Dolby Laboratories.

Słowo "Dolby" oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Tryb odbiornika radiowego

Urządzenie wyposażone jest w odbiornik radiowy z systemem RDS. Wiele stacji radiowych nadaje sygnał zawierający nie tylko audycje radiowe, lecz równie ...

Tryb zmieniacza płyt CD

Wkładanie płyty CD Zmieniacz płyt CD mieści pięć płyt o średnicy 12 cm.  Ostrożnie wkładać płytę CD stro ...

Zobacz tez:

Odtwarzanie dświęku z odtwarzacza iPod
Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie muzyki przez głośniki samochodowe. Nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "iPod" na ekranie "èródło". Podłączanie odtwarzacza iPod Ekran główny odt ...

Zalecenia dotyczące fotelików dziecięcych
Nieprawidłowa instalacja fotelika dziecięcego w samochodzie nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecka w przypadku kolizji. Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa ani zaczep pasa nie znajdują się pod fotelikiem, ponieważ w takiej sytuacji nie by ...

Wnęki na drobne przedmioty
Wnęka A-rys. 63 znajduje się w desce rozdzielczej i jest umieszczona po lewej stronie kierownicy. Wnęka B-rys. 64 znajduje się w desce rozdzielczej i umieszczona jest w pozycji środkowej. SCHOWEK NA RĘKAWICZKI Schowek A-rys. 65 umieszczony jest w strefie  ...

Categorie