Chevrolet Lacetti: Wł´czanie świateł drogowych

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wł´czniki i elementy steruj´ce –> Wł´czanie świateł drogowych

Aby włączyć światła drogowe:

Po włączeniu świateł drogowych zapala się kontrolka świateł drogowych.

Aby przełączyć światła drogowe na światła mijania, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, do położenia wyjściowego.

W¼´czanie œwiate¼ drogowych


PRZESTROGA
  •  Zawsze przełączać światła drogowe na światła mijania przy zbliżaniu się do pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka oraz w przypadku jazdy za innymi pojazdami.

Światła drogowe mogą oślepiać innych kierowców, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji.

Dźwignia kierunkowskazów

Skręt w PRAWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskazów w górę. Skręt w LEWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskaz&o ...

Miganie światłami drogowymi

Aby mignąć światłami drogowymi, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, po czym zwolnić ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności
Podczas wykonywania czynności kontrolnych i serwisowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu. Ogólne zalecenia, których należ ...

Używanie samochodu w trudnych warunkach
W przypadku używania samochodu przeważnie w jednym z następujących szczególnie trudnych warunków: holowanie przyczepy lub przyczepy kempingowej; jazda na drogach zakurzonych; przebiegi krótkie (mniej niż 7-8 km) i powtarzane przy temperatur ...

Olej silnikowy
Klasyfikacja olejów silnikowych według API Oleje silnikowe są klasyfikowane przez stowarzyszenie ILSAC (ang. International Lubricant Standardization and Approval Committee) oraz API (ang. American Petroleum Institute) i stowarzyszenie ACEA (ang. European Automobile Manufactur ...

Categorie