Lexus CT200h: Ekran wiadomości

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, należy wybrać pozycję "Czytaj dalej", aby wyświetlić cały tekst.

Menu opcji

Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości

  1. Umożliwia wybranie przygotowanej wiadomości i wysłanie wiadomości zwrotnej.
  2. Umożliwia nawiązanie po- łączenia z nadawcą.

    Jeśli dla jednego nadawcy jest zarejestrowanych wiele numerów telefonu, zostanie wyświetlony ekran wyboru numeru telefonu.

  3. Umożliwia wybranie numeru zawartego w treści wiadomości.
  4. Aby oznaczyć przeczytane wiadomości jako nieprzeczytane, nale ży wybrać pozycję "Oznacz jako nieprzeczytane". Aby oznaczyć nieprzeczytane wiadomości jako przeczytane, należy wybrać pozycję "Oznacz jako przeczytane".

Ekran wiadomości


Obsługa wiadomości

Po zarejestrowaniu telefonu komórkowego Bluetooth obsługującego profil MAP można odczytywać wiadomości e-mail/SMS/MMS i odpowiadać na nie, wy ...

Odpowiadanie na wiadomość

Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomoś& ...

Zobacz tez:

Zamek pokrywy bagażnika
By otworzyć pokrywę bagażnika należy nacisnąć zamek. By zamknąć należy zatrzasnąć (opu ścić) pokrywę bagażnika. OSTRZEŻENIE Nie jeździć z otwartą pokrywą ba gaż nika. Może to p ...

Nawiewki
Otwieranie, zamykanie i regulacja kierunku nawiewu. : Ten symbol wskazuje pozycję, w której nawiew jest zamknięty. : Ten symbol wskazuje pozycję, w której jest otwarty. Panel sterowania  Wyłącznik OFF systemu kli ma ty za cji.  Prze ...

Lampa lusterka w daszku przeciwsłonecznym
W celu dokonania wymiany żarówki należy: otworzyć pokrywę A lusterka; wyjąć klosz B podważając w punktach wskazanych strzałką; wyjąć delikatnie lampę C z odpowiedniego gniazda, wyciągając ją wywier ...

Categorie