Chevrolet Lacetti: Wskaźnik trybu zimowego (tylko diesel)

Chevrolet Lacetti –> Przyrządy i wskaźniki –> Wskaźniki i kontrolki ostrzegawcze –> Wskaźnik trybu zimowego (tylko diesel)

Świeci się po naciśnięciu przycisku uaktywniającego tryb zimowy.

Stosuj ten tryb do łagodnego ruszania na lodzie i śliskiej drodze.

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie trybu zimowego.

Patrz hasło indeksu "TRYB ZIMOWY".

WskaŸnik trybu zimowego


Wskaźnik trybu blokady dźwigni zmiany biegów (tylko wersja benzynowa)

Świeci się po naciśnięciu przycisku uaktywniającego tryb blokady dźwigni zmiany biegów (tryb HOLD). Tryb HOLD umożliwia utrzymywanie a ...

Wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów (automatyczna skrzynia biegów)*

Pokazuje położenie dźwigni zmiany biegów. ...

Zobacz tez:

Wybieranie śródła dświęku
W niniejszym rozdziale objaśniono sposób przełączania pomiędzy poszczególnymi śródłami dświęku, takimi jak odbiornik radiowy czy odtwarzacz CD. Zmiana śródła dświęku Nacisnąć przycisk "AUDIO", ab ...

Reflektory
Refl ektory są typu półzamkniętego z wymienialnymi żarówkami halogenowymi. UWAGA  We wnętrzu żarówki znajduje się gaz halogenowy pod wysokim ciśnieniem. Żarówka może więc ulec uszkodzeniu pod wpł ...

Alarm
System zabezpieczający i zapobiegający kradzieży i włamaniu. Zapewnia zabezpieczenie perymetryczne oraz funkcję autobezpieczeństwa. Zabezpieczenie perymetryczne System reaguje na otwarcie samochodu. Alarm włącza się, gdy ktoś próbuje ...

Categorie