Fiat Linea: Bezpieczne przewożenie dzieci

Fiat Linea –> Bezpieczenstwo –> Bezpieczne przewożenie dzieci

W celu zwiększenia ochrony w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować na siedząco i stosować odpowiednie systemy ochronne.

Szczególnie dotyczy to dzieci.

Przepisy te są obowiązkowe, odpowiadają dyrektywie 2003/20/WE, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dzieci w porównaniu do dorosłych, posiadają głowę proporcjonalnie większą i cięższą w stosunku do reszty ciała, natomiast mięśnie i struktura kości nie są dostatecznie rozwinięte. Dlatego konieczne jest, aby były prawidłowo przytrzymywane w przypadku zderzenia, systemami innymi niż pasy bezpieczeństwa, jak te przeznaczone dla dorosłych.

W rezultacie badań nad zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci opracowano Rozporządzenie Europejskie ECE-R44, który poza ustanowieniem obowiązku ich stosowania, dzieli systemy na pięć grup:


Jak widać grupy częściowo nakładają się na siebie, w rzeczywistości w sprzedaży dostępne są urządzenia, które wchodzą w zakres więcej niż jednej grupy wagowej.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontroli na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której absolutnie nie wolno usuwać.

Powyżej 1,50 m budowa dziecka, z punktu widzenia systemu ochrony, jest traktowana jak budowa osoby dorosłej i osoby takie zakładać powinny normalne pasy bezpieczeństwa.

W Lineaccessori Fiata dostępne są foteliki dla dzieci odpowiednie dla każdej grupy wagowej. Zaleca się je stosować, ponieważ są zaprojektowane i przebadane specjalnie dla samochodów Fiat.

UWAGA

W przypadku, gdy aktywna jest poduszka powietrzna po stronie pasażera, nie należy umieszczać dziecka w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły zderzenia. W związku z tym zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to miejsce najbardziej chronione w przypadku zderzenia.

UWAGA

POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności
przewożenia dziecka na miejscu przednim po stronie pasażera, w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy, z poduszkami powietrznymi po stronie pasażera (przednimi i bocznymi chroniącymi tułów/klatkę piersiową (side bag), dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), należy je zdezaktywować za pomocą menu ustawień i zweryfikować ich dezaktywację za pomocą lampki sygnalizacyjnej umieszczonej
w zestawie wskaźników. Ponadto siedzenie pasażera powinno być przesunięte całkowicie do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

GRUPA 0 i 0+

GRUPA 0 i 0+


Niemowlę do 13 kg powinno być przewożone tyłem do kierunku jazdy w foteliku kołysce, tak aby była podparta głowa, nie przeciążając szyi w przypadku nagłego hamowania.

Kołyska jest przypięta pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 7 i sama utrzymuje dziecko własnym pasem.

GRUPA 1

GRUPA 1


Począwszy od 9 do 18 kg masy dzieci mogą być przewożone przodem do kierunku jazdy, rys. 8.

UWAGA

Na rysunku pokazano jedynie sposób montażu. Fotelik należy montować zgodnie z instrukcją obowiązkowo do niego załączoną.

Istniejące foteliki wyposażone są w zaczepy Isofix, które umożliwiają stabilne zamocowanie do siedzenia bez użycia pasa bezpieczeństwa samochodu.

GRUPA 2

GRUPA 2


Dzieci o wadze od 15 do 25 kg mogą być przytrzymywane bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 9. Fotelik spełnia tylko funkcję prawidłowego ustawienia dziecka w stosunku do pasa, który powinien przebiegać po przekątnej przylegając do klatki piersiowej, nigdy zaś do szyi, i przebiegać poziomo przylegając do bioder, a nie do brzucha dziecka.

GRUPA 3

GRUPA 3


W przypadku dzieci o wadze od 22 do 36 kg grubość klatki piersiowej nie wymaga stosowania podkładki na oparciu.

Na rys. 10 pokazano przykładowo poprawne umieszczenie dziecka na tylnym siedzeniu.

Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak osoby dorosłe.

UWAGA

Na rysunku pokazano jedynie sposób montażu. Należy montować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo do niego załączoną.

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIWERSALNYCH

Samochód jest zgodny z nową Dyrektywą Europejską 2000/3/WE, która reguluje montowalność fotelików dla dzieci na różnych miejscach w samochodzie, zgodnie z poniższą tabelą:

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIWERSALNYCH


Legenda: U = dostosowana do systemów zabezpieczeń kategorii "Uniwersalnej" zgodnie z Regulaminem Europejskim ECE-R44 dla wskazanych "Grup".

(*) Na miejscu środkowym tylnym nie można montować żadnego typu fotelika.

Podsumowując, poniżej podajemy normy dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci:

1) Zalecaną pozycją do instalowania fotelika dla dziecka jest siedzenie tylne, gdyż jest najbardziej chronione w przypadku zderzenia.

2) W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera należy sprawdzić zawsze, czy świeci się światłem ciągłym lampka w zestawie wskaźników,
sygnalizująca dezaktywację.

3) Należy przestrzegać skrupulatnie instrukcji dostarczonej wraz z fotelikiem, którą producent powinien obowiązkowo załączyć. Należy przechowywać ją w samochodzie wraz z dokumentami i instrukcją obsługi. Nie należy używać fotelika w sposób niezgodny z instrukcjami użycia.

4) Należy sprawdzać zawsze przesuwanie się taśmy w zaczepie pasa.

5) Każdy system ochronny przeznaczony jest wyłącznie dla jednego dziecka; nie należy przewozić nigdy równocześnie dwoje dzieci.

6) Należy sprawdzać zawsze czy pas nie uciska szyi dziecka.

7) Podczas jazdy nie należy zezwalać, aby dziecko zmieniło pozycję lub rozpięło pas.

8) Nie należy nigdy przewozić dziecka trzymając je w objęciach, nawet niemowląt.

W czasie zderzenia nikt nie jest w stanie utrzymać dziecka.

9) W razie wypadku fotelik należy wymienić na nowy.

UWAGA

W przypadku, gdy aktywna jest poduszka powietrzna po stronie pasażera, nie należy umieszczać dziecka w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły zderzenia. Dlatego zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia.

Obsługa pasów bezpieczeñstwa

Aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa należy przestrzegać skrupulatnie następujących ostrzeżeń: należy u ...

Przystosowanie do montażu fotelika isofix

Samochód przystosowany jest do montażu fotelika Isofix Universale, nowego zunifikowanego systemu europejskiego do przewożenia dzieci. Możliwy jest monta ...

Zobacz tez:

System esp (Electronic Stability Program)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Jest to elektroniczny system kontroli stabilności samochodu, który pomaga kierowcy utrzymać kontrolę kierunku jazdy w przypadku utraty przyczepności opon. Działanie systemu ESP jest szczególnie użytecz ...

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po prawej stronie)
Przycisk rozruchu Uruchamianie hybrydowego układu napędowego i wybieranie stanów operacyjnych Awaryjne wyłączanie hybrydowego układu napędowego podczas jazdy Gdy hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić. Komunikaty ostrze ...

Programowanie stacji radiowych
Ręczne Obracając pokrętło "TUNE-SEL" bądś naciskając przyciski "∧" lub "∨" w przełączniku "SEEK-TRACK", znaleść odpowiednią stację radiową. Przytrzymać wciśnięty wybrany przycisk pamięci ( ...

Categorie