Lexus CT200h: Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia telefonu komórkowego –> Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Phone".
  2. Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, który ma zostać wyrejestrowany.

Jeżeli telefon komórkowy zarejestrowany jest również jako przenośny odtwarzacz audio, można go również wyrejestrować.

  1. Gdy pojawi się pytanie o wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio "Del Audio?", za pomocą pokrętła wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Liczba telefonów komórkowych, które można zarejestrować

W systemie można zarejestrować maksymalnie 6 telefonów komórkowych.

Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zosta ...

Ustawienia zabezpieczeń i systemu

W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. ...

Zobacz tez:

Hamulec postojowy
Opis działania Aby uruchomić hamulec postojowy, należy, naciskając prawą stopą pedał hamulca zasadniczego, lewą stopą nacisnąć do końca pedał hamulca postojowego. (Ponowne naciśniecie pedału zwalnia hamulec postojowy ...

Aktywacja/Dezaktywacja przednich poduszek powietrznych pasażera i poduszki powietrznej bocznej chroniącej klatkę piersiową/miednicę
(Bag pasażera) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia aktywację/dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera. Należy wykonać, co następuje: nacisnąć przycisk MENU ESC i, po pojawieniu się na wy& ...

Wymiana fi ltra oleju
Zużyty fi ltr oleju powinien zostać skierowany do zakładu utylizacyjnego. Zalecamy przeprowadzanie wymiany fi ltra oleju w ASO NISSAN. Modele z silnikiem QG:  Zaparkować samochód na równym terenie i zaciągnąć hamulec ręczny. ...

Categorie