Lexus CT200h: Ekran wiadomości

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Ekran wiadomości

Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, należy wybrać pozycję "Czytaj dalej", aby wyświetlić cały tekst.

Menu opcji

Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości

  1. Umożliwia wybranie przygotowanej wiadomości i wysłanie wiadomości zwrotnej.
  2. Umożliwia nawiązanie po- łączenia z nadawcą.

    Jeśli dla jednego nadawcy jest zarejestrowanych wiele numerów telefonu, zostanie wyświetlony ekran wyboru numeru telefonu.

  3. Umożliwia wybranie numeru zawartego w treści wiadomości.
  4. Aby oznaczyć przeczytane wiadomości jako nieprzeczytane, nale ży wybrać pozycję "Oznacz jako nieprzeczytane". Aby oznaczyć nieprzeczytane wiadomości jako przeczytane, należy wybrać pozycję "Oznacz jako przeczytane".

Ekran wiadomości


Obsługa wiadomości

Po zarejestrowaniu telefonu komórkowego Bluetooth obsługującego profil MAP można odczytywać wiadomości e-mail/SMS/MMS i odpowiadać na nie, wy ...

Odpowiadanie na wiadomość

Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomoś& ...

Zobacz tez:

Poduszki powietrzne
Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób w razie silnego zderzenia. Uzupełniają one działanie pasów bezpieczeństwa, wyposażonych w ogranicznik siły napięcia. Podczas zderzenia elektron ...

Konserwacja układu
W czasie sezonu zimowego układ klimatyzacji powinien być włączony przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut. Przed rozpoczęciem lata należy sprawdzić skuteczność układu w ASO Fiata. W układzie zastosowano czynnik ch ...

Lampka wymiany oleju silnikowego (tylko Diesel)*
Pojazd może być wyposażony w system oceny trwałości oleju silnikowego, co pozwoli na sygnalizowanie konieczności wymiany oleju. Gdy zaświeci się lampka wymiany oleju silnikowego, oznacza to, że zaszła konieczność wymiany. Po doko ...

Categorie