Chevrolet Lacetti: Wł´czanie świateł drogowych

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wł´czniki i elementy steruj´ce –> Wł´czanie świateł drogowych

Aby włączyć światła drogowe:

Po włączeniu świateł drogowych zapala się kontrolka świateł drogowych.

Aby przełączyć światła drogowe na światła mijania, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, do położenia wyjściowego.

W¼´czanie œwiate¼ drogowych


PRZESTROGA
  •  Zawsze przełączać światła drogowe na światła mijania przy zbliżaniu się do pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka oraz w przypadku jazdy za innymi pojazdami.

Światła drogowe mogą oślepiać innych kierowców, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji.

Dźwignia kierunkowskazów

Skręt w PRAWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskazów w górę. Skręt w LEWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskaz&o ...

Miganie światłami drogowymi

Aby mignąć światłami drogowymi, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, po czym zwolnić ...

Zobacz tez:

Urządzenia zabezpieczające niemowlęta i małe dzieci
OSTRZEŻENIE  Dzieci i niemowlęta nigdy nie powinny być przewożone na kolanach osób dorosłych. Jest rzeczą niemożliwą, by nawet bardzo silny dorosły człowiek był w stanie się oprzeć siłom występuj ...

Obsługa połączeń wychodzących
Obsługa połączeń wychodzących Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy "Dial by name" Szybkie wybieranie Uzyskiwanie połączenia z numerem zapisanym w historii połączeń przychodzących "Redial" Uzyskiwani ...

Bag pasażera Aktywacja/ Dezaktywacja poduszek powietrznych po stronie pasażera, przedniej i bocznej chroniącej klatkę piersiową/miednicę (side bag)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia aktywację/dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera. Należy wykonać, co następuje: nacisnąć przycisk MENU ESC i po pojawieniu się na wyświetlaczu komunik ...

Categorie