Chevrolet Lacetti: Wymiana oleju silnikowego i filtra

Chevrolet Lacetti –> Obsługa techniczna i pielęgnacja samochodu –> Olej silnikowy –> Wymiana oleju silnikowego i filtra

OSTRZEŻENIE Ta czynność wymaga specjalnych umiejętności, narzędzi i wyposażenia.

Przed jej wykonaniem należy uważnie zapoznać się z odpowiednią procedurą.

  •  W przypadku wątpliwości zwrócić się do stacji obsługi.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń grozi obrażeniami lub uszkodzeniem samochodu. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

Zanieczyszczony olej traci właściwości smarownicze. Olej silnikowy należy wymieniać zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Po każdej wymianie oleju należy pamiętać o założeniu filtra oleju.

W trudnych warunkach eksploatacyjnych wymieniać olej i filtr częściej niż podano w standardowym harmonogramie przeglądów.

Trudne warunki eksploatacji to między innymi:

OSTRZEŻENIE Olej silnikowy i jego pojemniki mogą być szkodliwe dla zdrowia.
  •  Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu oleju silnikowego ze skórą.
  •  Po zakończeniu pracy z olejem umyć skórę i paznokcie wodą z mydłem lub środkiem do mycia rąk. Przechowywać olej silnikowy i inne substancje toksyczne wmiejscu niedostępnym dla dzieci.

Olej silnikowy może podrażniać skórę, a wprzypadku połknięcia może być przyczyną choroby, a nawet śmierci.

 

PRZESTROGA Stosowanie niezatwierdzonego przez producenta albo niskogatunkowego oleju i dodatków może spowodować uszkodzenie silnika.
  •  Przed zastosowaniem dodatków należy zasięgnąć opinii warsztatu. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Chevrolet.

 

PRZESTROGA
  •  Nie wyrzucać zużytego oleju silnikowego razem z odpadkami domowymi.
  •  Korzystać z usług lokalnego zakładu utylizacji odpadów.

Zużyty olej silnikowy i filtr oleju zawierają szkodliwe składniki, stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

ZALECANY OLEJ SILNIKOWY I HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

Zalecany olej silnikowy

Patrz hasło indeksu "TABELA PŁYNÓW".

Harmonogram przeglądów

Patrz hasło indeksu "CZYNNOŚCI OBSŁUGI OKRESOWEJ" w książeczce obsługowej.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Zaparkować samochód na płaskim, poziomym podłożu.  Po wyłączeniu silnika odczekać kilka minut, aby olej spłyną ...

System oceny trwałości oleju silnikowego (tylko Diesel)

Pojazd może być wyposażony w system oceny trwałości oleju silnikowego, co pozwoli na sygnalizowanie konieczności wymiany oleju. W zależnoś ...

Zobacz tez:

Gdy książka telefoniczna jest pusta
Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP (Phone Book Access Pr ...

Funkcje i procedury operacyjne
Wcelu uzyskania dostępu do określonej funkcji należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybr ...

Bezpieczne podróżowanie
Wspomaganie układu hamulcowego: Mechanizm wspomagania układu hamulcowego wykorzystuje podciśnienie wytwarzane jedynie podczas pracy silnika. Jeżeli silnik zgaśnie hamowanie wymagać będzie znacznie większego nacisku na pedał hamulca, a droga ...

Categorie