Fiat Linea: Czyszczenie dpf (filtra czastek stałych) w toku (tylko wersje Multijet z DPF - żółto-pomarańczowa)

Fiat Linea –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty –> Czyszczenie dpf (filtra czastek stałych) w toku (tylko wersje Multijet z DPF - żółto-pomarańczowa)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano) zaświeci się (w niektórych wersjach wyświetlany jest również symbol è + komunikat na wyświetlaczu), ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Lampka świeci się światłem stałym, aby zasygnalizować klientowi, że system DPF wymaga eliminacji zanieczyszczeń (cząstek stałych), za pośrednictwem procesu regeneracyjnego. Lampka ta (lub symbol na wyświetlaczu) nie zaświeca się podczas każdego procesu regeneracji, lecz tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki jazdy. Aby lampka zgasła (lub symbol na wyświetlaczu), należy utrzymać pojazd w ruchu do zakończenia procesu regeneracji. Proces regeneracyjny trwa zwykle średnio 15 minut.

Optymalne warunki do zakończenia procesu regeneracji zostaną osiągnięte utrzymując samochód na prędkości 60 km/h przy obrotach silnika większych od 2000 obr/min.

Zaświecenie się tej lampki (lub symbolu na wyświetlaczu) nie oznacza usterki samochodu i dlatego nie jest konieczne zwracanie się do warsztatu naprawczego. Wraz z zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (lub symbolu na wyświetlaczu), na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

UWAGA

Prędkość jazdy powinna być zawsze dostosowana do sytuacji na drodze, warunków atmosferycznych i należy przestrzegać obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Sygnalizuje ponadto, że możliwe jest wyłączenie silnika także ze świecącą się lampką DPF; jednak powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego może spowodować przedwczesne zużycie oleju silnikowego. Z tego powodu zaleca się zawsze poczekać na zgaszenie lampki przed wyłączeniem silnika, przestrzegając podanych wyżej zaleceń.

Nie zaleca się kończenia procesu regeneracji DPF w zatrzymanym samochodzie.

AWARIA SYSTEMU ESP
(żółto-pomarańczowa) AWARIA HILL HOLDER (żółto-pomarańczowa)

Awaria systemu ESP

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Jeżeli lampka nie zgaśnie lub jeżeli zaświeci się podczas jazdy wraz z zaświeceniem się diody w przycisku ASR OFF, należy zwrócić się do ASO Fiata.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odnośny komunikat.

Uwaga Miganie lampki sygnalizacyjnej podczas jazdy oznacza interwencję systemu ESP.

Awaria Hill Holder

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie systemu Hill Holder.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odnośny komunikat.

ZUŻYTE KLOCKI
HAMULCOWE (żółto-pomarańczowa) (czerwona)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się w zestawie wskaźników, jeżeli klocki hamulców przednich są już zużyte; w tym przypadku należy jak najszybciej je wymienić.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odnośny komunikat.

AWARIA CZUJNIKÓW
PARKOWANIA (żółto-pomarańczowa) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika parkowania.

W niektórych wersjach zaświeci się w alternatywnie lampka sygnalizacyjna .

W tym przypadku należy zwrócić się do ASO Fiata.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odnośny komunikat.

ŚWIATŁA POZYCYJNE
I ŚWIATŁA MIJANIA (zielona) FOLLOW ME HOME (zielona)

Światła pozycyjne i światła mijania

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu świateł pozycyjnych lub świateł mijania.

Follow me home

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie użyte to urządzenie (patrz "Follow me home" w rozdziale "Deska rozdzielcza i elementy sterowania").

Na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

PRZEDNIE ŚWIATŁA
PRZECIWMGŁOWE (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu przednich świateł przeciwmgłowych.

KIERUNKOWSKAZ
LEWY (zielona - migająca)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy dźwignia sterująca kierunkowskazami (strzałki) zostanie przesunięta w dół lub razem ze strzałką prawego kierunkowskazu, gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

KIERUNKOWSKAZ
PRAWY (zielona - migająca)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy dźwignia sterująca kierunkowskazami (strzałki) zostanie przesunięta w górę lub razem ze strzałką lewą, gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

REGULATOR STAŁEJ
PRĘDKOŚCI (CRUISE CONTROL) (zielona) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników zaświeci się, razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, po obróceniu pokrętła Cruise Control w pozycję ON.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odnośny komunikat.

ŚWIATŁA DROGOWE
(niebieska)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu świateł drogowych.

Ostrzeżenia ogólne

Wraz ze świeceniem się lampki sygnalizacyjnej pojawia się specyficzny komunikat i/lub sygnał dźwiękowy, o ile umożliwia to zestaw wskaźni ...

Możliwa obecność lodu na drodze

Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej 3C wskazanie temperatury zewnętrznej miga, aby zasygnalizować o możliwości wystąp ...

Zobacz tez:

Pierścień wyboru świateł przeciwmgłowych
Działają razem ze światłami mijania i drogowymi. Tylne światło przeciwmgłowe Aby włączyć tylne światło przeciwmgłowe, przekręcić pierścień do przodu.  Aby je wyłączyć, przekrę ...

Przycisk A/C
PRZESTROGA Korzystanie z układu klimatyzacji podczas podjazdu na długie wzniesienie lub przy dużym natężeniu ruchu może spowodować przegrzanie silnika (patrz hasło indeksu "PRZEGRZANIE SILNIKA").  Obserwować wskaźnik ...

Ustawienia własne
Funkcje podlegające zmianie ustawień Różnorodne elektronicznie sterowane funkcje w tym samochodzie mają możliwość zmiany ustawień niektórych parametrów. Ustawienia te można zmieniać przy użyciu wyświetlacza wielofun ...

Categorie