Chevrolet Lacetti: Wł´czanie świateł drogowych

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wł´czniki i elementy steruj´ce –> Wł´czanie świateł drogowych

Aby włączyć światła drogowe:

Po włączeniu świateł drogowych zapala się kontrolka świateł drogowych.

Aby przełączyć światła drogowe na światła mijania, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, do położenia wyjściowego.

W¼´czanie œwiate¼ drogowych


PRZESTROGA
  •  Zawsze przełączać światła drogowe na światła mijania przy zbliżaniu się do pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka oraz w przypadku jazdy za innymi pojazdami.

Światła drogowe mogą oślepiać innych kierowców, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji.

Dźwignia kierunkowskazów

Skręt w PRAWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskazów w górę. Skręt w LEWO: Przesunąć dźwignię kierunkowskaz&o ...

Miganie światłami drogowymi

Aby mignąć światłami drogowymi, należy pociągnąć dźwignię przełącznika wielofunkcyjnego do siebie, po czym zwolnić ...

Zobacz tez:

Zablokowanie i odblokowanie drzwi oraz funkcja kluczyka
Przy użyciu mechanicznego kluczyka ( S. 117) można wykonać nastę- pujące czynności: Zablokowanie wszystkich drzwi Zamknięcie szyb* (przekręcić i przytrzymać) Odblokowanie wszystkich drzwi Otwarcie szyb* (przekręcić i przytrz ...

Możliwa obecność lodu na drodze
Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej 3C wskazanie temperatury zewnętrznej miga, aby zasygnalizować o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. OGRANICZONY ZASIĘG (wersje ...

Zamykanie drzwi bagażnika
Do opuszczenia drzwi bagażnika należy użyć specjalnego uchwytu, a po opuszczeniu docisnąć je od zewnątrz, upewniając się, że zostały zamknięte. Oświetlenie bagażnika Wraz z otwarciem drzwi bagażnika włącza ...

Categorie