Chevrolet Lacetti: Wł´czanie świateł drogowych

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wł´czniki i elementy steruj´ce –> Wł´czanie świateł drogowych

Aby włączyć światła drogowe:

Po włączeniu świateł drogowych zapala się kontrolka świateł drogowych.

Aby przełączyć światła drogowe na światła mijania, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, do położenia wyjściowego.

W¼´czanie œwiate¼ drogowych


PRZESTROGA
  •  Zawsze przełączać światła drogowe na światła mijania przy zbliżaniu się do pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka oraz w przypadku jazdy za innymi pojazdami.

Światła drogowe mogą oślepiać innych kierowców, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji.

Dźwignia kierunkowskazów

Skręt w PRAWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskazów w górę. Skręt w LEWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskaz&o ...

Miganie światłami drogowymi

Aby mignąć światłami drogowymi, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, po czym zwolnić ...

Zobacz tez:

Olej silnikowy
Kontrolę poziomu należy wykonywać, gdy samochód stoi na poziomym podłożu, kilka minut (około 5) po wyłączeniu silnika. Poziom oleju powinien zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX na wskaźniku bagnetowym B. Odległ ...

Zmniejszanie prędkości podczas korzystania z tempomatu
Są dwa sposoby zmniejszenia prędkości podczas jazdy z włączonym tempomatem:  Wcisnąć i trzymać przycisk SET, aż zostanie osiągnięta żądana niższa prędkość, a wtedy zwolnić go.  W celu uzysk ...

Zaglówki
PRZEDNIE rys. 29 W niektórych wersjach zagłówki są regulowane na wysokość i blokują się automatycznie w wymaganej pozycji. Regulacja: Regulacja w górę: wysuń zagłówek aż do usłyszenia dźwięku zatrz ...

Categorie